Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
niedziela, 26 czerwca 2011 09:56

Moemy powiedzie o prof. Leszku Szarzyskim - Darczyca Stowarzyszenia. Jestemy mazurskim Stowarzyszeniem ?Zielone Dzieci? z siedzib w Mrgowie dziaajcym przez program animacji spoecznej od 2007 roku.Pan prof. Leszek Szarzyski jako twrca i pedagog oraz wykadowca na Uniwersytecie Warmisko- Mazurskim w Olsztynie od wielu lat z zespoem Pro Musica Antiqua wspiera nasze dziaania w zakresie pomocy dzieciom najbardziej poszkodowanym- tym, ktrym zabrako szczcia zdrowych narodzin. Zesp Pro Musica Antiqua zechcia "podarowa" cay swj dorobek artystyczny obecnie w postaci 6 pyt z muzyk na potrzeby naszego projektu. Jest to dar dla nas bezcenny gdy dziki niemu i jego muzyce moemy dotrze dalej i gbiej, nawet tam gdzie konwencjonalnie nie dociera nikt. Takim wiatem jest zesp terapeutyczny dzieci i modziey autystycznej w Czstochowie ZSS nr.23 im. Janusza Korczaka i podopieczni Czstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, dzieci niepenosprawne w Domu Pomocy Spoecznej w Mrgowie. Wsppracujemy w zakresie terapii przez dwik biorc udzia w spotkaniach i warsztatach w Zespoach Szk Specjalnych na Mazurach i Zespoem Szk Szpitalnych w Szczecinie oraz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ktrego nasze Stowarzyszenie jest Przyjacielem ( taki tytu otrzymalimy na 30-lecie dziaajcej tam szkoy).

Nie ma tu mowy o brawach wielkich sal koncertowych, honorariach czy splendorze...jest tylko skupienie nad sztuka, ktra leczy ducha. Przekaz bezinteresowny dokadnie w takich miejscach...obrazuje wielko daru i jego znaczenie dla tych najbardziej poszkodowanych przez los.

Profesor Leszek Szarzyski zechcia te niejednokrotnie ofiarowa pyty z nagraniami zespou tak by stanowiy nagrody w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie ? Zielone Dzieci? licznych konkursach. Przeznaczy je te na mrgowsk Wielk Orkiestr witecznej Pomocy by pomogy ?Zielonym Dzieciakom? zasili fundusz zbirki na rzecz dzieci wspieranych przez pana Jurka Owsiaka.

Zesp Pro Musica Antiqua, a w szczeglnoci Leszek Szarzyski wspomaga od lat przede wszystkim jako anonimowy wolontariusz wiele naszych akcji charytatywnych bezporednio wczajc si w nasze projekty pomagajc rozwija si Stowarzyszeniu.

Wiosn 2010 roku dziki jego zaangaowaniu udao nam si jako Stowarzyszeniu ?Zielone Dzieci? zorganizowa nowatorsko poprowadzon konferencj w ramach Oglnopolskiej Kampanii prowadzonej przez Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot oraz Ministerstwo Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zatytuowanej- ?Szkoy dla Przyrody? pod patronatem Burmistrza i Urzdu Miasta Mrgowo , w ktrej prof. Leszek Szarzyski by naszym prelegentem ale i koncertmistrzem. W dniu 26 marca 2010 przyby na wasny koszt do Mrgowa przeznaczajc cay dzie na wspln realizacj projektu pod nazw "Sia zieleni". To wiele godzin spotka zarwno w Modzieowym Domu Kultury, gdzie koncertowa dla dzieci i spoecznoci miasta jak i na sali konferencyjnej naszego Stowarzyszenia wygaszajc wykad zobrazowany muzyk. Pokazujc jak sztuk moe by muzyka pena zieleni i dwikw.

Zechcia przyj na siebie obowizek wsplnej Akcji ?Polskie Tulipany dla Japonii?. Stajc si liderem caego przedsiwzicia wykaza si wielk determinacj w dziaaniu doprowadzajc do zorganizowania caego cyklu spotka z kultur i sztuk oraz narodem Japonii tak bardzo poszkodowanym w kataklizmie tsunami, ktry nawiedzi ten kraj w marcu 2011 roku.

Akcja prowadzona pod patronatem Ambasady Japonii z udziaem muzykw, mazurskiego stowarzyszenia, polskich florystw z grupy Euroflorist, Collegium Copernicanum, studentw UWM oraz wolontariuszy ukazaa czym moe i powinna by taka wsppraca.

Pan prof. Leszek Szarzyski jednoczenie jako mentor i dziaacz, czowiek bdcy przykadem jak naley traktowa temat by mc zrealizowa go profesjonalnie i z sukcesem dla wszystkich udziela nam bezinteresownych rad odnoszcych si do dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Zawdziczamy Panu prof. Leszkowi Szarzyskiemu wiele cennych wskazwek dotyczcych powstania naszego Stowarzyszenia i jego funkcjonowania. Korzystamy z jego dowiadczenia jako doskonaego pedagoga i czowieka o szerokich horyzontach.

Leszek Szarzyski bdc menaderem zespou ale przede wszystkim pedagogiem wspiera opracowany przez nas program edukacji ekologicznej. Nieformalna edukacja wielopoziomowa realizowana przez wielorakie formy sztuki.

Efektem wsppracy by program ? Floryci Dzieciom? i udzia przez muzyk w zielonych warsztatach florystycznych dla dzieci w akcji wakacyjnej 2010 w roku prowadzonej w caej Polsce a zakoczonej w Bogatyni miejscu, ktre ucierpiao w powodzi.

Naszym wsplnym udziaem jest obecnie realizowany cykl audycji w internetowym Radio Wnet( ktrego dyrektorem jest Krzysztof Skowroski) powiconych przede wszystkim partycypacji 4 pokole Polakw, odnoszc si do ekologii, promowaniu sztuki i kultury Mazur oraz Warmii. Nasze audycje w Sciptorium Mazurskim Pan prof. Leszek Szarzyski ilustruje swoj muzyk popularyzujc tym samym muzyczn edukacj wielopokoleniow.

Zielone Dzieciaki maj w nim Przyjaciela a my jako Stowarzyszenie mamy nadziej dalej rozwija wzajemn wspprac.

Z powaaniem

Zofia Wojciechowska

Prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci

www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl

www.radiownet.plfoto kto.wmw.pl
Mrgowo

2011 rok

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Ul Kopernika 2C

11-700 Mrgowo

 
niedziela, 26 czerwca 2011 09:47

Jak funkcjonuj Stowarzyszenia i jak rodzi si idea godna dalszej kontynuacji, jak umiejtnie wprowadza j w ycie, jak nie popeni bdu i ustrzec si przed wykorzystaniem- czy jest sposb na wspprac z zaufaniem? To tylko nieliczne pytania przed, ktrymi stajemy codziennie dziaajc w organizacjach spoecznych.

Jednym z zada nad ktrym od miesicy pracuje nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci jest napisany przez nas wniosek z prob o dofinansowanie do Senatu RP pt. Program Pomost- Kresokamp.

Jestemy autorami koncepcji tego programu a nasz zesp skada si z : autorki pomysu- Zofii Wojciechowskiej, Donaty Durki - czonka zarzdu Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, jako pracownik UM wsppracujcej od lat z Festiwalem Kultury Kresowej w Mrgowie, Justyny Kucharczyk wsppracownika merytorycznego projektu, Borysa Kozielskiego - autora koncepcji spoecznego wielopokoleniowego radia oraz wielu innych osb stanowicych spoeczny zesp doradczy.Owiadczamy:

Informujemy, e od dnia13 lutego 2011 za wszelkie dziaania prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Wieku Uniwersalnego ani Zofia Wojciechowska ani Zielone Dzieci nie bior odpowiedzialnoci. Motywem naszej decyzji jestniejasna sytuacja pomidzy Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnegoa firm Grupa Axis, ktrej wacicielem jest m pani prezes Stowarzyszenia. Zamieszczona na stronie Grupy Axis szeroka informacja dotyczca Stowarzyszenia budzi podejrzenie czy nie nastpuje konflikt interesw pomidzy dziaalnoci komercyjna a spoeczn.

W tej sytuacji chcc chroni dobre imi osb, organizacji i instytucji z nami wsppracujcych jak i tych, ktrzy ewentualnie mieliby z nami wsppracowa w przyszoci zrezygnowalimy z wszelkich kontaktw iform wsppracy z Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnego.

Nadal damyi potwierdzamy dania o zdjciu ze strony internetowej UWU www.uwu.free.ngo.pl i grupy Axis http://www.mazuryinfo.tourism.pl/page14.php wszelkich treci dotyczcych Stowarzyszenia Zielonych Dzieci i mojej osoby .


Zofia Wojciechowska,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Wszyscy zostalimy prowadzeni w bd co do intencji powoania Stowarzyszenia Uniwersytet Wieku Uniwersalnego. Otoczylimy powstajce Stowarzyszenie UWU swoj opiek, pracujc na rzecz idei przyszego partnerstwa.
http://www.e-wolontariat.pl/4-Artykuly/artykul-68-Kopalnia_Dobrych_Pomyslow/
Musielimy odstpi od tego zamiaru gdy w styczniu 2011 odkrylimy prawdziwe oblicze i powody dla ktrych powoano Stowarzyszenie UWU.

Nikt z nas nie by poinformowany o zamiarach prezes UWU. Wydalimy oficjalne owiadczenie oraz informujemy wszystkich naszych partnerw ktrzy powodujc si zaufaniem do naszej dziaalnoci mog zosta naraeni na kopoty. Wsppracujemy z wieloma instytucjami i dziaaczami spoecznymi. Honorowym czonkiem naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci jest Pan Ryszard Bitowt czowiek - legenda ziemi mrgowskiej

Jesieni 210 roku Mentorem naszego Stowarzyszenia zosta Krzysztof Kozowski ze Stowarzyszenia "Stopa". DZIKUJEMY PANU KRZYSZTOFOWI KOZOWSKIEMU ZA CZAS I ZAINTERESOWANIE NASZYMI SPRAWAMI .

Spoeczny zesp doradczy Programu Pomost

Burmistrz Miasta Mrgowa- Otolia Siemieniec

Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP

Ewa Czerniawska

Romuald anczkowski

Starostwo Powiatowe w Mrgowie

Dyrektor Radio Wnet, red. Krzysztof Skowroski

Redakcja Radio Wnet

Monika i Grzegorz Wasowscy

Senator RP Marek Konopka

Pose na Sejm RP Jerzy Gosiewski

Towarzystwo Mionikw Wilna i ziemi wileskiej, prezes Aniela Dobielska

Muzeum Warmii i Mazur , dyrektor Janusz Cygaski

Midzynarodowe Stowarzyszenie Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta, prezes Czesaw Ilwicki

Ryszard Bitowt, historyk regionalista mrgowski, twrca opisw historii ziemi Warmii i Mazur. Kresowiak urodzony w Biaozoryszkach k/o Pikieliszek- dawnego majtku Marszaka Jzefa Pisudskiego. Publicysta i muzealnik.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ?Synapsa?

Prof. Leszek Szarzyski

Prof. Stanisaw Czachorowski

Collegium Copernicanum UWM

Dr. Janusz Gancewski

Polskie Towarzystwo Historyczne

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Prof. Marek Konecki

Red. Krystyna Zienkiewicz

Red. Danuta Skalska

Red. Aleksander Szumaski

Red. Tadeusz Urbaski

Red. Jolanta Wolski

Dr. Aldona Kraus

Oficyna Wydawnicza ASPRA, Jan Rodzim


 
sobota, 25 czerwca 2011 17:24

W dniu 19 czerwca br. w kociele w. Wojciecha w Mrgowie odby si koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomkw polskich zesacw. Dziki wielu niezwykym ludziom, miedzy innymi z ZHP Mrgowa i Legionowa przy ogromnym wsparciu ks. praata Wiesawa widziskiego z Mrgowa oraz wadz miasta Legionowo i Powiatu Legionowo udaa si ta niezwyka rzecz. Podczas koncertu organizowana bya zbirka rodkw na pokrycie kosztw pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Dziki staraniom harcerzy mrgowskich ZHP Hufiec Mrgowo i Legionowo harcerze zapiewali dla Polakw z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomkw Polakw- zesacw na Syberi.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowao i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wsplny pobyt z grup harcerzy polskich z Biaorusi na kolonie harcerskie do Mrgowa w miesicu lipcu. Razem z wadzami i mieszkacami Mrgowa, Radiem Wnet, Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej, Midzynarodowym Stowarzyszeniem Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta i Senatorem Markiem Konopk, Biurem Polonijnym Senatu RP, posem na Sejm RP Jerzym Gosiewskim oraz wieloma innymi udzielimy im gociny w na mazurskiej ziemi w Mrgowie.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Wszyscy nasi wsppracownicy zawracamy si z szczeglnym podzikowaniem za okazan pomoc we wsplnym przedsiwziciu jakim jest przyjazd dzieci polskich za wschodniej granicy Polski do Mrgowa w terminie 27.06- 10.07. 2011. Szczeglnie serdecznie zapraszamy na wsplne spotkanie z naszymi podopiecznymi. Dnia 2-3 lipca - Przewidujemy przyjazd 40 osobowej grupy do Warszawy min. do RADIO WNET Wielkim zaszczytem bdzie dla nas mc zapozna dzieci z Redakcj oraz opowiedzenie wszystkich dziaaniach RADIO WNET. Pokaemy im te najpikniejsze zaktki Warszawy.


Polscy harcerze z Biaorusi a szczeglnie grupa dzieci z Syberii ? z Minusiska i dwch wsi- Znamienka i Aleksandrowka to dzieci bdce od duszego czasu przedmiotem programu naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Potomkowie Polakw i dawnych mieszkacw naszych ziem posiadaj bilety i ju za dwa dni wyrusz w 5 dniow podr do Polski- Ojczyzny swych Ojcw. To wszystko jest moliwe dziki wielkim spoecznym staraniom tj. harcerskiemu Koncertowi " Wiosenne czarowanie" zorganizowanemu przez harcerzy z Legionowa i Mrgowa oraz ks. Praata Wiesawa widziskiego z parafii w. Wojciecha w Mrgowie. Spoeczny projekt, w ktry zaangaowali si mieszkacy naszego miasta oraz wiele stowarzysze dziaajcych w Mrgowie i poza nim spotka si z wielkim odzewem wrd wszystkich do ktrych dotara ta informacja w tym NASZEGO RADIO WNET. Program jest objty medialnym wsparciem Radio Wnet i na bieco we wsppracy z mediami min. polonijnymi informujemy o nim cay wiat. Nasze Stowarzyszenia pomaga realizowa program oraz pozyskuje spoeczne poparcie dla caej idei.

www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 
czwartek, 23 czerwca 2011 19:23

Dzi w wywiadzie dla Radio Wnet biolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Prodziekan dr hab. Elbieta Krlak przesyaj specjalne pozdrowienia .

Obserwacje i naukowe inspiracje, prawdziwe dyskusje a pod mikroskopem i w prbwkach chruciki. Energetyczne brzmienia, pasjonujce dowiadczenia chemiczne i fizyczne, kolorowe graffiti, a to wszystko z dodatkiem wielu dziecicych umiechw - tak bawilimy si na Pikniku Ekologiczno?Naukowym, zorganizowanym na terenie IPCZD przez Zesp Szk Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg ? Zarembiny.

Piknik by podsumowaniem projektu ?Nie tra energii! ? przecz si z nami na tryb oszczdny?, sfinansowany przez Fundusz Partnerstwa, ze rodkw pochodzcych z NFOiGW w ramach Programu Szkoy dla Ekorozwoju realizowanego przez Fundacj Partnerstwo dla rodowiska. Zarwno projekt, jak i piknik obja swym patronatem Pani Burmistrz Dzielnicy Wawer ? Jolanta Koczorowska. Pod kolorowymi namiotami szybko zrobio si toczno - niesamowite dowiadczenia chemiczne i fizyczne, silnik hybrydowy, kolejka magnetyczna, ekologiczny decoupage, warsztaty z tworzenia papieru czerpanego, zielone warsztaty ekologiczno-florystyczne, zajcia z mikroskopem, loteria fantowa ? to tylko niektre z licznych atrakcji przygotowanych dla wszystkich, ktrzy przybyli, aby przywita z nami lato.

Piknik uwietni wystp Zespou ENEJ, ktry prosto z Olsztyna przywiz ze sob dobr energi i mnstwo radoci.

 
czwartek, 23 czerwca 2011 09:20

Trzymajmy si razem!

Publikujemy wywiady i rozmowy o Polsce , Polakach o nas z ks.Wiesawem Wjcikiem,TChr- dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnegow Poznaniu i moderatorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego nagranie dla Radio Wnet oraz publikowane na amach tygodnika katolickiego "NIEDZIELA"(nr30, z dn. 25.07.10)rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubi.


Ks. inf. Ireneusz Skubi:- Ksie Dyrektorze, czy Zgromadzenie Ksiy Chrystusowcw mona okreli jako zakon misyjny?

Ks. Wiesaw Wjcik TChr:- Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej to specyficzne zgromadzenie w Kociele powszechnym, a zwaszcza w Kociele polskim. Zajmujemy si wspieraniem i umacnianiem wiary wrd naszych rodakw na caym wiecie. Ponad 250 kapanw naszego zgromadzenia zakonnego od 78 lat realizuje ten szczeglny charyzmat wspierania polskich emigrantw w 16 krajach wiata na wszystkich kontynentach. Myl wic, e w jakim sensie jestemy misyjnym zgromadzeniem zakonnym.

-Czyli pierwszym celem pracy Ksiy Chrystusowcw s Polacy?

-Tak, celem naszej pracy s nasi rodacy, yjcy w rnych zaktkach wiata. Najnowsza fala emigracyjna- ludzie, ktrzy wyjechali z Polski w cigu ostatnich piciu lat- to dzi ok. 2,5 mln osb. Nie wszdzie s wypracowane struktury Kocioa emigracyjnego, std te potrzeba tam zaangaowania ksiy przede wszystkim z naszego zgromadzenia, eby Polacy mogli w miar normalnie y, majc oparcie w Kociele.

-Czego oczekujecie od kandydata do Waszego zgromadzenia?

-Naszym przewodnim hasem, ju od czasw zaoyciela naszego zgromadzenia, kard. Augusta Hlonda- wielkiego Prymasa Polski, s sowa: "Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej". Kandydat zatem, ktry zgasza si do naszego nowicjatu, a pniej decyduje si na sze lat studiw w Wyszym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, powinien odznacza si przede wszystkim umiowaniem sprawy Boej oraz mie w sobie ten szczeglny charyzmat troski o tych, ktrzy z Polski wyjechali i wci wyjedaj, oraz rozwija go.

-Jak udaje si realizowa ten charyzmat i gdzie si to na wiecie dzieje?

-Posugujemy naszym rodakom, ktrych obecnie jest blisko 18 mln na caym wiecie. Pracujemy w 16 krajach wiata- od czasw powojennych ju nie tylko na terenach Ameryki Pnocnej czy Poudniowej. Nowa fala wspczesnej emigracji polskiej zgasza potrzeby posugi polskiego duszpasterza na terenie Hiszpanii, Holandii, Irlandii Pn. czy te Islandii. To nowe skupiska polskich migrantw- nawet nie emigrantw- czyli tych, ktrzy przemieszczaj si z kraju do kraju, zwaszcza modych, w poszukiwaniu pracy. Za nimi podaj nasi wspbracia, chocia nie tylko oni, bowiem w duszpasterstwo polskojzyczne zaangaowanych jest w tej chwili ok. 1700 polskich kapanw z rnych diecezji Polski, ale rwnie z wielu zgromadze zakonnych naszej ojczyzny. Od ponad 20 lat pracujemy take na terenie Kazachstanu, Ukrainy i Biaorusi.

-Jak przygotowujecie alumnw seminarium do pracy realizujcej charyzmat Waszego zgromadzenia?

-Chciabym zaznaczy, e do naszego zgromadzenia zgaszaj si ludzie nie tylko z terenu Polski, ale rwnie ze rodowisk polonijnych Brazylii, Stanw Zjednoczonych, Kanady. Modzi chopcy po maturze, ktrzy urodzili si ju na obczynie, ale dla niektrych z nich jest to ju ich ojczyzna, poznali prac naszych duszpasterzy w swoich rodowiskach i przybywaj na studia do Polski. Specyfik naszego przygotowania praktycznego jest przede wszystkim poznawanie Kocioa i teologii oraz jzykw obcych, ktre pozwol konsekwentnie realizowa goszenie Ewangelii. Wanie w najbliszych dniach na pogbianie tzw. praktyki duszpasterskiej i poznawanie jzyka wyjedaj alumni III roku do Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, aeby czas wakacji spoytkowa na poznawanie lokalnego Kocioa, bo bd w parafiach lokalnych, nie polonijnych, i to te pozwoli im uczestniczy w kursach jzykowych.
W cigu roku, oczywicie, alumni te wyjedaj na rne akcje duszpasterskie na sobot i niedziel- dzisiaj s tanie linie lotnicze, w cigu dwch dni moemy polecie i pomaga duszpasterzom polonijnym Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii oraz spotyka si ze swoimi przyjacimi, ktrzy wyjechali w celach zarobkowych czy te tam studiuj. Tematy emigracyjne s przez to dla nich blisze.

-Jaki sposb pozostawania we wsplnocie zakonnej Waszych ksiy i braci, rozrzuconych przecie po wiecie, wypracowao sobie Wasze zgromadzenie?

-Mimo e jestemy zgromadzeniem zakonnym, nie wszdzie yjemy we wsplnotach. Wielu naszych wspbraci pracuje w oddaleniu i w samotnoci, czasem posuguj w parafiach diecezjalnych danego Kocioa jako wikarzy, a wic element wsplnotowy czsto idzie na boczny tor. Wane jest bowiem to osadzenie w Kociele lokalnym. Tworzymy w rnych krajach tzw. prowincje, czyli mamy w danym kraju swojego przeoonego oraz zarzd i raz w roku odbywaj si tam rekolekcje dla naszych ksiy posugujcych na tych terenach. Raz w miesicu organizowane s take dni skupienia, eby ci, ktrzy yj w rozproszeniu, czsto w pojedynk, mieli moliwo spotkania si, konfrontowania problemw i bycia blisko przez modlitw, a czsto i wsplny obiad.
S te takie kraje- zwaszcza w Europie, gdzie znaczna cz naszych kapanw jest zaangaowana w dziaalno Polskich Misji Katolickich- wtedy oprcz tego elementu budowania wsplnoty zakonnej uczestniczymy rwnie we wszystkich strukturach Polskich Misji Katolickich czy innych orodkw duszpasterskich, gdzie polscy kapani buduj wsplnot wszystkich polskich kapanw w danym kraju, w danym miejscu. To bardzo wane, takie poczucie wsplnoty, eby ksidz z Polski mia odniesienie do swoich wspbraci w kapastwie, nie tylko ze swojego zgromadzenia, ale i na tym terenie pracujcych.

-Mwi si dzi coraz wicej o tzw. duszpasterstwie polonijnym. Zapewne ma ono jak struktur kocieln. Czy Ksidz- jako dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej- moe nam co o tym powiedzie...

-Ju od ponad stu lat mamy stae struktury Polskich Misji Katolickich w takich krajach jak Francja czy Wielka Brytania, gdzie jest ustanowiony rektor do koordynacji caego duszpasterstwa. S te nowe wyzwania w krajach, do ktrych udaj si Polacy do pracy sezonowej. Takim krajem jest np. Holandia czy Hiszpania, dokd wyjeda czsto bardzo duo ludzi modych na kilka miesicy do prac sezonowych, czy te Niemcy, gdzie studiuje dzi blisko 10 tys. polskich studentw. Oni znaj doskonale jzyk i teoretycznie mog uczestniczy w liturgii w parafiach niemieckich. Jednak Polak bdcy poza wasnym krajem szuka kontaktu z polskim ksidzem, z kocioem, w ktrym sprawowana jest Msza w. w jzyku polskim. Takie mam dowiadczenie. Ostatnio, objedajc wszystkie parafie czy polskie misje na terenie Hiszpanii, zauwayem, e modzi ludzie np. w Walencji, blisko 60 polskich studentw, mimo i doskonale znaj jzyki: hiszpaski i niemiecki i mogliby by na niedzielnej Mszy w. w innym kociele, szukaj wsplnoty polskiej. Otwieraj si wic nowe misje katolickie w krajach, do ktrych przybywa dua fala nowej emigracji.

-Niektrzy wyraaj obaw co do praktykowania wiary przez polskich emigrantw- katolikw, cho tak wielu ich przebywa w rnych krajach Europy.

-Ksia biskupi w tych krajach czy proboszczowie miejscowych parafii czsto s zachwyceni polsk religijnoci, podziwiaj nas, e potrafimy w niedziel wszystko zostawi i modli si- bo wida pene kocioy modlcych si Polakw w wynajtym kociele w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Islandii. S dla nas peni uznania. Trzeba tylko podkreli, e jak podaj badania, jest to tylko 7-8 proc. mieszkajcych na danym terenie Polakw uczestniczcych w niedzielnej Mszy w., a wic znikomy procent. Nie moemy wic by peni zadowolenia i dumy. W wielu miastach angielskich czy irlandzkich nasi rodacy czsto w niedziel id do pracy. I chocia tamtejsza ludno, miejscowa, nie pracuje w niedziele, imigranci dla zwikszenia zarobkw podejmuj tak prac. Na nic nie maj wic czasu, cay tydzie ciko pracuj. To s te realia naszych emigrantw.

-Co ma zrobi polskie duszpasterstwo, polscy biskupi, proboszczowie, gdy wierni, najczciej modzi, wyjedaj i zostaj, przynajmniej tymczasowo, w nowym miejscu, std pytanie o Msze w., o sakramenty, o modlitw...

-Bardzo dzikuj Ksidzu Redaktorowi za to wane pytanie. Ot mamy bardzo wiele do zrobienia w Polsce, w naszych parafiach. Przede wszystkim- tu zachta do ksiy proboszczw- duo modlitwy za swoich wiernych, ktrzy wyjedaj z parafii. Ju nasz zaoyciel kard. August Hlond przed II wojn wiatow nakazywa proboszczom sporzdza specjalne spisy parafian, ktrzy wyjedali do innych krajw, eby utrzymywa z nimi kontakt, eby mieli wiadomo, e ich rodzinna parafia modli si za nich, eby nie utracili wiary, kontaktu z Kocioem. Bardzo wana jest ta modlitwa w polskiej parafii. Dlatego te w ramach naszego zgromadzenia 25 lat temu powsta Ruch Apostolatu Emigracyjnego, ktrego jestem moderatorem krajowym. Dziki naszemu zaangaowaniu i propagowaniu zasad tego ruchu w ponad 100 parafiach w Polsce mamy grupy ludzi modlcych si za tych, ktrzy z tej parafii na okrelony czas wyjechali. Ja sam bdc proboszczem na Dolnym lsku, utworzyem tak grup w swojej parafii i mog zawiadczy, e fantastycznie funkcjonuje grupa modlcych si, spotykajcych si raz w miesicu na Mszy w. i ofiarujcych modlitw za tych bliskich, ktrzy na jaki czas wyjechali, poszukujc pracy czy na studia. Oni bardzo potrzebuj za granic tej wizi, kontaktu duchowego, wiadomoci, e ich rodzina, parafia modli si za nich nieustannie.
Drugi bardzo wany element tego budowania relacji z emigrantami to kontakt z ich rodzinami, ktre zostay w Polsce, zapraszanie ich do kocioa, na plebani, rozmowa z nimi. Czsto s to dzieci, tzw. eurosieroty, ktrymi zajmuj si babcia, dziadek, lub te one same zajmuj si sob. To jest wielka tragedia dla tych wanie rodzin.

-Co moe przyczyni si do czenia Polakw na emigracji z Macierz?

-Poza relacjami personalnymi- na pewno media, i sycha je i wida w rodowiskach emigracji. Mam tu na myli Radio Maryja, TV Trwam czy Wasz katolicki tygodnik "Niedziela", ktry mona spotka w wielu parafiach polonijnych. Nasi rodacy mwi, e pierwsze wiadomoci z kraju uzyskuj wanie z tych rde, z ktrych korzystaj za porednictwem internetu. Raz w miesicu, w pierwszy czwartek miesica, transmitowana jest z Kalisza Msza w. przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina, ktra czy duchowo naszych rodakw w rnych zaktkach wiata. W pierwszy czwartek miesica i ja przedstawiam w sanktuarium w. Jzefa w Kaliszu intencje rodzin emigracyjnych i tam te nastpuje to niesamowite poczenie przez modlitw z tymi, ktrzy "poza krajem ciki wiod los", jak mwi modlitwa Ksiy Chrystusowcw. Bo trzeba wiedzie, e ycie na emigracji nie jest atwe, wymaga tak wielkiego powicenia, i nieraz nawet te ciko zarobione pienidze nie daj tyle radoci i satysfakcji, co biedniejsze ycie w kraju, ale razem, w rodzinie. Rozdzielenie to nie tylko samotno, smutek i rne naogi, to rwnie rozgoryczenie, rozbicie i rozpad wizi rodzinnych. Dlatego trzymajmy si razem! Jeeli nie moemy fizycznie, to w sposb duchowy, m.in. przez media, za ktre jestem Panu Bogu i prowadzcym ogromnie wdziczny.

-Myl, e to "trzymajmy si razem" jest bardzo wane dla caej struktury pracy duszpasterskiej Kocioa polskiego i posugi Ksiy Chrystusowcw. Chciabym wic to "trzymajmy si razem" zatrzyma w naszej wiadomoci, zwaszcza w jednej tak bardzo bolesnej i gronej dla polskiej rodziny kwestii- narastajcej lawinowo liczby rozwodw. A moe Ksidz Dyrektor ma tu jakie swoje dowiadczenia...

-To wany i wielki problem- duszpasterstwo rodzin. W ramach naszego Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, w padzierniku tego roku przygotowujemy Midzynarodow Konferencj Polonijn powicon tematowi: "Duszpasterstwo emigrantw - duszpasterstwem rodzin". Problemem jest dzisiaj wanie rozka maonkw, rozka w rodzinie. Jeeli kto decyduje si na prac zarobkow poza granicami wasnego kraju i w zwizku z tym na opuszczenie rodziny, musi wkalkulowa w to, e moe doj do jakiego zakcenia wizi maeskiej i rodzinnej. Emigracja sprzyja rnorakim zwizkom nieformalnym- czowiek czuje si zagubiony, jest sfrustrowany, czsto wykonuje prace inne ni te w Polsce, s to nieraz prace bardzo cikie i trudne, w ktrych nie moe si odnale, brak osoby, ktr kocha, brak wspmaonka, powoduje, e szuka si pewnego oparcia u osoby, ktra jest w pobliu. Dlatego, trzeba sobie postawi pytanie: Czy w yciu chodzi mi o to, ebym w maestwie realizowa jakie wasne cele, czy by dobrym mem i ojcem (on i matk), co przed Bogiem lubowaem najukochaszej osobie? Najlepszym przykadem jest dla nas wita Rodzina z Nazaretu. Zawsze byli razem. Jeeli trzeba byo ucieka do Egiptu- udawali si tam razem. Jeeli wic podejmujemy decyzj pracy sezonowej za granic, to starajmy si zrobi wszystko, eby wyjecha razem. Dzisiaj duszpasterstwa w rnych krajach podejmuj inicjatywy pomocowe dla imigrantw majce im uatwia czenie rodzin. Chodzi o to, aby nie przyjmowano do pracy tylko osb bez rodziny, ale tych, ktrzy mog by za granic ze swoj rodzin. Czowiek bez rodziny pracujcy daleko od domu nie jest szczliwy, bo pienidze nie daj dostatecznej satysfakcji, gdy brakuje na co dzie osb, ktre si kocha.
Przypomn jeszcze na koniec pikn i wan dla nas wszystkich zasad w. Augustyna z yczeniem, by realizowaa si ona rwnie w naszym codziennym yciu: "Jeeli Bg bdzie w naszym yciu na pierwszym miejscu, to wszystko inne bdzie na waciwym miejscu". I niech tak bdzie.

-ycz Ksidzu Dyrektorowi pomylnoci w piknych pracach i satysfakcji z podejmowanych dokona.

rdo: www.tchr.org/ide

 
«pierwszapoprzednia111213141516171819następnaostatnia»

Strona 11 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa