Błąd
 • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
sobota, 06 sierpnia 2011 07:13
Prosto z wystawy zapatrzeni w wystawione pamitki Polakw przybyych z Kresw. Jednym z nich jest p. Ryszard Bitowt.

Pan Ryszard Bitowt jest jednym z czonkw zaoycieli Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej w Mrgowie.


Biografia dla potomnoci z Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.

Urodzi si w 1930 r. jako syn Moniki z domu Duchiewicz i Antoniego Bitowta - sotysa i gospodarza z Biaozoryszek pod Wilnem, w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Uczy si w progimnazjum w Bezdanach. W styczniu 1946 r. wraz z rodzin opuci Bezdany i w maju tego roku, w ramach akcji repatriacyjnej trafi do Pieszkowa koo Lidzbarka Warmiskiego. W 1963 r. przenis si do Wyszemborka koo Mrgowa. W 1974 r. osiad w Mrgowie, gdzie mieszka do dzi.

Dziaalno

Ju jako modych chopiec, w czasie II wojny wiatowej, wraz z ojcem bra udzia w akcjach ukrywania ksiek ze zbiorw bibliotecznych i prywatnych przed zniszczeniem. Ocalaa cz trafia w 1946 r. do Spoecznej Biblioteki w Pieszkowie, utworzonej z inicjatywy Antoniego Bitowta, a prowadzonej przez kolejnych 16 lat przez Ryszarda Bitowta. Na pocztku 1947 r. zosta nauczycielem w Szkole Podstawowej w Growie Iawieckim (w wieku 17 lat). Po rozpoczciu pracy w Wyszemborku dziaa na rzecz rozwoju kultury i edukacji wsi. Organizowa zespoy artystyczne. Znaczcym sukcesem bya wygrana w konkursie ?Wie bliej teatru?. Organizowa take lokaln zasadnicz szko rolnicz. W latach 1974-1984 pracowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrgowie. W tym czasie stworzy szkoln izb pamici, zorganizowa Szkolne Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oraz wsptworzy Towarzystwo Mionikw Ziemi Mrgowskiej (prowadzi sekcj historyczn badajc i popularyzujc dzieje miasta i okolic). Po przejciu na emerytur nadal rozwija liczne pasje: kolekcjonersk, historyczn i spoecznikowsk.

Kolekcjonerska

Zainteresowania kolekcjonerskie odziedziczy po ojcu, dziki ktremu po przyjedzie w okolice Mrgowa ratowa pamitki polskoci Warmii i Mazur: kolekcje znaczkw pocztowych, starych banknotw, numizmatw, medali, starych pocztwek, gwnie za pamitek zwizanych z osob Jzefa Pisudskiego. Dzi stanowi one cenny zbir o wartociach historycznych i edukacyjnych. Swoje kolekcje prezentowa w formie tematycznych wystaw historycznych, m.in. w trakcie edycji Festiwalu Kultury Kresowej w Mrgowie:

Spoeczna

Jako dugoletni nauczyciel i wychowawca kilku pokole mrgowskiej modziey, take dzi popularyzuje wiedz o dziejach Mazur, a zwaszcza Mrgowa i okolic. Uczestniczy w akcjach edukacyjnych jak np. ?Zielone archiwum mwionej historii?. Jest take inicjatorem reaktywowania w Mrgowie sanatorium.

Historyczna

Jest badaczem i popularyzatorem dziejw Mazur, zwaszcza za Ziemi Mrgowskiej. Analizuje i kolekcjonuje (kontynuujc pasje ojca) kamienie ze znakami pogaskimi. Bada pierwotne pismo pogaskich Prusw. Jest autorem wielu publikacji powiconych historii Mrgowa.

Publikacje
 • Pienidz zastpczy Prus Wschodnich, ze szczeglnym uwzgldnieniem Mrgowa i Ziemi Mrgowskiej (1999)
 • Nekropolie Mrgowa (1999)
 • Historia parku im. Juliusza Sowackiego w Mrgowie (2000)
 • Droga do Polski. Wspomnienia (2000)
 • Neuanfang in Ostpreussen (2000)
 • Nowe ycie na Mazurach (2001)
 • Len. Znaczenie gospodarcze upraw lnu i konopii w powiecie mrgowskim od czasw najdawniejszych do 1945 roku na tle tradycji i obyczajw oraz porwna z ssiednimi krainami (2006)
 • Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice (2009)

Autor wspomnie w pracach zbiorowych:

 • Codzienno zapamitana: Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans Jrgen Karp, Robert Traba (2004)
 • Wypdzeni ze Wschodu: wspomnienia Polakw i Niemcw / red. Hans-Jrgen Bmelburg, Renate Stssinger, Robert Traba (2001)

Jest autorem broszurowego wydania zawierajcego legendy mrgowskie (zebrane i opublikowane z okazji 35-lecia Towarzystwa Mionikw Ziemi Mrgowskiej). Publikowa take na amach pism regionalnych: ?Magazyn Mrgowski?, ?Mrgowskie Studia Humanistyczne?, ?Gazeta Olsztyska?. Tematem jego artykuw prasowych byy zagadnienia z dziejw Mrgowa (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, nekropolie Mrgowa, przedwojenna historia parku im. Juliusza Sowackiego) oraz wspomnienia sprzed czasu repatriacji. W 1997 r. ukaza si w pimie ?Borussia? tekst pt. Wypdzenie wyrniony w konkursie ?Wypdzenie ze Wschodu (1939-1959)? zorganizowanym przez Orodek ?Karta?.

Udzia w organizacjach

Przez wiele lat by prezesem mrgowskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Aktywnie dziaa w Towarzystwie Mionikw Ziemi Mrgowskiej oraz kilku innych stowarzyszeniach. Naley do mrgowskiego oddziau Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Nagrody i odznaczenia
 • Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Zota Odznaka z Diamentowym Orem (najwysze odznaczenia PCK)
 • Czonek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (od 1951 r.)
 • Order Wdzicznoci Spoecznej (1985)
 • Zasuony dla Numizmatyki Polskiej (1993)
 • Statuetka Mrongowiusza nr 2 za caoksztat pracy spoeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrgowa (2000)
 • III miejsce w konkursie Ars Libris za ksik ?Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice? (2009) ? wspautor
Bibliografia
 1. Wenzlawski, Alfred: Kawaler Orderu Wdzicznoci Spoecznej / Alfred Wenzlawski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1985, nr 156, s. 5.
 2. Wieczorek, Stanisaw: Wci taki sam / Stanisaw Wieczorek // ?Warmia i Mazury?. ? 1986, nr 24, s. 3.
 3. Mazgal, Ewa: Zapomniaem, jak si taczy. Z Biaozoryszek do Polski / Ewa Mazgal // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1998, nr 31, s. 4.
 4. Brzozowski, Stanisaw: Pisudski by ssiadem moich rodzicw / Stanisaw Brzozowski // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 264, s. 14-15.
 5. Adamowicz, Krystyna: Gdy wyjedzali, ojciec caowa prg domu / Krystyna Adamowicz. - (Rodowody wileskie) // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 218, s. 20-21.
 6. Katarzyski, Wadysaw: Prywatne muzeum patrioty z Mrgowa. Siedziaem na Kasztance // Wadysaw Katarzyski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1999, nr 220, dod. ?Magazyn?, s. 10.
 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa