Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Koncert na rzecz polskich dzieci z Syberii 19 czerwca!
piątek, 17 czerwca 2011 19:03

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewaj dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania.

19 CZERWCA GODZINA 13.00 KOCIӣ W. WOJCIECHA MRGOWO

Razem z ks. Wiesawem widziskim z parafii w. Wojciecha a take wadzami i mieszkacami Mrgowa,Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, MSMTEW i Senatorem Markiem Konopk, Biurem Polonijnym Senatu RP oraz wieloma innymi udzielimy im gociny na mazurskiej ziemi.


Zapraszamy podopiecznych polskiego stowarzyszenia z Syberii, ktrego celem jest dokumentowanie ladw polskoci. Od 2002 r. ?Polonia?organizuje przy pomocy finansowej Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? coroczn Konferencj pracownikw muzealnych i archiwistw ?Polski temat w pracy muzew i archiww Chakasji i Kraju Krasnojarskiego (2002 r. ? Minusisk, 2003 r. ? Abakan, Minusisk, 2004-2007 r. ? Krasnojarsk). Prezes Organizacji Sergiusz Leoczyk jest autorem koncepcji jedynej w swoim rodzaju wystawy staej w Muzeum Krajoznawczym w Minusisku ?Polacy Kraju Minusiskiego? (2001 r.) oraz jej wersji planszowej (2003 r.), wystawy czasowej ?Polacy-przesiedlecy w Poudniowej Syberii XIX-XX ww.? w Chakaskim Muzeum Republikaskim w Abakanie (2003 r.). Oprcz wystaw przygotowanych przez miejscowe muzea Organizacja prowadzi na terenie caej Rosji wystawy udostpnione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: ?Mickiewicz-Puszkin ? poeci dwch narodw?, ?Henryk Sienkiewicz ? laureat Nobla? oraz ?Stefan eromski ? wybitny pisarz polski?. Organizacja ?Polonia? od samego pocztku powstania troszczya si o powstanie polskiego ksigozbioru, niezbdnego do nauczania jzyka polskiego oraz o propagowanie osigni kultury polskiej. Prezes ?Polonii? aktywnie wsppracuje ze wszystkimi bibliotekami na terenie Syberii, a w sprawach kompletacji z polonicami z Rosji z Bibliotek Narodow w Warszawie i Bibliotek Towarzystwa Chrystusowcw w Poznaniu.

W roku 1999 r. zrodzi si pomys zaoenia przy Narodowej Bibliotece w Abakanie Centrum Ksiki Polskiej, zaczto kompletacj ksigozbioru. W roku 2005 przy wsppracy Wydziau Konsularnego Ambasady RP w Moskwie oraz Ministerstwa Kultury Chakasji otwarto pierwsze w Federacji Rosyjskiej Centrum Ksiki Polskiej. Strona polska zaja si wyposaeniem i remontem lokalu Centrum (Fundacja ?Semper Polonia?, Fundacja ?Pomoc Polakom na Wschodzie), natomiast Ministerstwo Kultury Chakasji przydzielio stay etat kierowniczki Centrum. Obecnie Centrum Ksiki Polskiej ma szeroko zakrojon dziaalno i suy nie tylko jako wypoyczalnia, lecz take organizuje wystawy, prezentacje nowych ksiek polonijnych. Przy Centrum odbywaj si sobotnie kursy jzyka polskiego dla dorosych, dziaa klub studencki i klub kina polskiego ?Harmonia?.*

rdo : http://www.rodacynasyberii.pl

 
piątek, 17 czerwca 2011 07:23


Jak co roku Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI goci w Aninie gdzie czas w przyjani pynie. Spotykamy si w poezji i Janowych kwiatach w ogrodzie Janowym by tu przed zachodem soca ple z nim sowa bez koca...modzie urzeczona biedronkami i Jego wierszami, Pauza...Raz dwa trzy... , De Profundis, Jan Nowicki, Wawer i Anin ...wydawca ks. Jana te Jan...Rodzim z swoj crk, ludzie spragnieni tworzenia z Warszawa i dalszego wiata , Pan Jerzy z Noweg Jorku, Ewa Zelanay poetka nagrodzona specjaln nagrod imienia ks. Jana Twardowskiego, Bogumia Rycka inicjatorka wielu dziaa wolontariatu z IP CZD, dziennikarka z Australii Jola Wolski z przyjacik i wielu innych ...caa Biblioteka z Anina ... my wszyscy zebrani na zielonej murawie ..., mrgowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Ci w oddali ... nad morzem w Spocie- Pani Aleksandra Iwanowska ...w Pieckach Marysia Dermacka przy wiechertowskim stole wplatamy kwiaty przewizujc wsteczk bukiecik jak chwile wspomnie...z ma z na kocu szpilki... wspominamy poet w jego ogrodzie ...

Ks. Jan Twardowski

Duchowny, poeta. Urodzi si w Warszawie w 1915 roku. Ju w gimnazjum debiutowa poetycko ? na amach midzyszkolnej gazetki, ktr zreszt wsptworzy. Studiowa (w dwch ratach ? studia przerwaa mu wojna) polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1936 wyda swj pierwszy ? zagubiony pniej zupenie ? tom wierszy pt. ?Powrt Andersena?. W czasie wojny by onierzem Armii Krajowej, zaraz po jej zakoczeniu wstpi do tajnego seminarium duchownego. W 1948 roku przyj wicenia kapaskie. Od roku 1959 by rektorem kocioa Wizytek w Warszawie. W tym samym roku ksidz Twardowski ?powtrnie? zadebiutowa ? tomikiem poezji zatytuowanym ?Wiersze?. Od tego czasu wci publikowa, wci jest drukowany, wznawiany i tumaczony. By jednym z niewielu wspczesnych poetw, ktrzy naprawd s w Polsce czytani.

Ksidz Twardowski uwaany by za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wspczesnej liryki religijnej. W okreleniu tym czai si jednak pewna puapka. Ksidz Jan by rzecz jasna poet czytanym przez ludzi wierzcych, ale wydaje si, e waciwymi adresatami jego wierszy s niedowierzajcy, chwiejcy si w wierze, szukajcy. W tej poezji znale mona wiadectwo gbokiej wiary, ale i wahania, zwtpienia, strachu i samotnoci. A prcz tego, jakby dla rwnowagi, humor ? ciepy, bezceremonialny, tyczcy rzeczy maych, codziennych, ale i tych wielkich, ostatecznych, o ktrych ? zdawaoby si ? mwi trzeba z patosem i zadciem. Ksidz Twardowski udowadnia, e mona rozwaania teologiczne snu tonem lekkim, jzykiem prostym, przy pomocy oswojonych wyobrae. Wzorcw artystycznych poezji Twardowskiego krytyka doszukuje si w dwudziestoleciu midzywojennym, wskazuje na obrazowanie ? szczeglnie przyrody ? bliskie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Skamandrytom. Wzorcw tematyki nie sposb si doszuka ? jest odwieczna jak czowiek, jego wiara, mio, rozpacz i mier. Poezja ksidza Jana stwarza wraenie, jakby pochylaa si troskliwie nad czowiekiem ? Anna Kamieska uja to w synne zdanie: ?Gdyby wity Franciszek by wspczesnym poet, pisaby tak jak Jan Twardowski?.

Ks. Jan Twardowski zmar 18 stycznia 2006 r. w warszawskim szpitalu na Banacha.*Relacja foto z spotkania i zielonych warsztatw do obejrzenia w Radio Wnet Zielone DZIECIAKI...posucha poezji poetw mona te

Zapraszamy :)

* biogram ks. Jana Twardowskiego rdo: http://www.petlaczasu.pl/

 
Nasza Audycja w Radio Wnet...zielone
czwartek, 16 czerwca 2011 21:53

Dnia 15 czerwca w Studio Radio Wnet w Warszawie nadawalimy w Wolnej Antenie Radio Wnet nasz kolejn audycj w cyklu "Zielone" ...go specjalny audycji Bartomiej Wodkowski Fundacja Ave. By to zaczarowany czas z wierszami.... Aldony Kraus z Anina. Czarowny debiut literacki w Radio Wnet olsztyskiego poety i dziennikarza ukasza Czarneckiego- Pacykiego.

Wiele bardzo wanych sw o Syberii i naszych dzieciakach na ktre czekamy w Mrgowie z harcerzami. Prosto harcwki mrgowskiego Hufca Basia Panek- Strzakowska o letnich koloniach dla polskich dzieci z Znamienki i Aleksandrowki na Syberii. Wiosenne czarowanie od Legionowa do MRGOWA. ZATEM - Par sw o Mrgowie na Mazurach a w tle muzyka podarowana nam Wszystkim - gra Pro Musica Antiqua.

W Radio Wnet dla Was poezje z Anina.

Spotkania z twrczoci ks. Jana Twardowskiego... przed mikrofonem.

Zapraszam na audycj z Piotrem Romejko, ktry by naszym realizatorem

 
Kolonie dla polskich dzieci z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:33
Harcerze jak Zawisza zawsze niezawodni!
czyli o akcji dla polskich dzieci z Syberii Harcmistrz Barbara Panek- Strzakowska Komenda Hufca Warmisko- Mazurskiego Hufiec Mrgowo. Hufiec Legionowo, Powiat Legionowo i Prezydent Miasta Legionowo i wielu innych wspaniale wiosennie zaczarowanych harcerzy

Organizujemy wsplnie z ZHP rodki na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Nasi podopieczni to grupa kapitalnych dzieciakw z Syberii maj ju rodki na przebycie podroy do Polski Z biletami w doni czekaj!

Czynnie przez Radio Wnet zamierzmy udzieli wsparcia dla rzecz koncertu charytatywnego w dniu 19 czerwca w Mrgowie z cegiekami na rzecz tej Akcji. Upowanienie naszego Stowarzyszenia do zbirki dziki cegiekom poczytujemy za zaszczyt. Bdziemy zbiera konieczne fundusze na pokrycie kosztw pobytu oraz program .

Stowarzyszenie Zielone Dzieci pomaga przygotowa program pobytu w Polsce. Zamierzamy obu grupom pokaza Polsk i odwiedzi wsplnie Warszaw . Sprawa dotyczy 40 osobowej grupy dzieci polskich z Syberii i Biaorusi z opiekunami. Nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci pragnie pomc organizacyjnie wspierajc program sprowadzenia na letnie kolnie harcerskie do Mrgowa dzieci z Syberii z Chakasji - Minusisk oraz wsi Znamienki prowadzonych w terminie 1-10 lipca przez ZHP Hufiec Mrgowo pod kierunkiem Harcmistrz Barbary Panek- Strzakowskiej.


Ju dzi dzikujemy Redakcji Radio Wnet a szczeglnie Monice Makowskiej- Wasowskiej za yczliw pomoc oraz wsparcie udzielone przez nasze lokalne media "Kurier Mrgowski" i Radio Planeta.

. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo w dniu 19 czerwca 2011 organizuje koncert charytatywny w Mrgowie na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania serdecznie dzikujc za tak cenne inicjatywy.


 
Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 06:41
W dniu 19 czerwca o godzinie 13.00 w kociele w. Wojciecha odbdzie si koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomkw polskich zesacw. Organizujemy wsplnie z ZHP rodki na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewaj dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania.
Razem z Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, MSMTEW i wieloma innymi udzielimy im gociny na mazurskiej ziemi.

Z dr Sergiuszem Leoczykiem opiekunem grupy spotkamy si w rod w Wolnej Antenie Radio Wnet o godzinie 13.00 by porozmawia o Polakach tam mieszkajcych.


Na Syberii przez ponad 50 lat tamszono tosamo i zakazywano posugiwania si jzykiem polskim. Po przemianach demokratycznych w 1990 r. powstaa pierwsza na Syberii organizacja polonijna ?Ogniwo?. Obecnie na Syberii dziaa ponad 30 takich stowarzysze kulturalno-narodowych. Organizacje te wchodz w skad Kongresu Polakw w Rosji, dziaajcego od 1992 r. W 1993 r. tak organizacj zaoono w Abakanie. Oddzia polonijnej organizacji dziaa we wsi Znamienka 80 km od Abakanu, gdzie mieszka ponad 60 rodzin polskich. To s potomkowie Polakw, ktrzy najpierw na przeomie XIX-XX ww. wyjechali z guberni woyskiej do Aleksandrwki i Saby okrgu minusiskiego, natomiast po II wojnie wiatowej przesiedlili si do Znamienki . Jeszcze do dzisiaj w rodzinach brzmi gwara mazurska, Polacy w domu modlitwy baptystw czytaj Bibli i modl si po polsku. Od 1999 r. w wiejskiej szkole podstawowej odbywaj si fakultatywne zajcia z jzyka polskiego. To jedyna polska wioska na terenie byej guberni jenisejskiej, gdzie Polacy po tylu latach mog swobodnie posugiwa si polszczyzn i uczy swych dzieci w miejscowej szkole jzyka ojczystego. Aleksandrwka, liczca obecnie okoo 100 mieszkacw, jest take typowo polsk wiosk, bo Niemcy wyjechali do ojczyzny w ramach akcji repatriacyjnej lat 90-tych. Czsto w skadzie mieszanych rodzin wyjedali do Niemiec te Polacy. Polski Zaimek w rejonie karatuskim, z czasem przybrawszy nazw Polski Wysieok -bo std wysiedlali, znikn z map w latach 70-tych jako wioska ?niemajca perspektyw rozwoju?. Umieraj polskie wioski Kanok i Wilenka. Wiksz aktywno posiadaj potomkowie Polakw w miastach, gdzie miejscowa Polonia, na ile to pozwalaj miejscowe wadze, dba si o zachowanie historycznej prawdy o Polakach przez liczne publikacje, wystawy historyczne, przez rozwj polonijnej owiaty i prasy

- to jedna z opowieci o losach Polakw. One wszystkie poruszaj nas najbardziej bowiem musimy upomina si o tych co tam pozostali.
Przeczyta je moemy na stronie redagowanej przez dr. Sergiusza Leoczyka.

http://www.rodacynasyberii.pl/
 
«pierwszapoprzednia1112131415161718następnaostatnia»

Strona 12 z 18

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa