Gwna O nas
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
"Zielone dzieci"

Witamy Was serdecznie na naszej stronie.

Jestemy organizacj pozarzdow dziaajc na rzecz rozwijania wsppracy i kontaktw midzypokoleniowych oraz midzynarodowych, zwaszcza w rodowiskach modzieowych, wspierania edukacji pozaszkolnej modziey a take rozwoju wolontariatu.

Aktywnie wspieramy proces integracji europejskiej, promujemy region Warmii i Mazur jako miejsce spotka rnych kultur, narodw i religii, dziaamy na rzecz wspierania i umacniania wartoci demokracji, praw czowieka oraz porozumienia narodw i kultur ponad granicami.

Stowarzyszenie "Zielone Dzieci" dziaa na Mazurach w Mrgowie. Mamy zielone dusze, ogromne i otwarte serce dla kadego. Przywieca nam motto "BLIEJ NATURY, BLIEJ ...SERCA..... WIATA. Chcemy obdarowa Was olbrzymi si zielonej terapii tkwicej w wiecie natury. Pragniemy pokaza prawdziw jej moc, ktr mona znale wszdzie.

Dziaamy od 2007 przez program animacji spoecznej. Stanowimy cz " Republiki" internetowego Radia Wnet. W dziale Zielone Dzieciaki dyskutujemy, tworzymy i publikujemy efekty naszych projektw. Inspirujemy do tworzenia wasnych publikacji. Naszymi adresatami s dzieci i modzie, ktre wprowadzamy w wiat przyrody uczymy jak chroni, dba o ni poprzez zabaw, nauk, zielone eko-florystyczne warsztaty, pielgnacj rolin oraz szeroko zakrojone dziaania artystyczne.

Opracowalimy w 2009 roku Program ...Zielone Archiwum Mwionej Historii, ktry jest w obecnym roku kontynuowany.To nasze mazurskie wydanie OCALI OD ZAPOMNIENIA gdzie staramy si stworzy wspania okazj do zaszczepienia modemu pokoleniu pamici o wyjtkowych miejscach i ludziach ich czsto tragicznej historii z czasw powojennych.

Najbardziej specyficzn cech kultury wspczesnych Warmii i Mazur jest unikalno istniejcej tu post ? emigracyjnej wielokulturowoci. Zadaniem szczeglnie wanym jest upublicznianie, eksploracja artystyczna i dokumentacja zasobw zbiorowej pamici ? tej zwizanej z ludnoci autochtoniczn ? Mazurami i Warmiakami, a take emigrantami przybyymi na Mazury po II wojnie wiatowej, w tym take Ukraicw.

Kada miejscowo na Warmii i Mazurach jest swoistym mikrokosmosem kultur. W kadej z nich spotka mona pami niemieckich Prus, ukraiskich wiosek, polskich uciekinierw ocalaych z rzezi woyskiej, repatriantw wileskich i biaoruskich, przesiedlecw z wielu regionw Polski. Jest to pami trzech wiatw ? wiata tradycyjnej zakorzenionej kultury, koszmaru wojny i przesiedle i wreszcie ?Utopii Ziem Odzyskanych?. Jest to pami trudna. Nic dziwnego, e fenomenem naszego regionu jest to, e ludzie przez ponad p wieku zatajali swoj przeszo, e wielokulturowo, ktra potencjalnie moga sta si rdem bogactwa i rozwoju, rodzia uprzedzenia i nieufno. Do chwili obecnej ta wielokulturowo jest niejako ukryta. Przez wiele lat ludzie nie mwili o wasnych przeyciach, dowiadczeniach czsto nawet najbliszym. Ich osobiste i kulturowe dziedzictwo nie dawao oparcia, poczucia tosamoci i dumy, wrcz utrudniao komunikowanie si z innymi. Skutkowao to poczuciem izolacji i gorszoci.
Dlatego jednym z najwaniejszych kierunkw dziania programu Zielone Archiwum Mwionej Historii jest dokumentowanie, ujawnianie i upowszechnianie zbiorowej pamici regionu, nie tylko ze wzgldu na wiadomo historii, ale rwnie dlatego, e losy najstarszych mieszkacw Warmii i Mazur s niezwykle fascynujce, barwne, pene niezwykoci. Zadanie to jest tym waniejsze i pilne z oczywistych wzgldw ? po prostu pokolenie tych mieszkacw odchodzi. Jest to ostatni moment zapisania tego niezwykego w skali Europy dowiadczenia.

" DROBNE SKARBY ZIEMI MRGOWSKIEJ" to zapis dziejw regionu widzianych przez pryzmat losw konkretnego czowieka. Pan Ryszard Bitowt- regionalista i mrgowski historyk oraz jego unikatowa kolekcja s przedmiotem naszej statutowej troski. Szeroki wymiar edukacyjny oraz spoeczny Programu ZAMH polega take na integracji rodowisk edukacyjnych, samorzdowych i spoecznoci lokalnych. Celem Programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostpnienie w postaci cyfrowej opisw zabytkw przyrody ich niezwykej przeszoci, tworzenie tzw. drzewnych yciorysw w miejskim parku,powstaym na pocztku ubiegego stulecia.

Gromadzimy repliki zdj, dokumentw i informacji o SKARBACH ycia codziennego ludzi zwizanych z dziaalnoci na rzecz przyrody, ktrzy powoli odchodz w zapomnienie. Rdzenni mieszkacy Mazur, Mrgowianie, Repatrianci, Kresowiacy... Materiay w formie reportau i nagra s starannie archiwizowane, a nastpnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu RADIO WNET Sciptotium Mazurski i ZAMH.

Opracowalimy PROGRAM POMOST Nawizalimy wspprac z dr. Sergiuszem Leoczykiem naukowcem i dziaaczem z Syberii. Adres: Abakan, Rosja-Syberia. Miniusisk.

Wsptworzymy ?zielony most ?dziki, ktremu rozwija si wsppraca miedzy placwkami a tym samym dziemi z rnych rejonw Polski. Kady nasz projekt , kada akcja jest dla dzieci i modziey wspania zabaw pen niezapomnianych wrae i niespodzianek. Na uczestnikw zawsze czekaj zielone certyfikaty, nagrody w konkursach i "zielone"upominki :-)

Nasze zielone dzieci z Mazur to: Modzieowy Dom Kultury,Przedszkola- "Stokrotka", "Kubu" i" Bajka", gimnazjalici i teatr "Bajdurki" z Zespou Szk Specjalnych w Mrgowie,s dzieci ze Szkoy Podstawowej w Krutyni. Nasi harcerze z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrgowie.Warszawa jest dla nas szczeglnym miejscem ...tam w IP CZD spotykamy si z ca dziecic Polsk. W Szczecinie Zielone Dzieciaki i Zesp Szk Szpitalnych a take Szkoa Muzyczna "Cantilena". wietlica Stowarzyszenia Pomocy Osobom Dotknitym Autyzmem i Zesp Szk Specjalnych nr.23 im. Janusza Korczaka w Czstochowie , Katowice i zesp z Paacu Kultury...

Dzikujemy
za dotychczasow pomoc w realizacji projektu wszystkim, ktrzy przyczynili si dobr rad i wsparciem...


Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI
www.zielonedzieciaki.bloog.pl
www.zosiakwiatnatura.bloog.pl
www.zosiakwiatnatura2.pl
www.radiownet.pl


KONTAKT:

Zofia Wojciechowska - prezes Stowarzyszenia Tel. 608475240
siedziba ul. Kopernika 2c 11-700 Mrgowo tel: 89 741 25 32


Korespondencja:

Zofia Wojciechowska- prezes Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujcymi. W przegldarce musi by wczona obsuga JavaScript, eby go zobaczy.

Ewa Gnoza- sekretarz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa