Główna Warsztatowo
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Warsztatowo
sobota, 24 września 2011 12:30

Prezentuję kronikę XIX ¦FMP gdzie mogli¶my spotykać się w znamienitym gronie 150 dziennikarzy polonijnych z 28 krajów. ¦wiatowe Forum Mediów Polonijnych to misja umacniaj±ca i buduj±ca nowe relacje z Macierz±.

Program Pomost narodził się wła¶nie tam. Wizyta z ubiegłego roku okazała się owocna. Tuż po powrocie już w dniu 11 paĽdziernika 2010 wysłali¶my od Stowarzyszenia Zielone Dzieci oficjalne pismo- List intencyjny zapraszaj±cy podopiecznych polonijnej organizacji działaj±cej na Syberii pn Kulturalno Narodowa Organizacja Społeczna do udziału w naszym programie.

Mija rok..czas na sprawozdanie. Wiele się w tym czasie wydarzyło.
Jeste¶my kolejny raz na  ¦FMP. Nowe do¶wiadczenie i niezmiernie ciekawe doskonalenie warsztatowe. Dziennikarstwo społeczno¶ciowe jest niezwykł± form± poszukiwania nowych wyzwań.
Kronika opracowana przez zespół pod redakcyjnym kierunkiem red Jacka Krasa z Małopolskiej Telewizji, Mariusz Kobierski- operator kamery, zdjęcia i montaż ,
red Zofia Wojciechowska- lektor


http://www.megaupload.com/?d=OC9TL2WX
http://www.megaupload.com/?d=SNIH17X1
http://www.megaupload.com/?d=OC9TL2WX
http://www.megaupload.com/?d=F2DRQHPP
http://www.megaupload.com/?d=A9MIX318
http://www.megaupload.com/?d=9XOOCIWM
http://www.megaupload.com/?d=WE23ETD4
http://www.megaupload.com/?d=FDF407UO

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa