Główna O nas Kim jesteśmy

Jesteśmy ludźmi o różnych zainteresowaniach i kwalifikacjach zawodowych, łączy nas jednak jedno - działalność na rzecz dzieci i szeroko pojętej ekologii. Dlaczego jesteśmy w Stowarzyszeniu - po prostu chcemy zwiększać swoje możliwości działania na rzecz dzieci i młodzieży, wychowywać ,uczyć i bawić, wspierać i pomagać poprzez eko-warsztaty florystyczne, akcje charytatywne, wszelkie formy aktywności artystycznej i szeroko pojętą integrację: "Nasze zielone dzieci są wszędzie"

Komitet założycielski:
Zofia Wojciechowska
Ewa Gnoza
Dorota Zielińska

Zarząd:
Prezes- Zofia Wojciechowska
Wiceprezes- Barbara Dziewiałtowska- Gintowt
Skarbnik- Grażyna Majewska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- Dorota Zielińska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej- Ewa Gnoza
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Karol Góralczyk

Członkowie 2009 - 2016: Iwona Krapa, Beata Mularczyk, Bożena Kalinowska, Marian Modzelewski, Agata Goszczyńska, Jacek Majewski, Jarosław Warnik, Ewa Dolińska Baczewska, Irena Jasińska, Hanna Szymborska, Krzysztof Mika

Członkowie 2017

Dominik Wojciechowski, Krzysztof Mika, Beata Mularczyk, Irena Jasińska, Marian Modzelewski, Jacek Majewski

Honorowy członek Stowarzyszenia

RYSZARD BITOWT

 

Nasi Wolontariusze :

Bernadetta Wojtuń ( 2009-2011)

Dymitr Władymirow z Syberii, który został  wolontariuszem Stowarzyszenia Zielone Dzieci w ramach prowadzonego Programu Pomost (2009-2012)

Dominik Wojciechowski ( 2014- 201)6

 

 

 

Wszystkich zapraszamy-

Możecie wesprzeć to co robimy

NASZE KONTO

Stowarzyszenie Zielone Dzieci
Ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo

NIP 742-221-50-40
Regon: 280473862

Bank Spółdzielczy Mrągowo

29 8848 0008 0000 5034 1000 0001Deklaracja członkowska

Stowarzyszenie Zielone Dzieci
ul. Kopernika 2
11-700 Mrągowo

nazwisko
Imię
Data urodzenia
adres zamieszkania;
adres kontaktowy:
adres e-mail:
telefon kontaktowy
Czym się zajmuję?(działalność gospodarcza jaka?)szkoła
Jaka tematyka z działalności Stowarzyszenia interesuje mnie najbardziej?
DEKLARUJĘ:
1. Przynależność do Stowarzyszenia Zielone Dzieci
2. Przestrzegać praw i obowiązków członka Stowarzyszenia Zielone Dzieci
3. Brać czynny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia Zielone Dzieci
4. W terminie opłacać składki członkowskie
Miejscowość
Data
czytelny podpis

* Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych danych osobowych w ewidencji członków Stowarzyszenia oraz na ich przetwarzanie tylko do celów wewnętrznych Stowarzyszenia i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Deklarację należy złożyć bądź wysłać na pocztowy adres stowarzyszenia.

 

 

 

W przypadku jakiegokolwiek wykorzystania materiałów
z powyższy strony internetowej – należy powołać się na  źródło www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa