Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
KONCERT! Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
niedziela, 19 czerwca 2011 18:44

Nagrania z koncertu zespow ZHP Hufiec Mrgowo i ZHP Legionowo wiosenneczarowanie w Mrgowie adresowane dla dzieci polskich na Syberii. Wiosenne czarowanie z Legionowa do Mrgowa dla Sybirakw JEST JU W RADIO WNET do odsuchania od Przyjaci a jest z nami Senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka od pocztku sprawowania mandatu senatorskiego jest czonkiem Komisji Spraw Emigracji i cznoci z Polakami za Granic. Przedmiotem dziaania komisji jest utrzymywanie staej wizi z krajem, Polakw i osb polskiego pochodzenia zamieszkaych za granic i ich sytuacja prawna Komisja ta inicjuje i koordynuje wspprac rodowisk polonijnych, chroni dziedzictwo polskiej kultury i historii oraz opiniuje dla Prezydium Senatu plany i wykonania zada zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic.

Jednym z takich zada jest napisany przez nasze Stowarzyszenie wniosek z prob o dofinansowanie do Senatu RP pt. Program Pomost- Kresokamp. Jestemy autorami koncepcji tego programu a nasz zesp skada si z : autorki pomysu- Zofii Wojciechowskiej,Donaty Durki wsppracujcej z Festiwalem Kultury Kresowej w Mrgowie, Justyny Kucharczyk wsppracownika merytorycznego, Borysa Kozielskiego - autora koncepcji spoecznego radia.
Z przyczyn niezalenych od naszego Stowarzyszenia nie realizujemy tego wniosku a sam pomys jest obecnie wdraany siami spoecznymi i z partnerami ZHP Hufiec Mrgowo. Dziki temu dzieci polskie z Syberii dla ktrych napisalimy listy intencyjne w padzierniku 2010 przyjad na letnie kolonie do Mrgowa ju 30 czerwca.

Oto jeszcze jedna opowie z tamtych stron:

Z dziejw wsi polskiej na Syberii

100 lat temu mieszkacy wsi podkrakowskich, spod Dbrowa i innych miejsc Krlestwa Polskiego zadecydowali si wyjecha na Syberi, i przy tym dobrowolnie, bez przymusu. W tym czasie podczas reformy agrarnej Piotra Stoypina otrzymawszy zasiek na wyjazd, mona byo zaryzykowa i wyruszy w dalek drog, tym bardziej w te laty grnicy Zagbia Dbrowskiego zostali bez pracy. 59 rodzin w maju 1910 roku wyjechali kolej do stacji kolejowej Czeremchowo i dalej ju konno wyruszyli do osady, ktra pniej bdzie miaa nazw Wierszyna. Cz osadnikw od razu zacza karczowanie lasu, budowa domy i myny wodne. Niektre rodziny zim spdzili w ziemiankach. Surowy klimat syberyjski zastraszy wiele osadnikw, ale do Polski wrcili nie wszyscy. Pniej zacza si budowa szkoy, a potem i kocioa, ktry zosta powicony w 1915 roku. ycie powoli si normalizowao ? wszedzie gsty las bogaty w zwierz, jagody, grzyby oraz ziemia czarnoziem. W krwawe lata 30. trzydziestu mieszkacw wsi zostao aresztowanych i roztrzelanych, 130 dzieci zostao osieroconych. Matki ich nie tylko wychoway te dzieci, ale potrafiy da im nie ze wyksztacenie. W tym roku ukazaa si ksika ?Maa Polska w tajdze syberyjskiej? mieszkaca tej wsi Walentego Petrzyka. Jego crka, Antonina Raczek pomoga mu w wydaniu ksiki. W recenzji do rkopisu ona napisaa, e jej ojciec cae ycie zajmowa si dziejami wsi Wierszyna, szuka archiwalia, spotyka si ze starszymi mieszkacami wsi, eby nazbiera wicej materiau. Szczeglnie mu w tym pomoga jego ona Helena Nowak. Ona dobrze znaa rodowody przesiedlecw i dziki jej w ksice jest podana pena informacja o losach mieszkacw wsi. A zaczyna si ksika z ruchu emigracyjnego z Zagbia Dbrowskiego i o pierwszych wywiadowcach, ktrzy wyszukali dla ziomkw nieznane ziemie na Syberii. Znajduj si w ksice materiay o organizacji pierwszych kochozw, o yciu wocian, ktrzy nie chcieli pracowa w kochozach. Rwnie jest podana informacja o represjonowanych w latach 30. XX wieku, o ich wdowach. Duy rodzia jest powicony yciu mieszkacw wsi podczas II wojny wiatowej i o ich czynach podczas walki na frontach oraz tutaj, na tyach. Ksika zawiera 700 stron tekstu i ponad 500 zdj archiwalnych.

Anna WINOGRADOWA

Publikacja za zgod rdo:http://www.rodacynasyberii.pl/

 
Koncert na rzecz polskich dzieci z Syberii 19 czerwca!
piątek, 17 czerwca 2011 19:03

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewaj dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania.

19 CZERWCA GODZINA 13.00 KOCIӣ W. WOJCIECHA MRGOWO

Razem z ks. Wiesawem widziskim z parafii w. Wojciecha a take wadzami i mieszkacami Mrgowa,Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, MSMTEW i Senatorem Markiem Konopk, Biurem Polonijnym Senatu RP oraz wieloma innymi udzielimy im gociny na mazurskiej ziemi.


Zapraszamy podopiecznych polskiego stowarzyszenia z Syberii, ktrego celem jest dokumentowanie ladw polskoci. Od 2002 r. ?Polonia?organizuje przy pomocy finansowej Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? coroczn Konferencj pracownikw muzealnych i archiwistw ?Polski temat w pracy muzew i archiww Chakasji i Kraju Krasnojarskiego (2002 r. ? Minusisk, 2003 r. ? Abakan, Minusisk, 2004-2007 r. ? Krasnojarsk). Prezes Organizacji Sergiusz Leoczyk jest autorem koncepcji jedynej w swoim rodzaju wystawy staej w Muzeum Krajoznawczym w Minusisku ?Polacy Kraju Minusiskiego? (2001 r.) oraz jej wersji planszowej (2003 r.), wystawy czasowej ?Polacy-przesiedlecy w Poudniowej Syberii XIX-XX ww.? w Chakaskim Muzeum Republikaskim w Abakanie (2003 r.). Oprcz wystaw przygotowanych przez miejscowe muzea Organizacja prowadzi na terenie caej Rosji wystawy udostpnione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: ?Mickiewicz-Puszkin ? poeci dwch narodw?, ?Henryk Sienkiewicz ? laureat Nobla? oraz ?Stefan eromski ? wybitny pisarz polski?. Organizacja ?Polonia? od samego pocztku powstania troszczya si o powstanie polskiego ksigozbioru, niezbdnego do nauczania jzyka polskiego oraz o propagowanie osigni kultury polskiej. Prezes ?Polonii? aktywnie wsppracuje ze wszystkimi bibliotekami na terenie Syberii, a w sprawach kompletacji z polonicami z Rosji z Bibliotek Narodow w Warszawie i Bibliotek Towarzystwa Chrystusowcw w Poznaniu.

W roku 1999 r. zrodzi si pomys zaoenia przy Narodowej Bibliotece w Abakanie Centrum Ksiki Polskiej, zaczto kompletacj ksigozbioru. W roku 2005 przy wsppracy Wydziau Konsularnego Ambasady RP w Moskwie oraz Ministerstwa Kultury Chakasji otwarto pierwsze w Federacji Rosyjskiej Centrum Ksiki Polskiej. Strona polska zaja si wyposaeniem i remontem lokalu Centrum (Fundacja ?Semper Polonia?, Fundacja ?Pomoc Polakom na Wschodzie), natomiast Ministerstwo Kultury Chakasji przydzielio stay etat kierowniczki Centrum. Obecnie Centrum Ksiki Polskiej ma szeroko zakrojon dziaalno i suy nie tylko jako wypoyczalnia, lecz take organizuje wystawy, prezentacje nowych ksiek polonijnych. Przy Centrum odbywaj si sobotnie kursy jzyka polskiego dla dorosych, dziaa klub studencki i klub kina polskiego ?Harmonia?.*

rdo : http://www.rodacynasyberii.pl

 
piątek, 17 czerwca 2011 07:23


Jak co roku Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI goci w Aninie gdzie czas w przyjani pynie. Spotykamy si w poezji i Janowych kwiatach w ogrodzie Janowym by tu przed zachodem soca ple z nim sowa bez koca...modzie urzeczona biedronkami i Jego wierszami, Pauza...Raz dwa trzy... , De Profundis, Jan Nowicki, Wawer i Anin ...wydawca ks. Jana te Jan...Rodzim z swoj crk, ludzie spragnieni tworzenia z Warszawa i dalszego wiata , Pan Jerzy z Noweg Jorku, Ewa Zelanay poetka nagrodzona specjaln nagrod imienia ks. Jana Twardowskiego, Bogumia Rycka inicjatorka wielu dziaa wolontariatu z IP CZD, dziennikarka z Australii Jola Wolski z przyjacik i wielu innych ...caa Biblioteka z Anina ... my wszyscy zebrani na zielonej murawie ..., mrgowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Ci w oddali ... nad morzem w Spocie- Pani Aleksandra Iwanowska ...w Pieckach Marysia Dermacka przy wiechertowskim stole wplatamy kwiaty przewizujc wsteczk bukiecik jak chwile wspomnie...z ma z na kocu szpilki... wspominamy poet w jego ogrodzie ...

Ks. Jan Twardowski

Duchowny, poeta. Urodzi si w Warszawie w 1915 roku. Ju w gimnazjum debiutowa poetycko ? na amach midzyszkolnej gazetki, ktr zreszt wsptworzy. Studiowa (w dwch ratach ? studia przerwaa mu wojna) polonistyk na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1936 wyda swj pierwszy ? zagubiony pniej zupenie ? tom wierszy pt. ?Powrt Andersena?. W czasie wojny by onierzem Armii Krajowej, zaraz po jej zakoczeniu wstpi do tajnego seminarium duchownego. W 1948 roku przyj wicenia kapaskie. Od roku 1959 by rektorem kocioa Wizytek w Warszawie. W tym samym roku ksidz Twardowski ?powtrnie? zadebiutowa ? tomikiem poezji zatytuowanym ?Wiersze?. Od tego czasu wci publikowa, wci jest drukowany, wznawiany i tumaczony. By jednym z niewielu wspczesnych poetw, ktrzy naprawd s w Polsce czytani.

Ksidz Twardowski uwaany by za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wspczesnej liryki religijnej. W okreleniu tym czai si jednak pewna puapka. Ksidz Jan by rzecz jasna poet czytanym przez ludzi wierzcych, ale wydaje si, e waciwymi adresatami jego wierszy s niedowierzajcy, chwiejcy si w wierze, szukajcy. W tej poezji znale mona wiadectwo gbokiej wiary, ale i wahania, zwtpienia, strachu i samotnoci. A prcz tego, jakby dla rwnowagi, humor ? ciepy, bezceremonialny, tyczcy rzeczy maych, codziennych, ale i tych wielkich, ostatecznych, o ktrych ? zdawaoby si ? mwi trzeba z patosem i zadciem. Ksidz Twardowski udowadnia, e mona rozwaania teologiczne snu tonem lekkim, jzykiem prostym, przy pomocy oswojonych wyobrae. Wzorcw artystycznych poezji Twardowskiego krytyka doszukuje si w dwudziestoleciu midzywojennym, wskazuje na obrazowanie ? szczeglnie przyrody ? bliskie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Skamandrytom. Wzorcw tematyki nie sposb si doszuka ? jest odwieczna jak czowiek, jego wiara, mio, rozpacz i mier. Poezja ksidza Jana stwarza wraenie, jakby pochylaa si troskliwie nad czowiekiem ? Anna Kamieska uja to w synne zdanie: ?Gdyby wity Franciszek by wspczesnym poet, pisaby tak jak Jan Twardowski?.

Ks. Jan Twardowski zmar 18 stycznia 2006 r. w warszawskim szpitalu na Banacha.*Relacja foto z spotkania i zielonych warsztatw do obejrzenia w Radio Wnet Zielone DZIECIAKI...posucha poezji poetw mona te

Zapraszamy :)

* biogram ks. Jana Twardowskiego rdo: http://www.petlaczasu.pl/

 
Nasza Audycja w Radio Wnet...zielone
czwartek, 16 czerwca 2011 21:53

Dnia 15 czerwca w Studio Radio Wnet w Warszawie nadawalimy w Wolnej Antenie Radio Wnet nasz kolejn audycj w cyklu "Zielone" ...go specjalny audycji Bartomiej Wodkowski Fundacja Ave. By to zaczarowany czas z wierszami.... Aldony Kraus z Anina. Czarowny debiut literacki w Radio Wnet olsztyskiego poety i dziennikarza ukasza Czarneckiego- Pacykiego.

Wiele bardzo wanych sw o Syberii i naszych dzieciakach na ktre czekamy w Mrgowie z harcerzami. Prosto harcwki mrgowskiego Hufca Basia Panek- Strzakowska o letnich koloniach dla polskich dzieci z Znamienki i Aleksandrowki na Syberii. Wiosenne czarowanie od Legionowa do MRGOWA. ZATEM - Par sw o Mrgowie na Mazurach a w tle muzyka podarowana nam Wszystkim - gra Pro Musica Antiqua.

W Radio Wnet dla Was poezje z Anina.

Spotkania z twrczoci ks. Jana Twardowskiego... przed mikrofonem.

Zapraszam na audycj z Piotrem Romejko, ktry by naszym realizatorem

 
Kolonie dla polskich dzieci z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:33
Harcerze jak Zawisza zawsze niezawodni!
czyli o akcji dla polskich dzieci z Syberii Harcmistrz Barbara Panek- Strzakowska Komenda Hufca Warmisko- Mazurskiego Hufiec Mrgowo. Hufiec Legionowo, Powiat Legionowo i Prezydent Miasta Legionowo i wielu innych wspaniale wiosennie zaczarowanych harcerzy

Organizujemy wsplnie z ZHP rodki na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Nasi podopieczni to grupa kapitalnych dzieciakw z Syberii maj ju rodki na przebycie podroy do Polski Z biletami w doni czekaj!

Czynnie przez Radio Wnet zamierzmy udzieli wsparcia dla rzecz koncertu charytatywnego w dniu 19 czerwca w Mrgowie z cegiekami na rzecz tej Akcji. Upowanienie naszego Stowarzyszenia do zbirki dziki cegiekom poczytujemy za zaszczyt. Bdziemy zbiera konieczne fundusze na pokrycie kosztw pobytu oraz program .

Stowarzyszenie Zielone Dzieci pomaga przygotowa program pobytu w Polsce. Zamierzamy obu grupom pokaza Polsk i odwiedzi wsplnie Warszaw . Sprawa dotyczy 40 osobowej grupy dzieci polskich z Syberii i Biaorusi z opiekunami. Nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci pragnie pomc organizacyjnie wspierajc program sprowadzenia na letnie kolnie harcerskie do Mrgowa dzieci z Syberii z Chakasji - Minusisk oraz wsi Znamienki prowadzonych w terminie 1-10 lipca przez ZHP Hufiec Mrgowo pod kierunkiem Harcmistrz Barbary Panek- Strzakowskiej.


Ju dzi dzikujemy Redakcji Radio Wnet a szczeglnie Monice Makowskiej- Wasowskiej za yczliw pomoc oraz wsparcie udzielone przez nasze lokalne media "Kurier Mrgowski" i Radio Planeta.

. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo w dniu 19 czerwca 2011 organizuje koncert charytatywny w Mrgowie na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi. Gorco popieramy wszystkie te dziaania serdecznie dzikujc za tak cenne inicjatywy.


 
«pierwszapoprzednia111213141516171819następnaostatnia»

Strona 12 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa