Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
środa, 28 września 2011 06:59

W Olsztynie odbya si niezmiernie ciekawa konferencja. Wzilimy w niej udzia. Stowarzyszenie Zielone Dzieci obecnie realizuje prowadzony od 2007 program Archiwum ZIELONEJ HISTORII dokumentujc wspomnienia ludzi zwizanych z tradycj i histori regionu. Od lat tworzymy programy animacji spoecznej majce na celu ochron dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Przedmiotem konferencji bya ochrona dziedzictwa kulturowego jako nowe zadaniem wadz. Na konferencji spotkali si samorzdowcy i ludzie zwizani z kultur.

Pomys ochrony dziedzictwa kulturalnego, co zaskakujce, nie jest pomysem spoecznoci europejskiej. Stary kontynent dugo broni si przed zapisami UNESCO, majcymi za cel ochron dorobku kultury niematerialnej. Pomys, by chroni ulotne dziedzictwo, wyszed od pastw azjatyckich i afrykaskich, ktre, cho najubosze finansowo, maj bardzo bogat kultur. Do pomysu przyczyy si i najsilniej wczyy w tworzenie list dziedzictwa kultury niematerialnej takie kraje jak Japonia i Korea, ktre dotd zgosiy najwicej wnioskw i chroni swe dziedzictwo od ponad 40 lat, czyli jeszcze na dugo przed przyjciem konwencji. Druga z konwencji UNESCO o rnorodnoci kulturowej parafowana przez Polsk wpisuje si w liczne programy, ktre dotd byy realizowane w naszym kraju.

? Po przyjciu konwencji UNESCO przez nasz kraj samorzdy i ludzie kultury powinnizastanowi si, jakie zgosi propozycje na list dziedzictwa kultury niematerialnej, gdy jeden kraj ma limitowan ilo zgosze. Dobrze byoby zatem zgosi takie propozycje, ktre s do szerokie tematycznie i dadz szerokie spectrum moliwoci ? mwia w trakcie konferencji Joanna Cicha-Kuczyska z Departamentu Ochrony Zabytkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O potrzebie wspierania kultury niematerialnej przez samorzdy lokalne mwia te wicemarszaek wojewdztwa warmisko-mazurskiego Anna Wasilewska.

W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 21 wrzenia na spotkaniu pojawili si samorzdowcy i ludzie zwizani z kultur. Wszyscy spotkali si na warsztatach praktyczno-teoretycznych ?Ochrona Dziedzictwa Kultury Niematerialnej jako zadanie organw gmin i powiatw samorzdowych?. Wydarzenie to miao cisy zwizek z ratyfikowaniem w ostatnich tygodniach przez Polsk Konwencji UNESCO w sprawie ochrony Dziedzictwa Kultury Niematerialnej z 2003 roku.

Relacja i wywiady na Radio Wnet Zielone Dzieciaki

http://www.radiownet.pl/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej#/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa