Gwna KONCERT! Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
KONCERT! Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
niedziela, 19 czerwca 2011 18:44

Nagrania z koncertu zespow ZHP Hufiec Mrgowo i ZHP Legionowo wiosenneczarowanie w Mrgowie adresowane dla dzieci polskich na Syberii. Wiosenne czarowanie z Legionowa do Mrgowa dla Sybirakw JEST JU W RADIO WNET do odsuchania od Przyjaci a jest z nami Senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka od pocztku sprawowania mandatu senatorskiego jest czonkiem Komisji Spraw Emigracji i cznoci z Polakami za Granic. Przedmiotem dziaania komisji jest utrzymywanie staej wizi z krajem, Polakw i osb polskiego pochodzenia zamieszkaych za granic i ich sytuacja prawna Komisja ta inicjuje i koordynuje wspprac rodowisk polonijnych, chroni dziedzictwo polskiej kultury i historii oraz opiniuje dla Prezydium Senatu plany i wykonania zada zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic.

Jednym z takich zada jest napisany przez nasze Stowarzyszenie wniosek z prob o dofinansowanie do Senatu RP pt. Program Pomost- Kresokamp. Jestemy autorami koncepcji tego programu a nasz zesp skada si z : autorki pomysu- Zofii Wojciechowskiej,Donaty Durki wsppracujcej z Festiwalem Kultury Kresowej w Mrgowie, Justyny Kucharczyk wsppracownika merytorycznego, Borysa Kozielskiego - autora koncepcji spoecznego radia.
Z przyczyn niezalenych od naszego Stowarzyszenia nie realizujemy tego wniosku a sam pomys jest obecnie wdraany siami spoecznymi i z partnerami ZHP Hufiec Mrgowo. Dziki temu dzieci polskie z Syberii dla ktrych napisalimy listy intencyjne w padzierniku 2010 przyjad na letnie kolonie do Mrgowa ju 30 czerwca.

Oto jeszcze jedna opowie z tamtych stron:

Z dziejw wsi polskiej na Syberii

100 lat temu mieszkacy wsi podkrakowskich, spod Dbrowa i innych miejsc Krlestwa Polskiego zadecydowali si wyjecha na Syberi, i przy tym dobrowolnie, bez przymusu. W tym czasie podczas reformy agrarnej Piotra Stoypina otrzymawszy zasiek na wyjazd, mona byo zaryzykowa i wyruszy w dalek drog, tym bardziej w te laty grnicy Zagbia Dbrowskiego zostali bez pracy. 59 rodzin w maju 1910 roku wyjechali kolej do stacji kolejowej Czeremchowo i dalej ju konno wyruszyli do osady, ktra pniej bdzie miaa nazw Wierszyna. Cz osadnikw od razu zacza karczowanie lasu, budowa domy i myny wodne. Niektre rodziny zim spdzili w ziemiankach. Surowy klimat syberyjski zastraszy wiele osadnikw, ale do Polski wrcili nie wszyscy. Pniej zacza si budowa szkoy, a potem i kocioa, ktry zosta powicony w 1915 roku. ycie powoli si normalizowao ? wszedzie gsty las bogaty w zwierz, jagody, grzyby oraz ziemia czarnoziem. W krwawe lata 30. trzydziestu mieszkacw wsi zostao aresztowanych i roztrzelanych, 130 dzieci zostao osieroconych. Matki ich nie tylko wychoway te dzieci, ale potrafiy da im nie ze wyksztacenie. W tym roku ukazaa si ksika ?Maa Polska w tajdze syberyjskiej? mieszkaca tej wsi Walentego Petrzyka. Jego crka, Antonina Raczek pomoga mu w wydaniu ksiki. W recenzji do rkopisu ona napisaa, e jej ojciec cae ycie zajmowa si dziejami wsi Wierszyna, szuka archiwalia, spotyka si ze starszymi mieszkacami wsi, eby nazbiera wicej materiau. Szczeglnie mu w tym pomoga jego ona Helena Nowak. Ona dobrze znaa rodowody przesiedlecw i dziki jej w ksice jest podana pena informacja o losach mieszkacw wsi. A zaczyna si ksika z ruchu emigracyjnego z Zagbia Dbrowskiego i o pierwszych wywiadowcach, ktrzy wyszukali dla ziomkw nieznane ziemie na Syberii. Znajduj si w ksice materiay o organizacji pierwszych kochozw, o yciu wocian, ktrzy nie chcieli pracowa w kochozach. Rwnie jest podana informacja o represjonowanych w latach 30. XX wieku, o ich wdowach. Duy rodzia jest powicony yciu mieszkacw wsi podczas II wojny wiatowej i o ich czynach podczas walki na frontach oraz tutaj, na tyach. Ksika zawiera 700 stron tekstu i ponad 500 zdj archiwalnych.

Anna WINOGRADOWA

Publikacja za zgod rdo:http://www.rodacynasyberii.pl/

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa