Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Rola dialogu

W Radio Wnet o roli dialogu w spoecznym zrozumieniu ludzkich potrzeb. Dawnych i nowych Polakach na emigracji, o nas samych Ks. Wiesaw Wjcik- ktry w tym roku obchodzi 25 lecie kapastwa.

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im.Kard. Augusta Hlonda przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.


IDE dzi

W zwizku z wyborem w 2007 r. ks. Tomasza Sielickiego na przeoonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego i now fal migracji modych Polakw w Europie nastpuje odrodzenie i pogbienie dziaalnoci IDE. Priorytetowe zadania to: zbieranie, opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o duszpasterstwie polonijnym i jednoczesne informowanie rnymi sposobami (media, lotniska, biura podry... wyjedajcych za granic o polskich kapanach posugujcych na caym wiecie; wsppraca z instytucjami kocielnymi i pastwowymi (ambasady, konsulaty polskie) w rodowiskach pobytu polskich emigrantw i opracowywanie raportw o migracji Polakw na potrzeby przeoonego generalnego i Episkopatu Polski, organizowanie sympozjw i kursw dla ksiy i sistr zakonnych wyjedajcych do pracy duszpasterskiej za granic, jak te szeroko pojta animacja informacyjno - modlitewna przez wysyanie przygotowanych materiaw na terenie Polski. www.tchr.org/ide

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa