ďťż
Główna Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 06:41
W dniu 19 czerwca o godzinie 13.00 w kościele św. Wojciecha odbędzie się koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomków polskich zesłańców. Organizujemy wspólnie z ZHP środki na pokrycie kosztów pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce.  Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowało i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wspólny pobyt z grupą harcerzy polskich z Białorusi na kolonie harcerskie do Mrągowa w miesiącu lipcu.  Dzięki staraniom harcerzy mrągowskich ZHP Hufiec Mrągowo i Legionowo harcerze zaśpiewają dla Polaków z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomków Polaków- zesłańców na Syberię. Gorąco popieramy wszystkie te działania.
Razem z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, MSMTEW i wieloma innymi udzielimy im gościny na mazurskiej ziemi.

Z dr Sergiuszem Leończykiem opiekunem grupy spotkamy się w środę w Wolnej Antenie Radio Wnet o godzinie 13.00 by porozmawiać o Polakach tam mieszkających.


Na Syberii przez ponad 50 lat tłamszono tożsamość i zakazywano posługiwania się językiem polskim. Po przemianach demokratycznych w 1990 r. powstała pierwsza na Syberii organizacja polonijna ?Ogniwo?. Obecnie na Syberii działa ponad 30 takich stowarzyszeń kulturalno-narodowych. Organizacje te wchodzą w skład Kongresu Polaków w Rosji, działającego od 1992 r. W 1993 r. taką organizację założono w Abakanie. Oddział polonijnej organizacji działa we wsi Znamienka 80 km od Abakanu, gdzie mieszka ponad 60 rodzin polskich. To są potomkowie Polaków, którzy najpierw na przełomie XIX-XX ww. wyjechali z guberni wołyńskiej do Aleksandrówki i Sałby okręgu minusińskiego, natomiast po II wojnie światowej przesiedlili się do Znamienki . Jeszcze do dzisiaj w rodzinach brzmi gwara mazurska, Polacy w domu modlitwy baptystów czytają Biblię i modlą się po polsku. Od 1999 r. w wiejskiej szkole podstawowej odbywają się fakultatywne zajęcia z języka polskiego. To jedyna polska wioska na terenie byłej guberni jenisejskiej, gdzie Polacy po tylu latach mogą swobodnie posługiwać się polszczyzną i uczyć swych dzieci w miejscowej szkole języka ojczystego. Aleksandrówka, licząca obecnie około 100 mieszkańców, jest także typowo polską wioską, bo Niemcy wyjechali do ojczyzny w ramach akcji repatriacyjnej lat 90-tych. Często w składzie mieszanych rodzin wyjeżdżali do Niemiec też Polacy. Polski Zaimek w rejonie karatuskim, z czasem przybrawszy nazwę Polski Wysiełok -bo stąd wysiedlali, zniknął z map w latach 70-tych jako wioska ?niemająca perspektyw rozwoju?. Umierają polskie wioski Kanok i Wilenka. Większą aktywność posiadają potomkowie Polaków w miastach, gdzie miejscowa Polonia, na ile to pozwalają miejscowe władze, dba się o zachowanie historycznej prawdy o Polakach przez liczne publikacje, wystawy historyczne, przez rozwój polonijnej oświaty i prasy

- to jedna z opowieści o losach Polaków. One wszystkie poruszają nas najbardziej  bowiem musimy upominać się o tych co tam pozostali.
Przeczytać je możemy na stronie redagowanej przez dr. Sergiusza Leończyka.

http://www.rodacynasyberii.pl/
 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa