ďťż
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 11 lutego 2013 19:58

Zielone Archiwum Mówionej Historii

na liście  polskich archiwów społecznych.

 

Stowarzyszenie działa od 2007 roku. Organizacja pracuje na rzecz rozwijania kontaktów międzypokoleniowych, międzynarodowych, zachęca do wolontariatu. Zajmuje się również promocją regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszeniu przyświeca motto: ?Bliżej natury, bliżej? serca? świata?. W 2009 roku Stowarzyszenie ?Zielone Dzieciaki? opracowało program Zielone Archiwum Mówionej Historii. Celem akcji jest zaszczepienie w młodym pokoleniu wrażliwości na pamięć o tragicznych momentach historii regionu, która ze względu na emigracyjną wielokulturowość jest bardzo różnorodna.

 

Zielone Archiwum Mówionej Historii dokumentuje dzieje regionu, rejestrując w formie reportażu i nagrań opowieści np. pana Ryszarda Bitowt. W archiwum znajdują się repliki zdjęć, dokumentów dotyczących Mrągowian, Repatriantów, Kresowiaków. Materiały umieszczane są w postaci cyfrowej na portalu Radio Wnet.

Typ zasobu: fotografia, wspomnienia, nagrania audio

POLECAMY! Już jest publikacja ?Archiwistyka społeczna?

?Archiwistyka społeczna? to pierwsza książka poruszająca całościowo temat oddolnego gromadzenia dokumentacji historycznej w Polsce, będąca zarazem zaproszeniem do dyskusji dla badaczy i praktyków tej dziedziny. W pierwszej części zawiera teksty teoretyczne, opisujące miejsce archiwistyki społecznej w polskiej rzeczywistości, perspektywy rozwoju dziedziny, dotychczasowe działania środowiska pozarządowego, naukowego i państwowej służby archiwalnej z tym związane, problemy związane z funkcjonowaniem AS-ów. Druga część ma pomóc pracownikom i wolontariuszom archiwów w ich codziennej pracy, a także być inspiracją do tworzenia AS-ów. Materiały edukacyjne, stworzone przez pracowników Ośrodka KARTA prowadzą przez kolejne etapy powstawania i działalności archiwum społecznego: od pozyskiwania zbiorów przez udostępnianie. Traktujemy tę publikację jako bazę do dalszych działań edukacyjnych: powstałe materiały będziemy ulepszać w latach kolejnych w toku konsultacji ze środowiskiem AS. Książka opublikowana na licencji Creative Commons BY SA dostępna jest również na stronie www.archiwa.org.

 

 

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa