Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
niedziela, 26 czerwca 2011 09:56

Moemy powiedzie o prof. Leszku Szarzyskim - Darczyca Stowarzyszenia. Jestemy mazurskim Stowarzyszeniem ?Zielone Dzieci? z siedzib w Mrgowie dziaajcym przez program animacji spoecznej od 2007 roku.Pan prof. Leszek Szarzyski jako twrca i pedagog oraz wykadowca na Uniwersytecie Warmisko- Mazurskim w Olsztynie od wielu lat z zespoem Pro Musica Antiqua wspiera nasze dziaania w zakresie pomocy dzieciom najbardziej poszkodowanym- tym, ktrym zabrako szczcia zdrowych narodzin. Zesp Pro Musica Antiqua zechcia "podarowa" cay swj dorobek artystyczny obecnie w postaci 6 pyt z muzyk na potrzeby naszego projektu. Jest to dar dla nas bezcenny gdy dziki niemu i jego muzyce moemy dotrze dalej i gbiej, nawet tam gdzie konwencjonalnie nie dociera nikt. Takim wiatem jest zesp terapeutyczny dzieci i modziey autystycznej w Czstochowie ZSS nr.23 im. Janusza Korczaka i podopieczni Czstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, dzieci niepenosprawne w Domu Pomocy Spoecznej w Mrgowie. Wsppracujemy w zakresie terapii przez dwik biorc udzia w spotkaniach i warsztatach w Zespoach Szk Specjalnych na Mazurach i Zespoem Szk Szpitalnych w Szczecinie oraz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ktrego nasze Stowarzyszenie jest Przyjacielem ( taki tytu otrzymalimy na 30-lecie dziaajcej tam szkoy).

Nie ma tu mowy o brawach wielkich sal koncertowych, honorariach czy splendorze...jest tylko skupienie nad sztuka, ktra leczy ducha. Przekaz bezinteresowny dokadnie w takich miejscach...obrazuje wielko daru i jego znaczenie dla tych najbardziej poszkodowanych przez los.

Profesor Leszek Szarzyski zechcia te niejednokrotnie ofiarowa pyty z nagraniami zespou tak by stanowiy nagrody w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie ? Zielone Dzieci? licznych konkursach. Przeznaczy je te na mrgowsk Wielk Orkiestr witecznej Pomocy by pomogy ?Zielonym Dzieciakom? zasili fundusz zbirki na rzecz dzieci wspieranych przez pana Jurka Owsiaka.

Zesp Pro Musica Antiqua, a w szczeglnoci Leszek Szarzyski wspomaga od lat przede wszystkim jako anonimowy wolontariusz wiele naszych akcji charytatywnych bezporednio wczajc si w nasze projekty pomagajc rozwija si Stowarzyszeniu.

Wiosn 2010 roku dziki jego zaangaowaniu udao nam si jako Stowarzyszeniu ?Zielone Dzieci? zorganizowa nowatorsko poprowadzon konferencj w ramach Oglnopolskiej Kampanii prowadzonej przez Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot oraz Ministerstwo Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zatytuowanej- ?Szkoy dla Przyrody? pod patronatem Burmistrza i Urzdu Miasta Mrgowo , w ktrej prof. Leszek Szarzyski by naszym prelegentem ale i koncertmistrzem. W dniu 26 marca 2010 przyby na wasny koszt do Mrgowa przeznaczajc cay dzie na wspln realizacj projektu pod nazw "Sia zieleni". To wiele godzin spotka zarwno w Modzieowym Domu Kultury, gdzie koncertowa dla dzieci i spoecznoci miasta jak i na sali konferencyjnej naszego Stowarzyszenia wygaszajc wykad zobrazowany muzyk. Pokazujc jak sztuk moe by muzyka pena zieleni i dwikw.

Zechcia przyj na siebie obowizek wsplnej Akcji ?Polskie Tulipany dla Japonii?. Stajc si liderem caego przedsiwzicia wykaza si wielk determinacj w dziaaniu doprowadzajc do zorganizowania caego cyklu spotka z kultur i sztuk oraz narodem Japonii tak bardzo poszkodowanym w kataklizmie tsunami, ktry nawiedzi ten kraj w marcu 2011 roku.

Akcja prowadzona pod patronatem Ambasady Japonii z udziaem muzykw, mazurskiego stowarzyszenia, polskich florystw z grupy Euroflorist, Collegium Copernicanum, studentw UWM oraz wolontariuszy ukazaa czym moe i powinna by taka wsppraca.

Pan prof. Leszek Szarzyski jednoczenie jako mentor i dziaacz, czowiek bdcy przykadem jak naley traktowa temat by mc zrealizowa go profesjonalnie i z sukcesem dla wszystkich udziela nam bezinteresownych rad odnoszcych si do dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Zawdziczamy Panu prof. Leszkowi Szarzyskiemu wiele cennych wskazwek dotyczcych powstania naszego Stowarzyszenia i jego funkcjonowania. Korzystamy z jego dowiadczenia jako doskonaego pedagoga i czowieka o szerokich horyzontach.

Leszek Szarzyski bdc menaderem zespou ale przede wszystkim pedagogiem wspiera opracowany przez nas program edukacji ekologicznej. Nieformalna edukacja wielopoziomowa realizowana przez wielorakie formy sztuki.

Efektem wsppracy by program ? Floryci Dzieciom? i udzia przez muzyk w zielonych warsztatach florystycznych dla dzieci w akcji wakacyjnej 2010 w roku prowadzonej w caej Polsce a zakoczonej w Bogatyni miejscu, ktre ucierpiao w powodzi.

Naszym wsplnym udziaem jest obecnie realizowany cykl audycji w internetowym Radio Wnet( ktrego dyrektorem jest Krzysztof Skowroski) powiconych przede wszystkim partycypacji 4 pokole Polakw, odnoszc si do ekologii, promowaniu sztuki i kultury Mazur oraz Warmii. Nasze audycje w Sciptorium Mazurskim Pan prof. Leszek Szarzyski ilustruje swoj muzyk popularyzujc tym samym muzyczn edukacj wielopokoleniow.

Zielone Dzieciaki maj w nim Przyjaciela a my jako Stowarzyszenie mamy nadziej dalej rozwija wzajemn wspprac.

Z powaaniem

Zofia Wojciechowska

Prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci

www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl

www.radiownet.plfoto kto.wmw.pl
Mrgowo

2011 rok

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Ul Kopernika 2C

11-700 Mrgowo

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa