Główna O nas Co robimy

NASZE PROJEKTY

 

 

Współpracujemy i współtworzymy

Organizujemy na forum miasta Mrągowa spotkania wspierające promocję książek poświęconych tematyce regionalnej, jak Katarzyny Enerlich Prowincja pełna gwiazd (2010), Prowincja pełna marzeń (2009) czy też "Oplątani Mazurami, publikujemy w naszym Radio Wnet Zielone Dzieciaki relacje autorskich spotkań z pisarką zaprzyjaźnioną z Stowarzyszeniem Zielone Dzieci . Organizujemy  też wieczory literacko- muzyczne, wykłady i odczyty jak, np.  – poświęcone mieszkańcom Prus Wschodnich, ludności i tradycji żydowskiej z naszego regiony np. " Zielona świątynia Tory". W naszym Zielonym Saloniku Literackim, który otworzyła Pani Anna Dymna czytamy książki ...często przyrodnicze i delektujemy się poezją

Przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Dzieci uczestniczą w organizacji imprez okolicznościowych upamiętniających wydarzenia i rocznice ważne dla ich regionu, współorganizują „Dni Mrągowa” (od 2007 r.) - "Instalacja florystyczna Mrągowo" i "Tryptyk Mrągowski". Współpracują przy tym z instytucjami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami społecznymi działającymi na tym terenie, a także z miejscowymi redakcjami gazet: Kurier Mrągowski.

Wspólnie z innymi instytucjami, Stowarzyszenie prowadzi akcje na rzecz mieszkańców powiatu mrągowskiego. Są wśród tych działań spektakle teatralne, wycieczki. Wspieramy przez publikacje ważne dla regionu projekty np.  MSMTEW " Szlak Ernsta Wiecherta", imprezę charytatywną MDK " Być dla innych". Patronujemy medialnie wielu imprezom min. Festiwalowi Kultury Kresowej, Forum Organizacji Pozarządowych w Mrągowie, Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych i wielu innym.

Organizujemy konkursy dla mieszkańców i uczniów szkół.

 

 

ZIELONE ARCHIWUM MÓWIONEJ HISTORII

Promujemy wiedzę o regionie staramy się upamiętniać historyczne i kulturowe tradycje Mrągowa i okolic m.in. poprzez publikowanie reportaży i opowiadań obrazujących życie mieszkańców Ziemi Mrągowskiej w przeszłości w pismach lokalnych, ogólnopolskich i prasie polonijnej. Opiekujemy się w myśl zapisu statutowego zasobem publicystycznym i archiwalnym p Ryszarda Bitowta mrągowskiego historyk i społecznika. Tworzymy cykl nagrań będących zapisem niezwykłych losów mieszkańców naszej mazurskiej ziemi. Mazury przez swoją wielokulturowość stanowią cenne źródło badań socjologicznych.

 

Stowarzyszenie zbiera też dane o osobach zasłużonych dla miasta i powiatu mrągowskiego i prezentuje ich dorobek w prasie lokalnej i na naszych stronach internetowych, nagrywa z nimi wywiady i digitalizuje wspomnienia. "ZIELONE ARCHIWUM MÓWIONEJ HISTORII"

 

 

 

ZIELONA AKADEMIA "EF"

Wielotematyczna i wielopokoleniowa.

Organizujemy interaktywne spotkania min. z przyrodą przez zielone warsztaty połączone z eko-florystyką.

Nasi Warsztatowicze wiedzą, że warto otaczać się kwiatami, ponieważ nic tak jako one nie wprawia w dobry humor. W każdej sytuacji warto mieć przy sobie kompozycję kwiatową, która będzie się nam kojarzyć z miłymi chwilami.

Zielona Akademia EF zapewnia przygodę w świecie florystyki. Jesteśmy obecni wszędzie tam gdzie dzieje się coś niezwykłego min. bierzemy udział w Festiwalu Kwiatów i Sztuki Książ na Dolnym Śląsku prowadząc tam i wielu innych miejscach cykl spotkań z florystyką. W naszej Akademii prowadzimy eko-florystyczne warsztaty w terminach LATO, JESIEŃ, ZIMA , WIOSNA

Zielone warsztaty- To atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny -

eko-florystyka zawierająca elementy sztuk plastycznych , teatru, muzyki i przyrodniczej terapii dla różnych grup wiekowych dzieci i ich rodziców. Warsztaty przez związane z nimi prelekcje tematyczne są formą edukacji o wymiarze florystycznym i ekologicznym.

ZAJĘCIA

Zielone Warsztaty przeprowadzamy w różnych grupach wiekowych i z dziećmi o rożnej sprawności manualnej. Zajęcia trwają 2-3 godzin. Czas trwania dopasowujemy do potrzeb grupy. Biorą w nim udział zarówno dzieci jaki i ich rodzice. To eko-florystyczna atrakcja dla osób kochających kwiaty i przyrodę, służąca także wzbudzeniu zainteresowania ekologią. Zajęcia w grupie interaktywnej sprzyjają kształtowaniu więzi międzyludzkiej oraz poprzez specyficzną tematykę warsztatów wyrabiają empatyczną postawę wobec przyrody. W trakcie zajęć posługujmy się sztuką florystyczną i plastyką, poezją , teatrem oraz muzyką.

DLA DZIECI
Podczas warsztatów każde dziecko wykonuje swoją florystyczną kompozycję. Nie musi znać się na kwiatach, żeby dać sobie radę. Możemy pracować w każdym miejscu gdzie dzieci będą mogły usiąść przy stole , w hotelu, pensjonacie, szkole, świetlicy lub dowolnym miejscu na wolnym powietrzu.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma specjalny certyfikat ,, Zielonego Ekoflorysty’’ świadczący o wysłuchaniu specjalnej prelekcji poprzedzającej zajęcia praktyczne a zawierające elementy edukacji przyrodniczej.


 

Wspieramy akcję "Mazury Cud Natury"        

Zostań cudotwórcą!     Głosuj na cud!

www.mazurycudnatury.org

Trwa międzynarodowa kampania promująca Wielkie Jeziora Mazurskie, jedynego polskiego kandydata w światowym plebiscycie na 7 Nowych Cudów Natury. Mazurskie Jeziora obecnie znajdują się w ścisłym finale - wśród 28 najpiękniejszych miejsc na Ziemi i pięciu w Europie.

Zobacz jakie Mazury są piękne i zagłosuj na Krainę Wielkich Jezior Mazurskich w światowym konkursie na     7 nowych cudów natury. Ogłoszenie wyników 11 listopada 2011 roku.


 

 

 

KRESAKTIV, czyli kresowa aktywność.

Rozwijamy współpraca z Polonią i Palakami na wschodzie.Jedną z takich organizacji jest polska organizacja kulturalno-narodowa „Polonia”w Abakanie z prezesem Sergiuszem Leończykiem jest jedną z aktywnie działających w regionie. Znamienka to miejsce zamieszkałe przez Polaków w Chakasji. W tej wsi mieszkają potomkowie Mazurów – narodowości, jakiej w Polsce już nie ma. Na świecie istnieje zaledwie kilka miejsc, gdzie oni jeszcze mieszkają, w pierwszej kolejności w Kanadzie i Brazylii, lecz dwa istnieją także w Rosji. Kultura i język, jakie pielęgnują dotychczas i wykorzystują w życiu codziennym Polacy-Mazurowie mieszkający w Znamience, zdaniem szeregu uczonych, wymagają starannego zbadania.

Działają tu dwa zespoły: dziecięcy zespół polskiej piosenki i tańca „Krakowiaczek syberyjski” przy centrum twórczości dziecięcej w Abakanie i młodzieżowy zespół polskiego tańca i pieśni – „Syberyjski Krakowiak” – zespół folklorystyczny, cieszący się obecnie uznaniem nie tylko w Rosji, lecz również za granicą, “Syberyjski Krakowiak” w ostatnich latach niejednokrotnie był laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali.


To właśnie członków zespołu “Syberyjski Krakowiak”  zapraszamy na nasze spotkania kresowe i z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej na Festiwal Kultury Kresowej oraz na wspólne rozmowy dziennikarskie w trakcie których spisywać będziemy jakże ciekawą historię swojego pochodzenia.

W naszych audycjach w Radio Wnet możemy usłyszeć Sergiusza Leończyka jak opowiada o osobie i ludziach tam mieszkających. Polakach odległych 5 tysięcy kilometrów...

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/mlody-sybirak-dr-sergiusz-leonczyk-w-poranku-radia-wnet-18-stycznia

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/48776

 

 

Pogram POMOST

Festiwal Kultury Kresowej to impreza kulturalna o interdyscyplinarnym charakterze. W ramach festiwalu organizowane są koncerty zespołów tanecznych, wokalnych, prezentacje malarstwa, rzeźby, rękodzieła artystycznego, odbywają się spotkania poetów dziennikarzy przybywających do Mrągowa z Litwy, Ukrainy, Łotwy i Białorusi. Każdego roku Mrągowo gości i wspiera kilkuset Polaków z terenów byłych Kresów. W ciągu szesnastu lat trwania imprezy miasto, przyjęło ponad 5000 Polaków z tych ziem.

Nadrzędnym celem festiwalu jest rozwijanie i umacnianie kontaktu diaspory z Macierzą. Festiwal wspiera twórców kultury polskiej działających za granicą, rozwija ich więzi z Ojczyzną, motywuje do podtrzymywania narodowych tradycji. Cele festiwalu wpisują się w pełni w misję Senatu RP oraz cele Rządowego Programu Współpracy z Polakami i Zagranicą. Charakter i wkład imprezy w rozwijanie polityki polonijnej sprawiły, że Senat RP od lat patronuje przedsięwzięciu i udziela mu finansowego wsparcia. Mimo ugruntowanej tradycji i rozpoznawalnej marki festiwalu, w ostatnich latach pojawiły się zagrożenia trwałości imprezy. Problemy z finansowaniem mediów publicznych, upływ czasu, zmiany kulturowe stawiają przed nami nowe wyzwania , konieczne jest rozszerzenie formuły festiwalu, włączenia w jego organizację nowych partnerów i odważnych, inicjatyw umożliwiających jak najszerszy udział młodych ludzi. Taka propozycja jest projekt POMOST, adresowany także do Polaków mieszkających za granicą , w szczególności do dzieci i młodzieży.

POMOST to aktywizacja 4 pokoleń Polaków wokół ważnych tematów, utrzymania polskości, wspierania edukacji i kultury. Zamierzamy zorganizować 10 dniowe warsztaty dziennikarskie dla dzieci z Syberii potomków XIX wiecznych Mazurów zapraszając je na Festiwal Kultury Kresowej. Rezultatem warsztatów będzie utworzenie grupy młodych dziennikarzy podtrzymujących polskie tradycje na obczyźnie zaprzyjaźnionych z dziećmi i młodzieżą w Polsce, tworzących pomost międzykulturowy. Radio internetowe będzie narzędziem podtrzymywania stałych więzi swoistym spoiwem łączącym wszystkie serca, którym bliskie są kresowe tradycje.

 

POMOST to aktywizacja 4 pokoleń Polaków wokół ważnych tematów, utrzymania polskości, wspierania edukacji i kultury.

Myśl globalnie- działaj lokalnie.

Realizując taką misję chcemy jako Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjować działania ruchu społecznego z włączeniem innych organizacji pozarządowych, mieszkańców miasta Mrągowa, Warmii i Mazur a także ludzi związanych z tradycją polskiego narodu w każdym miejscu na ziemi oraz wszystkich sympatyków sprawy polskich kresowiaków mające na celu rozszerzenie formuły Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Program POMOST to aktywizacja 4 pokoleń Polaków wokoło ważnych tematów, to także promocja Warmii i Mazur. Zamierzamy zorganizować kreso camp dla dzieci z Syberii potomków XIX wiecznych Mazurów zapraszając je na 10 dni spotkań warsztatowych w terminie tuż przed FKK. Warsztaty wielo tematyczne ( dziennikarskie i ekologiczne połączone z ciekawą formą aktywności) mają przede wszystkim za zadanie stworzenie grupy młodych dziennikarzy podtrzymujących polskie tradycje na obczyźnie ale jednocześnie budujące z naszymi dziećmi i młodzieżą, ludźmi tu w Polsce pomost międzykulturowy. Budować go będą 4 pokolenia Polaków. Przewidujemy spotkania z ludźmi tworzącymi historię i kulturę polską. Pragniemy wspierać integrację wyjątkowego ruchu polonijnego na dalekiej Syberii poprzez utworzenie Kreso campu dla dzieci zorganizowanych wokół zespołu folklorystycznego.

Syberyjscy potomkowie Mazurów kultywują tradycję ziem swych ojców. Pieczołowicie zbierają pamiątki i dawne zapiski wspomnień. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież zgromadzona wokoło polskiej kultury i osoby Polaka Sergiusza Leończyka naukowca i działacza z Syberii. Adres: Abakan, Rosja-Syberia. Miniusińsk.

Minusińsk – 70. tysięczne miasto położone na południu Kraju Krasnojarskiego w

Syberii Wschodniej, 20 km. od Abakanu  stolicy Republiki Chakasji. Odległość od Minusińska do Polski

wynosi ponad 5000 km. Miasto i okolice zamieszkuje kilka tysięcy Polaków

i osób polskiego pochodzenia potomków polskich zesłańców i dobrowolnych osadników z Polski i Kresów oraz Mazur z przełomu XIX XX ww.

Polonijna organizacja w Minusińsku prowadzi szkółkę sobotnio

niedzielną, zajmuje się działalnością badawczą i wystawową.

Prowadzi dwa zespoły: dziecięcy choreograficzny „Wesołe obcasiki”

i dorosły zespół wokalny „Czerwone Jagody”.

Od 2000 roku w eterze „Radia Minusińsk” 2 razy w tygodniu są audycje polonijnego radia „Rodacy Polonia Minusińska”.

Organizacja polonijna w Minusińsku również ma swoje oddziały w Karatuzskoje,

Małej Minusie i Szuszeńskoje.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/syberyjski-krakowiaczek

Program POMOST to aktywizacja kilku pokoleń Polaków niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Zamierzamy przez 10 dniowe warsztaty przede wszystkim dziennikarskie dla dzieci z Syberii potomków Mazurów doprowadzić do utworzenie zespołu młodych aktywnie działających dziennikarzy podtrzymujących polskie tradycje na obczyźnie zaprzyjaźnionych z dziećmi i młodzieżą w Polsce, tworzących pomost międzykulturowy. Radio internetowe i studio nagraniowe jako forma wzajemnej edukacji będzie narzędziem podtrzymywania stałych więzi swoistym spoiwem łączącym wszystkie serca, którym bliskie są kresowe tradycje.

 


Kreso camp to obóz o charakterze edukacyjnym ukierunkowanym także na ekologię – ukazujący piękno wyjątkowych Mazur i polskiej przyrody wpisujący się doskonale w Kampanię MAZURY 7 Cudem Świata i organizowany już od 15 lat Festiwal Kultury Kresowej poszerzający jego tradycyjna formułę. Służyć ma nie tylko promowaniu kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, ale także udzieleniu pomocy dydaktycznej w postaci warsztatów dziennikarskich, które zostaną zorganizowane dla tych dzieci a efektem których powstać ma min dokumentacja wspomnień rodzin mazurskich, które los rzucił w dalekie regiony Syberii. Zamierzamy stworzyć materiał reporterski z czasu trwania Kreso campu z możliwością pełnej jego publikacji w wszystkich dostępnych nam mediach. Zajęcia integracyjne z mrągowskim Młodzieżowym Domem Kultury dla zaproszonych dzieci i młodzieży prowadzone będą przez osoby związane od lat z światem ekologii oraz dziennikarskim, min. przez osoby starsze które przekazywać będą dzieciom swoja wiedzę i doświadczenia. Po powrocie na Syberię uczestnicy obozu będą mieli na portalu radia swoje stałe miejsce, gdzie umieszczać będą mogli ważne dla siebie informacje korzystając z umiejętności jakie nabędą w trakcie trwania Kreso campu. Mamy nadzieję na kontynuację podobnych obozów w kolejnych latach i powiększanie w ten sposób społeczności skupionej wokół naszego radia a przez to upowszechnianie wiedzy o naszym regionie i o Polsce, naszym języku i kulturze w środowiskach polonijnych . Integracja pokoleń polaków i środowisk polonijnych we wspólnych działaniach wpływać będzie na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie. Marginalizacja ludzi starszych to problem występujący bowiem nie tylko w Polsce. Historia Mazur łączyła ze sobą wiele wyznań i narodów przede wszystkim Polski i Niemiec ale nie tylko. W tym wypadku sięgnęła aż do dalekiej Rosji. Ten szczególny charakter regionu Warmii i Mazur łączący przez wieki tyle przeciwieństw chcielibyśmy zachować i propagować. Czas prezydencji naszego kraju w UE to dobry okres by o tym wspominać.

Jako współcześni mieszkańcy Mazur czujemy się spadkobiercami historii tych ziem. Program Pomost ma być ogniwem spajającym przeszłość i teraźniejszość, łączącym pokolenia i losy ludzkie. Narzędziem dla rozwoju i wzajemnej współpracy w duchu tolerancji międzypokoleniowej, międzykulturowej, ponad granicami, zgodnie z misją , jaką wyznaczyło sobie Stowarzyszenie Zielone Dzieci.

Program POMOST to wiele działań o znaczeniu socjologicznym oraz utworzenie platformy internetowej i obywatelskiego radia internetowego łączącego pokolenia . Pomost przerzucony ponad czasem i historią łączący serca i umysły ułatwiającym komunikację a przez to wzmacniającym inicjatywy obywatelskie a działającym w przestrzeni publicznej polski i Polonii zamieszkałej poza granicami naszego kraju.

Powołując do życia radio „Pomost” z studiem nagraniowym w Mrągowie chcemy wpisać się  w nurt "myśl globalnie działaj lokalnie". Studio otwartych drzwi z dostępem ogólnym skierowane do 4 pokoleń które będą mogły odnaleźć w nim swoje miejsce. Warmia i Mazury to główny nasz obszar działania, to forma promocji regionu z najważniejszymi jego walorami przyrodniczymi, potencjałem kulturowym i ludzkim. Radio  "Pomost" będzie współpracować z Radiem Wnet w zakresie uruchomienia radia internetowego, będącego spoiwem, komunikatorem, łącznikiem pomostem łączącym wszystkie serca, którym bliskie są kresowe tradycje.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/program-pomost-kreso-kamp

Siła Zieleni - w krainie tysiąca jezior i zielonych lasów.
Puszcza Piska, Mazurski Park Krajobrazowy, miejskie parki i ogrody jordanowskie, stare sady, przydrożne aleje w połączeniu z działalnością artystyczną są przedmiotem naszych badań. Zielone Dzieciaki- Ogród Cudów, a w nim nasze projekty, które stawiają sobie za cel stymulację rozwojową dzieci i młodzieży w kierunku filozofii głębokiej ekologii. Chcemy obdarować Was olbrzymią siłą zielonej terapii tkwiącej w świecie natury.Pragniemy pokazać prawdziwą jej moc,którą można znaleźć wszędzie.
Nasze cele realizujemy również poza Mazurami jako zieloni wolontariusze w Fundacji "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie współpracujemy organizując zielone warsztaty. To wiele ciekawych akcji prowadzonych z całą placówką tj. Zespołem Szkół Specjalnych nr.78 im.Ewy Szelburg- Zarembiny oraz wydziałem promocji zdrowia w CZD .Wspólnie z Zielonymi Dzieciakami z Mazur stanowimy wsparcie dla małych pacjentów i ich rodziców. Wszystkie nasze pomysły i projekty w okresie trzech lat od 2007 roku były realizowane w programie animacji społecznej "Zielone Dzieciaki- Ogród Cudów" a znajdują się na stronach internetowych naszych trzech blogów. Zapraszamy!

Ostatnio realizowane projekty to: "Zaczaruj mazurską wiosnę i podaruj ją innym "-zielone warsztaty o charakterze otwartym, udział przez Zielone Warsztaty w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Mrągowo 2009, letni projekt integracyjny pt " Noc świętojańska", warsztaty głębokiej ekologii z p. Jolanta Giers z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, Instalacja florystyczna -"Tryptyk Mrągowo - moje miasto". Współuczestnictwo w 3 Forum Ochrony Mazurskiej Przyrody prowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej z udziałem Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Specjalne warsztaty historyczne "Zielone w kolorze niebieski" gdzie nasze dzieci wykonały piękne prace nawiązujące do bogatej kultury żydowskiej naszego miasta i regionu. Projekt " Ocalmy pamięć" współrealizowany na zaproszenie Seeik - mazurskiego koordynatora został wyróżniony przez FODZ tytułem "Projektu miesiąca - grudnia 2090 roku". Wspaniały "Zielonobrody Mikołaj" czyli zielone warsztaty świąteczne oraz styczniowe - FlorCarnavall w WOŚP w Mrągowie były szczególnym prezentem dla wszystkich dzieci.
Uczestniczymy również w wielu akcjach charytatywnych poprzez dziecięce prace i warsztaty ekologiczne. Jedną z nich jest impreza "Być dla innych" organizowana przez MDK w Mrągowie na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa