Gwna RODACY NA SYBERII
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
RODACY NA SYBERII
środa, 29 czerwca 2011 10:06

Par sw o stowarzyszeniu z Syberii, z ktrym wsppracujemy. Spotykamy si przez Radio Wnet. Dzi zapraszamy by wsplnie poczyta ten sam artyku.

Organizacja ?Polonia? w Chakasji

Pocztki i struktura


Kulturalno-Narodowa organizacja spoeczna ?Polonia? w Republice Chakasji z siedzib w stolicy republiki Abakanie na poudniu Syberii zostaa zaoona w padzierniku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwoci Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako ?Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie ?Polonia? miasta Abakanu?. W zwizku z tym, e dziaalno organizacji rozszerzya si na teren caej republiki i e by przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja zostaa przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? Republiki Chakasji.

Stowarzyszenie zaoone jest w celu rozwoju narodowej wiadomoci obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju jzyka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia rnorodnych kontaktw Polakw z Rzeczpospolit Polsk oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granic. Prezesem Zarzdu w roku 1993 jest student Wyszej Szkoy Pedagogicznej Sergiusz Leoczyk. Peni t funkcj obecnie ju 4. kadencj.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? obecnie zrzesza ponad 615 czonkw i jest najwiksz organizacj narodowociow (oprcz organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie najwiksz organizacj polonijn w Federacji Rosyjskiej. Organizacja posiada 4 terenowe oddziay: w Abakanie, Znamience, Abazie (oddzia oficjalnie jeszcze niezarsjestrowany) i Sajanogorsku. W wikszoci czonkami Organizacji s ludzie modzi, co jest pewnym ewenementem wrd organizacji narodowociowych. rednia wieku czonkw organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomkw przymusowych i dobrowolnych osadnikw z pocztkw XX w., ktrzy przybyli na tereny Poudniowej Syberii, w odrnieniu od innych czci Syberii, gdzie dominowali zesacy. W zwizku z tym Polakom na terenach tego regionu udao si lepiej zachowa swoj polsko i jzyk, czemu przykadem najlepiej su rozwijajce si obecnie polskie wioski Znamienka i Aleksandrwka, zamieszkae przez Mazurw.

Od samego pocztku powstania Organizacja ?Polonia? w Chakasji jest czonkiem oglnorosyjskiej organizacji spoecznej ?Kongres Polakw w Rosji? z siedzib w Moskwie. Prezes ?Polonii? Sergiusz Leoczyk od roku 1998 by czonkiem Prezydium, przewodniczcym Komisji do spraw propagandowych. Dwukrotnie by delegatem Kongresu na wiatowym Zjedzie Polakw i Polonii z Zagranicy (2001, 2007). Na IV Zjedzie Federalnej Polskiej Kulturalno-Narodowej Autonomii ?Kongres Polakw w Rosji? Sergiusz Leoczyk zosta mianowany na wiceprezesa tej organizacji.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? w Chakasji jest aktywn organizacj polonijn w republice, jak i w regionie syberyjskim. Od roku 1999 jest czonkiem Spoecznej Izby Organizacji Pozarzdowych Chakasji, aktywnie bierze udzia w yciu kulturalnym Republiki. Natomiast zupenie si nie angauje w ycie polityczne i nigdy nie popieraa adnych partii, kandydatw partii na stanowiska deputowanych.

Obecny skad Zarzdu Kulturalno-Narodowej Organizacji Spoecznej ?Polonia? w Chakasji:

Prezes ? dr Sergiusz Leoczyk; Wiceprezes ? dr med. Ludmia Koczetowa; Czonkowie Zarzdu: Ludmia Poleajewa ? redaktor naczelna pisma ?Rodacy?;

Helena Wadimirowa ? Kierownik Zespou Ludowego Polskiej Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak?;

tekst: Olga Szuszenaciewa ? Prezes Oddziau ?Mazury? w Znamience.

Nauczycielka jzyka polskiego.

pismo RODACY dostpne na stronie Stowarzyszenia

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa