Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
sobota, 25 czerwca 2011 17:24

W dniu 19 czerwca br. w kociele w. Wojciecha w Mrgowie odby si koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomkw polskich zesacw. Dziki wielu niezwykym ludziom, miedzy innymi z ZHP Mrgowa i Legionowa przy ogromnym wsparciu ks. praata Wiesawa widziskiego z Mrgowa oraz wadz miasta Legionowo i Powiatu Legionowo udaa si ta niezwyka rzecz. Podczas koncertu organizowana bya zbirka rodkw na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewali dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Razem z wadzami i mieszkacami Mrgowa, Radiem Wnet, Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, Midzynarodowym Stowarzyszeniem Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta i Senatorem Markiem Konopk, Biurem Polonijnym Senatu RP, posem na Sejm RP Jerzym Gosiewskim oraz wieloma innymi udzielimy im gociny w na mazurskiej ziemi w Mrgowie.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Wszyscy nasi wsppracownicy zawracamy si z szczeglnym podzikowaniem za okazan pomoc we wsplnym przedsiwziciu jakim jest przyjazd dzieci polskich za wschodniej granicy Polski do Mrgowa w terminie 27.06- 10.07. 2011. Szczeglnie serdecznie zapraszamy na wsplne spotkanie z naszymi podopiecznymi. Dnia 2-3 lipca - Przewidujemy przyjazd 40 osobowej grupy do Warszawy min. do RADIO WNET Wielkim zaszczytem bdzie dla nas mc zapozna dzieci z Redakcj oraz opowiedzenie wszystkich dziaaniach RADIO WNET. Pokaemy im te najpikniejsze zaktki Warszawy.


Polscy harcerze z Biaorusi a szczeglnie grupa dzieci z Syberii ? z Minusiska i dwch wsi- Znamienka i Aleksandrowka to dzieci bdce od duszego czasu przedmiotem programu naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Potomkowie Polakw i dawnych mieszkacw naszych ziem posiadaj bilety i ju za dwa dni wyrusz w 5 dniow podr do Polski- Ojczyzny swych Ojcw. To wszystko jest moliwe dziki wielkim spoecznym staraniom tj. harcerskiemu Koncertowi " Wiosenne czarowanie" zorganizowanemu przez harcerzy z Legionowa i Mrgowa oraz ks. Praata Wiesawa widziskiego z parafii w. Wojciecha w Mrgowie. Spoeczny projekt, w ktry zaangaowali si mieszkacy naszego miasta oraz wiele stowarzysze dziaajcych w Mrgowie i poza nim spotka si z wielkim odzewem wrd wszystkich do ktrych dotara ta informacja w tym NASZEGO RADIO WNET. Program jest objty medialnym wsparciem Radio Wnet i na bieco we wsppracy z mediami min. polonijnymi informujemy o nim cay wiat. Nasze Stowarzyszenia pomaga realizowa program oraz pozyskuje spoeczne poparcie dla caej idei.

www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa