Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 06:41
W dniu 19 czerwca o godzinie 13.00 w kociele w. Wojciecha odbdzie si koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomkw polskich zesacw. Organizujemy wsplnie z ZHP rodki na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewaj dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania.
Razem z Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, MSMTEW i wieloma innymi udzielimy im gociny na mazurskiej ziemi.

Z dr Sergiuszem Leoczykiem opiekunem grupy spotkamy si w rod w Wolnej Antenie Radio Wnet o godzinie 13.00 by porozmawia o Polakach tam mieszkajcych.


Na Syberii przez ponad 50 lat tamszono tosamo i zakazywano posugiwania si jzykiem polskim. Po przemianach demokratycznych w 1990 r. powstaa pierwsza na Syberii organizacja polonijna ?Ogniwo?. Obecnie na Syberii dziaa ponad 30 takich stowarzysze kulturalno-narodowych. Organizacje te wchodz w skad Kongresu Polakw w Rosji, dziaajcego od 1992 r. W 1993 r. tak organizacj zaoono w Abakanie. Oddzia polonijnej organizacji dziaa we wsi Znamienka 80 km od Abakanu, gdzie mieszka ponad 60 rodzin polskich. To s potomkowie Polakw, ktrzy najpierw na przeomie XIX-XX ww. wyjechali z guberni woyskiej do Aleksandrwki i Saby okrgu minusiskiego, natomiast po II wojnie wiatowej przesiedlili si do Znamienki . Jeszcze do dzisiaj w rodzinach brzmi gwara mazurska, Polacy w domu modlitwy baptystw czytaj Bibli i modl si po polsku. Od 1999 r. w wiejskiej szkole podstawowej odbywaj si fakultatywne zajcia z jzyka polskiego. To jedyna polska wioska na terenie byej guberni jenisejskiej, gdzie Polacy po tylu latach mog swobodnie posugiwa si polszczyzn i uczy swych dzieci w miejscowej szkole jzyka ojczystego. Aleksandrwka, liczca obecnie okoo 100 mieszkacw, jest take typowo polsk wiosk, bo Niemcy wyjechali do ojczyzny w ramach akcji repatriacyjnej lat 90-tych. Czsto w skadzie mieszanych rodzin wyjedali do Niemiec te Polacy. Polski Zaimek w rejonie karatuskim, z czasem przybrawszy nazw Polski Wysieok -bo std wysiedlali, znikn z map w latach 70-tych jako wioska ?niemajca perspektyw rozwoju?. Umieraj polskie wioski Kanok i Wilenka. Wiksz aktywno posiadaj potomkowie Polakw w miastach, gdzie miejscowa Polonia, na ile to pozwalaj miejscowe wadze, dba si o zachowanie historycznej prawdy o Polakach przez liczne publikacje, wystawy historyczne, przez rozwj polonijnej owiaty i prasy

- to jedna z opowieci o losach Polakw. One wszystkie poruszaj nas najbardziej bowiem musimy upomina si o tych co tam pozostali.
Przeczyta je moemy na stronie redagowanej przez dr. Sergiusza Leoczyka.

http://www.rodacynasyberii.pl/
 
poniedziałek, 13 czerwca 2011 05:49

Informujemy, e od dnia13 lutego 2011 za wszelkie dziaania prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Wieku Uniwersalnego ani Zofia Wojciechowska ani Zielone Dzieci nie bior odpowiedzialnoci. Motywem naszej decyzji jestniejasna sytuacja pomidzy Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnegoa firm Grupa Axis, ktrej wacicielem jest m pani prezes Stowarzyszenia. Zamieszczona na stronie Grupy Axis szeroka informacja dotyczca Stowarzyszenia budzi podejrzenie czy nie nastpuje konflikt interesw pomidzy dziaalnoci komercyjna a spoeczn.

W tej sytuacji chcc chroni dobre imi osb, organizacji i instytucji z nami wsppracujcych jak i tych, ktrzy ewentualnie mieliby z nami wsppracowa w przyszoci zrezygnowalimy z wszelkich kontaktw iform wsppracy z Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnego.

Nadal damyi potwierdzamy dania o zdjciu ze strony internetowej UWU www.uwu.free.ngo.pl i grupy Axis http://www.mazuryinfo.tourism.pl/page14.php wszelkich treci dotyczcych Stowarzyszenia Zielonych Dzieci i mojej osoby .


Zofia Wojciechowska,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/oswiadczenie-stowarzyszenia-zielone-dzieci

 
Energia eko pikniku IP CZD
niedziela, 12 czerwca 2011 19:35

Ekologia na wesoo ale w bardzo dobrym przemylnym stylu, pena energii dziaa dla rozwoju obecnych i przyszych pokole. Idea przekracza bariery niepenosprawnoci. O pikniku z entuzjazmem na przyszo opowiada dyrektor Zespou Szkl przy IP CZD Pani Grayna Michalczuk doskonay pedagog i biolog.
Co dziao si na pikniku? Szalone eksperymenty z fizykami Warszawskiej Politechniki. Buchaa para z ustawionych pod namiotami laboratoriw. Mona byo dotkn pijawek i podyskutowa o chruciakch z biologami Uczelni z Siedlec. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego odkrywali wszystkie skomplikowane tajemnice przyrody. Mikroskopy u prbwki...wiele si dziao.Warsztaty z eko- florytyk oraz spotkanie z lasem i Nadlenictwem Drewnica.

Gra energetycznie dla wszystkich zesp ENEJ...

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/eko-piknik-w-ip-czd-w-warszawie

 
Eko- piknik w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
czwartek, 09 czerwca 2011 15:46

Jestemy zaproszeni!

Bierzemy udzia

w

!

PIKNIK EKOLOGICZNO - NAUKOWY

W ramach dzielnicowego projektu edukacyjnego

?Nie tra energii!- przecz si z nami na tryb oszczdny?

Termin: 11 czerwca 2011 r. ( sobota)

Miejsce: tereny zielone Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,

Patronat medialny: Program I Polskiego Radia

Harmonogram Pikniku:

1000 Oficjalne otwarcie Pikniku i powitanie zaproszonych goci

Dyrektor IPCZD dr n.med. Maciej Pirg

Dyrektor Zespou Szk Specjalnych Nr 78 w IPCZD, mgr Grayna Michalczuk

1015 ?I po co nam to byo??, czyli kilka sw o projekcie

Monika Wjtowicz, gwny koordynator projektu

1030 Wrczenie podzikowa dla sponsorw, organizacji i osb wsppracujcych w projekcie ? Monika Wjtowicz, G.L. Michalczuk

1045 Rozdanie Nagrd zwycizcom dzielnicowego konkursu plastycznego

Pani Burmistrz Jolanta Koczorowska

koordynator projektu ze strony IPCZD Dyrektor ds. administracyjno-technicznych mgr in. Wojciech Starczyski

1100 ? 1200 Poczstunek dla sponsorw i wsporganizatorw pikniku w Zielonej Stowce IPCZD

1100 ? 14 00

Zabawa i nauka na Pikniku z Nadlenictwem Drewnica, Koem Naukowym Fizykw, Instytutem Biologii Akademii Podlaskiej, Fundacj ?Wyspy Leonarda? , Koem Naukowym Chemikw- ?Flogiston, do zabawy zaprasza rwnie: Fundacja ?Sto Pociech?- ?Podre w wiecie nauki, Pani Zofia Wojciechowska i ?Zielone dzieciaki? oraz Pracownia De Margot- ekologiczny decoupage

W programie:

? Warsztaty i pokazy chemiczne i fizyczne, dowiadczenia biologiczne, zajcia edukacyjne dla dzieci, gra terenowa, ekologiczny decoupage, konkursy itp.

12.00-12.45

? Koncert zespou Enej,

Relacja ju za dwa dni:)

 
Zielone Dzieciaki w Rodowie
czwartek, 09 czerwca 2011 06:25

Stowarzyszenie Zielone Dzieci wsppracuje z innymi stowarzyszeniami realizujc ciekawe projekty. Takim projektem jest realizowany od jesieni 2010 roku projekt Midzynarodowego Stowarzyszenia Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta pt." Szlaki Ernsta Wiecherta"

W myl umowy wolontariackiej spisanej w celu wsparcia projektu " Szlakiem Ernsta Wiecherta" z MSMTEW prowadzimy wsplne prace digitalizacji materiaw z historii regionu. Zapraszamy na zielone warsztaty w Fundacji Rodowo.

Nazwa fundacji pochodzi od nazwy kolonii maej mazurskiej wsi ? Rodowo. W tej niewielkiej osadzie pooonej w przepiknym krajobrazie wzgrz, jezior, k i lasw mieci si siedziba Fundacji. Rodowo ma dla nas wszystkich symboliczne znaczenie, jako miejsce pooone w wielokulturowym regionie, na pograniczu Warmii i Mazur, na pograniczu regionw, narodw, kultur, religii i jzykw naszego skrawka Europy.

Fundacja ?Rodowo? jest organizacj apolityczn.

W dniu 7 czerwca w Artystycznej Pracowni Camp Rodowa przeprowadzilimy dla uczestnikw spotka NIE) ZAPOMNIANYCH HISTORII zielone warsztaty.

Zapraszamy na relacj w Radio Wnet Zielone Dzieciaki


 
«pierwszapoprzednia111213141516171819następnaostatnia»

Strona 13 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa