Główna MOJE POLSKIE SŁOWO - KONKURS
MOJE POLSKIE SŁOWO - KONKURS
poniedziałek, 26 września 2011 18:56

UWAGA! KONKURS!

Związek Literatów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Dzieci w Mrągowie ogłasza konkurs literacki pod tytułem „ Moje polskie słowo”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej poza granicami naszego kraju. W związku z obecnym przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej oraz realizacją wielu interesujących projektów propagujących polską kulturę muzyczną, plastyczną i wizualną – postanowiliśmy zająć się również zmieniającą się materią polskiego słowa.

-W jaki sposób dzieci i młodzież zamieszkała za granicą posługuje się językiem ojczystym ?

-Czym jest dla nich słowo, którego uczyli ich dziadkowie i rodzice ?.

-Co myślą o Polsce i jak widzą ojczyznę z perspektywy kraju w którym obecnie żyją ?.

-Którzy z polskich pisarzy i poetów mieli lub mają wpływ na ich stosunek do ojczystego języka ?.

- Jaką literaturę czytają ? - I w końcu – czy polskie słowo żyje w ich sercach – czy jest tylko reliktem, przeszłości w muzeum pamięci ?

Na te i inne pytania ma odpowiedzieć ogłoszony przez nas konkurs.

Zależy nam na pracach oryginalnych i odkrywczych – wyznaczających kierunki i drogi polskiego słowa na obczyźnie zbliżających dzieci i młodzież polonijną do młodzieży zamieszkałej w kraju.

Zależy nam na świeżości obserwowanych z dystansu zmian, jakie ciągle przecież dokonują się w języku polskim oraz na wytworzeniu nowej więzi ze słowem ojczystym, które także, jak wiadomo poddaje się nieuchronnie niszczącemu upływowi czasu.

Mile widziane będą również prace impulsjonistyczne – łączące różne formy aktywności twórczej, w której słowo współgra z obrazem, muzyką lub formą plastyczną. Prace prezentujące słowo jako współ-materię twórczą – w której jednak wciąż najważniejsze jest właśnie – SŁOWO które „było na początku” i od którego wszystko się zaczyna ...

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach tematycznych i dwóch kategoriach wiekowych.

(Dzieci – 7-12, młodzież 13-18)

Kategorie tematyczne:

1. Konkurs na wiersz

2. Krótką formę literacką ( prozę poetycką, esej)

3. Konkurs na formę impulsjonistyczną

·

- IMPULSIONIZM ( Określenie, którego autorka jest E. Zelenay ) Jest to łączenie różnych form twórczości w celu lepszego wyrażenia siebie.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje projekt w ramach Programu Pomost

http://www.radiownet.pl/publikacje/moje-polskie-slowo-konkurs

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa