Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
niedziela, 26 czerwca 2011 09:47

Jak funkcjonuj Stowarzyszenia i jak rodzi si idea godna dalszej kontynuacji, jak umiejtnie wprowadza j w ycie, jak nie popeni bdu i ustrzec si przed wykorzystaniem- czy jest sposb na wspprac z zaufaniem? To tylko nieliczne pytania przed, ktrymi stajemy codziennie dziaajc w organizacjach spoecznych.

Jednym z zada nad ktrym od miesicy pracuje nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest napisany przez nas wniosek z prob o dofinansowanie do Senatu RP pt. Program Pomost- Kresokamp.

Jestemy autorami koncepcji tego programu a nasz zesp skada si z : autorki pomysu- Zofii Wojciechowskiej, Donaty Durki - czonka zarzdu Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, jako pracownik UM wsppracujcej od lat z Festiwalem Kultury Kresowej w Mrgowie, Justyny Kucharczyk wsppracownika merytorycznego projektu, Borysa Kozielskiego - autora koncepcji spoecznego wielopokoleniowego radia oraz wielu innych osb stanowicych spoeczny zesp doradczy.Owiadczamy:

Informujemy, e od dnia13 lutego 2011 za wszelkie dziaania prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Wieku Uniwersalnego ani Zofia Wojciechowska ani Zielone Dzieci nie bior odpowiedzialnoci. Motywem naszej decyzji jestniejasna sytuacja pomidzy Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnegoa firm Grupa Axis, ktrej wacicielem jest m pani prezes Stowarzyszenia. Zamieszczona na stronie Grupy Axis szeroka informacja dotyczca Stowarzyszenia budzi podejrzenie czy nie nastpuje konflikt interesw pomidzy dziaalnoci komercyjna a spoeczn.

W tej sytuacji chcc chroni dobre imi osb, organizacji i instytucji z nami wsppracujcych jak i tych, ktrzy ewentualnie mieliby z nami wsppracowa w przyszoci zrezygnowalimy z wszelkich kontaktw iform wsppracy z Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnego.

Nadal damyi potwierdzamy dania o zdjciu ze strony internetowej UWU www.uwu.free.ngo.pl i grupy Axis http://www.mazuryinfo.tourism.pl/page14.php wszelkich treci dotyczcych Stowarzyszenia Zielonych Dzieci i mojej osoby .


Zofia Wojciechowska,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Wszyscy zostalimy prowadzeni w bd co do intencji powoania Stowarzyszenia Uniwersytet Wieku Uniwersalnego. Otoczylimy powstajce Stowarzyszenie UWU swoj opiek, pracujc na rzecz idei przyszego partnerstwa.
http://www.e-wolontariat.pl/4-Artykuly/artykul-68-Kopalnia_Dobrych_Pomyslow/
Musielimy odstpi od tego zamiaru gdy w styczniu 2011 odkrylimy prawdziwe oblicze i powody dla ktrych powoano Stowarzyszenie UWU.

Nikt z nas nie by poinformowany o zamiarach prezes UWU. Wydalimy oficjalne owiadczenie oraz informujemy wszystkich naszych partnerw ktrzy powodujc si zaufaniem do naszej dziaalnoci mog zosta naraeni na kopoty. Wsppracujemy z wieloma instytucjami i dziaaczami spoecznymi. Honorowym czonkiem naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci jest Pan Ryszard Bitowt czowiek - legenda ziemi mrgowskiej

Jesieni 210 roku Mentorem naszego Stowarzyszenia zosta Krzysztof Kozowski ze Stowarzyszenia "Stopa". DZIKUJEMY PANU KRZYSZTOFOWI KOZOWSKIEMU ZA CZAS I ZAINTERESOWANIE NASZYMI SPRAWAMI .

Spoeczny zesp doradczy Programu Pomost

Burmistrz Miasta Mrgowa- Otolia Siemieniec

Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP

Ewa Czerniawska

Romuald anczkowski

Starostwo Powiatowe w Mrgowie

Dyrektor Radio Wnet, red. Krzysztof Skowroski

Redakcja Radio Wnet

Monika i Grzegorz Wasowscy

Senator RP Marek Konopka

Pose na Sejm RP Jerzy Gosiewski

Towarzystwo Mionikw Wilna i ziemi wileskiej, prezes Aniela Dobielska

Muzeum Warmii i Mazur , dyrektor Janusz Cygaski

Midzynarodowe Stowarzyszenie Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta, prezes Czesaw Ilwicki

Ryszard Bitowt, historyk regionalista mrgowski, twrca opisw historii ziemi Warmii i Mazur. Kresowiak urodzony w Biaozoryszkach k/o Pikieliszek- dawnego majtku Marszaka Jzefa Pisudskiego. Publicysta i muzealnik.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ?Synapsa?

Prof. Leszek Szarzyski

Prof. Stanisaw Czachorowski

Collegium Copernicanum UWM

Dr. Janusz Gancewski

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Prof. Marek Konecki

Red. Krystyna Zienkiewicz

Red. Danuta Skalska

Red. Aleksander Szumaski

Red. Tadeusz Urbaski

Red. Jolanta Wolski

Dr. Aldona Kraus

Oficyna Wydawnicza ASPRA, Jan Rodzim


 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa