Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 11 lipca 2011 07:45

W dniu 9 lipca 2011 w godzinach porannych zasadzilimy w mrgowskim parku im. Juliusza Sowackiego Db Pamici dedykowany o. Jzefowi Jocowi - zaprzyjanionemu z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Realizujc projekt "ladem Ojcw"* i Szlakiem Warmii i Mazur razem z ZHP Hufiec Mrgowo i dziemi polskimi z Syberii pragniemy uczci pami tego niezwykego czowieka, by w dzieciach trwaa pami o ich polskim pochodzeniu i rosa nadzieja na czno z Ojczyzn mimo tak znacznego oddalenia. Naszym zamiarem jest realizacja Programu Pomost, ktry zakada budowanie caego systemu wzajemnych relacji midzy pokoleniami Polakw, a szczeglnie pozostajcymi poza granicami Ojczyzny. Pragniemy by teraz polskie dzieci obserwoway ten db i opisujc go korespondoway z rodakami na Syberii. W uroczystym sadzeniu dbu towarzyszy nam Pan Ryszard Bitowt- mrgowski historyk i regionalista oraz Pan Sawomir Stefaniak - czonek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Towarzystwa Mionikw Ziemi Mrgowskiej. Nasz Db Pamici nosi niezwyke imi o.Jzefa Joca.
Dzikujemy Wszystkim harcerzom z ZHP Hufiec Mrgowo za inspiracje i pomoc. Szczeglnie miy akcent stanowio wykonanie listu do przyszoci, ktry umiecilimy w specjalnym szklanym pojemniku. Dzikujemy za malowane kwiaty i dobre sowa, ktre niech wzrastaj z naszym Dbem Pamici . Oryginalny malowany szklany pojemnik na nasz list do przyszoci wykona prof Stanisaw Czachorowski prowadzcy szereg dziaa w Collegium Copernicanum a take wsppracujcy z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Ofiarodawc sadzonki dbu by Pan Jerzy Gosiewski pose na Sejm RP a zgod na posadzenie i lokalizacj udzieli nam Urzd Miasta Mrgowo, ktremu dzikujemy za czynne zaangaowanie w projekt. Nasi rodacy z sonecznej Chakasji w ostatnim dniu ich wizyty na mazurskiej ziemi tj dnia 9 lipca 2010 oddali wsplnie z mrgowskimi harcerzami cze Ojczynie i jej bohaterom, nie zabrako te pieni harcerskiej i hymnu. Nasz Db Pamici im. Ojca JZEFA JOCA
dedykowany wielkiemu patriocie i wychowawcy modziey ktry ur.12.10.1959 zgin w katastrofie pod Smoleskiem 10.04.2010 roku.
W 2010 roku mia obchodzi jubileusz 25-lecia wice.

To- Inicjator, wspzaoyciel, propagator i dugoletni prezes Stowarzyszenia Parafiada w. Jzefa Kalasancjusza. Gboko wierzy w przesanie - wychowania modego pokolenia poprzez wiar, kultur i sport.By organizatorem wielu imprez i programw edukacyjnych m.in. "Midzynarodowych Parafiad Dzieci i Modziey", programu "Katy... ocali od zapomnienia" czy "Moja Maa Ojczyzna".

Zgin 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w drodze na uroczystoci katyskie. W dniu 15 kwietnia 2010 jego ciao zostao sprowadzone do Polski. Zosta pochowany 20 kwietnia w krypcie zasuonych Polakw w warszawskiej wityni Opatrznoci Boej, obok ks. Jana Twardowskiego, ks. Zdzisawa Peszkowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.

Pena relacja z uroczystoci

http://www.radiownet.pl/publikacje/nasz-dab-pamieci-im-o-jozefa-jonca

YCIORYS NASZEGO BOHATERA

Ojciec Jzef Joniec urodzi si 12 padziernika 1959 r. w Laskowej koo Limanowej, gdzie mieszka do 1973 r., kiedy to poar cakowicie strawi jego rodzinny dom. Po poarze caa rodzina przeprowadzia si do Wilkowa w gminie Kocmyrzw-Luborzyca pod Krakowem. Rozpocz wwczas nauk w Liceum Ojcw Pijarw. Po ukoczeniu szkoy wstpi do Zakonu Pijarw, gdzie 16 sierpnia 1977 r. zoy pierwsz profesj zakonn, przyjmujc za patrona w. Krzysztofa. Po ukoczeniu Instytutu Teologicznego Ksiy Misjonarzy i Wydziau Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w dniu 18 maja 1985 r. przyj wicenia kapaskie z rk ks. bp. Wadysawa Mizioka. W 2010 roku mia obchodzi jubileusz 25-lecia wice. Po otrzymaniu wice peni posug duszpastersk w parafii Wniebowzicia NMP i witych Apostow Piotra i Pawa w Hebdowie koo Nowego Brzeska oraz w parafii Najwitszego Imienia Maryi w Krakowie-Rakowicach. W latach 1986?1991 studiowa filologi klasyczn na Uniwersytetach Jagielloskim i Warszawskim. W latach 1981?1992 wyjeda na stypendia jzykowe do Austrii, Niemiec, Woch i Francji, co pozwolio mu na uzyskanie biegoci w posugiwaniu si jzykami: aciskim, woskim, niemieckim i francuskim. Od 1985 r. pracowa z dziemi i modzie wszystkich poziomw nauczania, w tym z modzie akademick w ukadzie edukacji formalnej i nieformalnej, w rnych orodkach na terenie Polski oraz poza jej granicami. Od 1989 r. aktywnie dziaa w sektorze organizacji pozarzdowych w Polsce i za granic. Od 1990 r. peni posug duszpastersk w parafii Matki Boej Krlowej Wyznawcw w Warszawie-Siekierkach, gdzie by w rnych okresach katechet, wizytatorem katechetycznym, duszpasterzem akademickim, proboszczem parafii, rektorem kolegium pijarskiego oraz dyrektorem Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisawa Konarskiego.
Najwikszym osigniciem jego ycia by udzia w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r. ruchu parafiadowego, ktrego gwnym przesaniem jest wychowanie modego pokolenia poprzez wiar, kultur i sport. W 1992 r. zaoy Stowarzyszenie "Parafiada" im. w. Jzefa Kalasancjusza, ktrego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Dziki niemu ten ruch sta si wanym ogniwem procesu wychowania modziey w naszym kraju, ale take rozwin si w wielu krajach europejskich, szczeglnie za wschodni granic Polski. O. Jzef by rwnie twrc i organizatorem Midzynarodowych Parafiad Dzieci i Modziey, w ktrych corocznie bierze udzia ponad 3 tys. dzieci i modziey, nauczycieli, wychowawcw, duszpasterzy, rodzicw i wolontariuszy. Za niezliczon ilo spotka, wiele inicjatyw, kursw, programw, setki obozw parafiadowych, ponad dwadziecia Finaw Midzynarodowej Parafiady Dzieci i Modziey wdziczne mu jest szerokie grono osb z Polski i z zagranicy: dzieci, modzie, wychowawcy, nauczyciele, sportowcy i ludzie kultury. 0. Jzef by osob cakowicie pochonit promowaniem idei parafiadowej, w ktr gboko wierzy i uzna to naley za wyjtkowe dzieo jego ycia.
Da si on rwnie pozna jako kierownik, lider i koordynator licznych projektw oraz programw lokalnych, oglnopolskich i midzynarodowych takich, jak: ?Katy... ocali od zapomnienia?, ?Moja Maa Ojczyzna?, ?Patriotyzm ? z pokolenia na pokolenie?, ?Wybieram zdrowie?, ?Od maej Ojczyzny do wielkiej historii?, ?Edukacja poprzez sport?, ?Modzie w dziaaniu?, ?Sport uczy i czy wszystkich? zrealizowanych w Europejskim Ro?ku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz ?Ruch rzebi umys, serce i ciao?. Ponadto by wspzaoy?cielem Fundacji Krg Przyjaci Dziecka im. w. Jzefa Kalasancju?sza (1991 r.), Katolickiego Stowa?rzyszenia Sportowego RP (1993 r.), gdzie w latach 1993?2002 peni funkcj wiceprezesa ds. organiza?cyjnych, oraz Stowarzyszenia Wy?chowankw Szk Zakonu Pijarw im. ks. Stanisawa Konarskiego.
W latach 1994?2002 by czonkiem Komisji Modzieowej w Federa?tion International Catholique d'Education Physique et Sportive, czonkiem Rady przy Delegacie Kon-ferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od 1997 r.), czonkiem Komisji Po?lonijnej przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 1998 r.), czon?kiem Oglnopolskiej Rady Ruchw Katolickich w Polsce (od 1995 r.), czonkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od 1999 r.), Forum Spoecznego m. st. Warszawy (2005?2008) i Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpij?skim (od 2006 r.). Na wniosek Se?natu RP przyznano mu w 2004 r. Zoty Krzy Zasugi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizacj pro?gramu pn. ?Midzynarodowa Para?fiada Dzieci i Modziey?. Otrzyma take Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytu ?Budowniczego Pol?skiego Sportu? (2006 r.) oraz pijarsk nagrod ?Pietas et Litterae? (2008 r.). W grudniu 2008 r. zosta odznaczo?ny przez Prezydenta RP Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczeglne zasugi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.


AUTOR: Pawe Wjcik** publikacja biografii za zgod

* Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje "Program Pomost" a projekt ladem Ojcw - polskie dzieci z Syberii jest jego czci prowadzon razem z ZHP Hufiec Mrgowo. Ponadto w ubiegym roku napisalimy projekt Kresokamp stanowicy cz "Programu Pomost".

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa