Główna Wielogłos w sprawie kultury
Wielogłos w sprawie kultury
środa, 28 września 2011 06:59

W Olsztynie  odbyła się niezmiernie ciekawa konferencja. Wzięliśmy w niej udział. Stowarzyszenie Zielone Dzieci obecnie realizuje prowadzony od 2007 program Archiwum ZIELONEJ HISTORII dokumentując wspomnienia ludzi związanych z tradycją i historią regionu. Od lat tworzymy programy animacji społecznej mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Przedmiotem konferencji była ochrona dziedzictwa kulturowego jako nowe zadaniem władz. Na konferencji spotkali się samorządowcy i ludzie związani z kulturą.

Pomysł ochrony dziedzictwa kulturalnego, co zaskakujące, nie jest pomysłem społeczności europejskiej. Stary kontynent długo bronił się przed zapisami UNESCO, mającymi za cel ochronę dorobku kultury niematerialnej. Pomysł, by chronić ulotne dziedzictwo, wyszedł od państw azjatyckich i afrykańskich, które, choć najuboższe finansowo, mają bardzo bogatą kulturę. Do pomysłu przyłączyły się i najsilniej włączyły w tworzenie list dziedzictwa kultury niematerialnej takie kraje jak Japonia i Korea, które dotąd zgłosiły najwięcej wniosków i chronią swe dziedzictwo od ponad 40 lat, czyli jeszcze na długo przed przyjęciem konwencji. Druga z konwencji UNESCO o różnorodności kulturowej parafowana przez Polskę wpisuje się w liczne programy, które dotąd były realizowane w naszym kraju.

– Po przyjęciu konwencji UNESCO przez nasz kraj samorządy i ludzie kultury powinnizastanowić się, jakie zgłosić propozycje na listę dziedzictwa kultury niematerialnej, gdyż jeden kraj ma limitowaną ilość zgłoszeń. Dobrze byłoby zatem zgłosić takie propozycje, które są dość szerokie tematycznie i dadzą szerokie spectrum możliwości – mówiła w trakcie konferencji Joanna Cicha-Kuczyńska z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O potrzebie wspierania kultury niematerialnej przez samorządy lokalne mówiła też wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Anna Wasilewska.

W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 21 września na spotkaniu pojawili się samorządowcy i ludzie związani z kulturą. Wszyscy spotkali się na warsztatach praktyczno-teoretycznych „Ochrona Dziedzictwa Kultury Niematerialnej jako zadanie organów gmin i powiatów samorządowych”. Wydarzenie to miało ścisły związek z ratyfikowaniem w ostatnich tygodniach przez Polskę Konwencji UNESCO w sprawie ochrony Dziedzictwa Kultury Niematerialnej z 2003 roku.

 

Relacja i wywiady na Radio Wnet Zielone Dzieciaki

http://www.radiownet.pl/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej#/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa