Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
piątek, 17 czerwca 2011 07:23


Jak co roku Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI goci w Aninie gdzie czas w przyjani pynie. Spotykamy si w poezji i Janowych kwiatach w ogrodzie Janowym by tu przed zachodem soca ple z nim sowa bez koca...modzie urzeczona biedronkami i Jego wierszami, Pauza...Raz dwa trzy... , De Profundis, Jan Nowicki, Wawer i Anin ...wydawca ks. Jana te Jan...Rodzim z swoj crk, ludzie spragnieni tworzenia z Warszawa i dalszego wiata , Pan Jerzy z Noweg Jorku, Ewa Zelanay poetka nagrodzona specjaln nagrod imienia ks. Jana Twardowskiego, Bogumia Rycka inicjatorka wielu dziaa wolontariatu z IP CZD, dziennikarka z Australii Jola Wolski z przyjacik i wielu innych ...caa Biblioteka z Anina ... my wszyscy zebrani na zielonej murawie ..., mrgowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Ci w oddali ... nad morzem w Spocie- Pani Aleksandra Iwanowska ...w Pieckach Marysia Dermacka przy wiechertowskim stole wplatamy kwiaty przewizujc wsteczk bukiecik jak chwile wspomnie...z ma z na kocu szpilki... wspominamy poet w jego ogrodzie ...

Ks. Jan Twardowski

Duchowny, poeta. Urodzi si w Warszawie w 1915 roku. Ju w gimnazjum debiutowa poetycko ? na amach midzyszkolnej gazetki, ktr zreszt wsptworzy. Studiowa (w dwch ratach ? studia przerwaa mu wojna) polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1936 wyda swj pierwszy ? zagubiony pniej zupenie ? tom wierszy pt. ?Powrt Andersena?. W czasie wojny by onierzem Armii Krajowej, zaraz po jej zakoczeniu wstpi do tajnego seminarium duchownego. W 1948 roku przyj wicenia kapaskie. Od roku 1959 by rektorem kocioa Wizytek w Warszawie. W tym samym roku ksidz Twardowski ?powtrnie? zadebiutowa ? tomikiem poezji zatytuowanym ?Wiersze?. Od tego czasu wci publikowa, wci jest drukowany, wznawiany i tumaczony. By jednym z niewielu wspczesnych poetw, ktrzy naprawd s w Polsce czytani.

Ksidz Twardowski uwaany by za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wspczesnej liryki religijnej. W okreleniu tym czai si jednak pewna puapka. Ksidz Jan by rzecz jasna poet czytanym przez ludzi wierzcych, ale wydaje si, e waciwymi adresatami jego wierszy s niedowierzajcy, chwiejcy si w wierze, szukajcy. W tej poezji znale mona wiadectwo gbokiej wiary, ale i wahania, zwtpienia, strachu i samotnoci. A prcz tego, jakby dla rwnowagi, humor ? ciepy, bezceremonialny, tyczcy rzeczy maych, codziennych, ale i tych wielkich, ostatecznych, o ktrych ? zdawaoby si ? mwi trzeba z patosem i zadciem. Ksidz Twardowski udowadnia, e mona rozwaania teologiczne snu tonem lekkim, jzykiem prostym, przy pomocy oswojonych wyobrae. Wzorcw artystycznych poezji Twardowskiego krytyka doszukuje si w dwudziestoleciu midzywojennym, wskazuje na obrazowanie ? szczeglnie przyrody ? bliskie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Skamandrytom. Wzorcw tematyki nie sposb si doszuka ? jest odwieczna jak czowiek, jego wiara, mio, rozpacz i mier. Poezja ksidza Jana stwarza wraenie, jakby pochylaa si troskliwie nad czowiekiem ? Anna Kamieska uja to w synne zdanie: ?Gdyby wity Franciszek by wspczesnym poet, pisaby tak jak Jan Twardowski?.

Ks. Jan Twardowski zmar 18 stycznia 2006 r. w warszawskim szpitalu na Banacha.*Relacja foto z spotkania i zielonych warsztatw do obejrzenia w Radio Wnet Zielone DZIECIAKI...posucha poezji poetw mona te

Zapraszamy :)

* biogram ks. Jana Twardowskiego rdo: http://www.petlaczasu.pl/

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa