Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Energia eko pikniku IP CZD
niedziela, 12 czerwca 2011 19:35

Ekologia na wesoo ale w bardzo dobrym przemylnym stylu, pena energii dziaa dla rozwoju obecnych i przyszych pokole. Idea przekracza bariery niepenosprawnoci. O pikniku z entuzjazmem na przyszo opowiada dyrektor Zespou Szkl przy IP CZD Pani Grayna Michalczuk doskonay pedagog i biolog.
Co dziao si na pikniku? Szalone eksperymenty z fizykami Warszawskiej Politechniki. Buchaa para z ustawionych pod namiotami laboratoriw. Mona byo dotkn pijawek i podyskutowa o chruciakch z biologami Uczelni z Siedlec. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego odkrywali wszystkie skomplikowane tajemnice przyrody. Mikroskopy u prbwki...wiele si dziao.Warsztaty z eko- florytyk oraz spotkanie z lasem i Nadlenictwem Drewnica.

Gra energetycznie dla wszystkich zesp ENEJ...

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/eko-piknik-w-ip-czd-w-warszawie

 
Eko- piknik w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
czwartek, 09 czerwca 2011 15:46

Jestemy zaproszeni!

Bierzemy udzia

w

!

PIKNIK EKOLOGICZNO - NAUKOWY

W ramach dzielnicowego projektu edukacyjnego

?Nie tra energii!- przecz si z nami na tryb oszczdny?

Termin: 11 czerwca 2011 r. ( sobota)

Miejsce: tereny zielone Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,

Patronat medialny: Program I Polskiego Radia

Harmonogram Pikniku:

1000 Oficjalne otwarcie Pikniku i powitanie zaproszonych goci

Dyrektor IPCZD dr n.med. Maciej Pirg

Dyrektor Zespou Szk Specjalnych Nr 78 w IPCZD, mgr Grayna Michalczuk

1015 ?I po co nam to byo??, czyli kilka sw o projekcie

Monika Wjtowicz, gwny koordynator projektu

1030 Wrczenie podzikowa dla sponsorw, organizacji i osb wsppracujcych w projekcie ? Monika Wjtowicz, G.L. Michalczuk

1045 Rozdanie Nagrd zwycizcom dzielnicowego konkursu plastycznego

Pani Burmistrz Jolanta Koczorowska

koordynator projektu ze strony IPCZD Dyrektor ds. administracyjno-technicznych mgr in. Wojciech Starczyski

1100 ? 1200 Poczstunek dla sponsorw i wsporganizatorw pikniku w Zielonej Stowce IPCZD

1100 ? 14 00

Zabawa i nauka na Pikniku z Nadlenictwem Drewnica, Koem Naukowym Fizykw, Instytutem Biologii Akademii Podlaskiej, Fundacj ?Wyspy Leonarda? , Koem Naukowym Chemikw- ?Flogiston, do zabawy zaprasza rwnie: Fundacja ?Sto Pociech?- ?Podre w wiecie nauki, Pani Zofia Wojciechowska i ?Zielone dzieciaki? oraz Pracownia De Margot- ekologiczny decoupage

W programie:

? Warsztaty i pokazy chemiczne i fizyczne, dowiadczenia biologiczne, zajcia edukacyjne dla dzieci, gra terenowa, ekologiczny decoupage, konkursy itp.

12.00-12.45

? Koncert zespou Enej,

Relacja ju za dwa dni:)

 
Zielone Dzieciaki w Rodowie
czwartek, 09 czerwca 2011 06:25

Stowarzyszenie Zielone Dzieci wsppracuje z innymi stowarzyszeniami realizujc ciekawe projekty. Takim projektem jest realizowany od jesieni 2010 roku projekt Midzynarodowego Stowarzyszenia Mionikw Twrczoci Ernsta Wiecherta pt." Szlaki Ernsta Wiecherta"

W myl umowy wolontariackiej spisanej w celu wsparcia projektu " Szlakiem Ernsta Wiecherta" z MSMTEW prowadzimy wsplne prace digitalizacji materiaw z historii regionu. Zapraszamy na zielone warsztaty w Fundacji Rodowo.

Nazwa fundacji pochodzi od nazwy kolonii maej mazurskiej wsi ? Rodowo. W tej niewielkiej osadzie pooonej w przepiknym krajobrazie wzgrz, jezior, k i lasw mieci si siedziba Fundacji. Rodowo ma dla nas wszystkich symboliczne znaczenie, jako miejsce pooone w wielokulturowym regionie, na pograniczu Warmii i Mazur, na pograniczu regionw, narodw, kultur, religii i jzykw naszego skrawka Europy.

Fundacja ?Rodowo? jest organizacj apolityczn.

W dniu 7 czerwca w Artystycznej Pracowni Camp Rodowa przeprowadzilimy dla uczestnikw spotka NIE) ZAPOMNIANYCH HISTORII zielone warsztaty.

Zapraszamy na relacj w Radio Wnet Zielone Dzieciaki


 
Wspieramy FKK czyli rzecz o przygotowaniach
środa, 08 czerwca 2011 09:29

Zapraszamy na radiowe spotkanie i rozmow z Pani Aniel Dobielska prezesem Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej w Mrgowie. Porozmawiamy o przygotowaniach do tegorocznego Festiwalu Kultury KRESOWEJ.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/festiwal-kultury-kresowej

W tym roku wrd uczestnikw 17 FKK znajdzie si grupa prowadzona pod opiek Sergiusza Leoczyka:) naszego redakcyjnego kolegi z Radio Minusisk z Syberii.

Grupa wokalno-taneczna "Syberyjski Krakowiak" wykonuje bardzo profesjonalny program.
To wanie dla czonkw zespou ?Syberyjski Krakowiak? napisalimy w padzierniku 2010 r specjalny list intencyjny, ktry cho troszk przyczyni si do tego, e zesp pozyska rodki na podr do Polski. W miesicach wiosennych grupa wysaa do organizatorw formalne zgoszenie oraz swoje demo. Zostali zakwalifikowani do udziau w FKK.

STOWARZYSZENIE ZIELONE DZIECI wspiera rodakw z Syberii i wyraa nadziej na pomylny przyjazd z Chakasji. Serdecznie ich zapraszamy na nasze spotkania kresowe i z Towarzystwem Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej na Festiwalu Kultury Kresowej oraz na wsplne rozmowy dziennikarskie w trakcie ktrych spisywa bdziemy jake ciekaw histori swojego pochodzenia.

W naszych audycjach w Radio Wnet moemy usysze Sergiusza Leoczyka jak opowiada o osobie i ludziach tam mieszkajcych. Polakach odlegych 5 tysicy kilometrw...

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/mlody-sybirak-dr-sergiusz-leonczyk-w-poranku-radia-wnet-18-stycznia

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/48776Bardzo si cieszymy na spotkanie z naszymi Rodakami. Doktor Sergiusz Leoczyk jest w staym kontakcie z nami a jego podopieczni mog liczy na nasz radiow przyja. Program Pomost realizujemy konsekwentnie wczajc w to inne organizacje oraz instytucje. Szczeglne podzikowania nale si p. Anieli Dobielskiej i Towarzystwu MWiZW oraz dyrekcji i p. Agnieszce Kozio w Centrum Kultury i Turystyki w Mrgowie.

 
wtorek, 07 czerwca 2011 06:01

113 powiatw zadeklarowao swoje uczestnictwo w projekcie Dobry Klimat dla Powiatw.
Dzielimy si wiadomoci , i jednym z takich powiatw jest
POWIAT MRGOWSKI bierzemy udzia w tak wanym dla ekologii a tym samym istotnym dla rozwoju zielonych Mazur projekcie. Zostalimy wczeni w prace projektu . Zofia Wojciechowska prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci zostaa mianowana LISO.

Ju w czerwcu zostanie 110 przeszkolonych lokalnych wsppracownikw projektu, tak zwani Lokalni Inicjatorzy Spoeczestwa Obywatelskiego, czyli LISO, rozpoczn badania ankietowe w powiatach. Wyniki tych bada bd podstaw do poznania rzeczywistego stanu lokalnych dziaa na rzecz ochrony klimatu i jednoczenie okrelenia poziomu wiedzy ekologicznej badanych, m.in. urzdnikw i lokalnych liderw opinii publicznej, osb zaangaowanych w lokalne dziaania spoeczne, lokalnych przedsibiorcw.


Lokalni wsppracownicy projektu Dobry Klimat dla Powiatw to osoby, ktre wyrniaj si w swoim rodowisku zaangaowaniem w sprawy zwizane z ochron rodowiska.

Zarzd Powiatu Mrgowskiego, majc na uwadze ochron klimatu oraz ch aktywnych dziaa na rzecz poprawy stanu powietrza atmosferycznego w powiecie mrgowskim postanowi o przystpieniu do projektu pn. ?Dobry Klimat dla Powiatw" realizowanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Zwizek Powiatw Polskich oraz Community Energy Plus ze rodkw LIFE+ oraz NFOiGW.

Dziaania projektowe bd trway do koca sierpnia 2015 roku, przyznana dotacja ze rodkw LIFE+ wynosi 901 685 euro (50%), a ze rodkw NFOiGW 811 438 euro (45%). Pozostae 90 248 euro (5%) zapewni w/w partnerzy projektu.

Instytut na rzecz Ekorozwoju jest liderem projektu, a jego krajowym partnerem realizujcym gwnie konferencje oraz dziaania informacyjne skierowane bezporednio do samorzdw ? Zwizek Powiatw Polskich, organizacja samorzdowa majc na celu aktywizacj wadz samorzdowych do rnego rodzaju dziaa, w tym do ochrony rodowiska i klimatu.

Partnerem zagranicznym projektu jest Community Energy Plus ? brytyjska organizacja, ktra dziaa gwnie w Kornwalii, ogoszonej przez brytyjski rzd pierwszym niskowglowym regionem w tym kraju.

Celem przedsiwzicia ?Dobry Klimat dla Powiatw" jest aktywne zaangaowanie polskich samorzdw w dziaania prowadzce do ograniczenia emisji gazw cieplarnianych oraz suce lepszej adaptacji do zmian klimatu. Rwnie wane, obok podejmowania przez powiaty dziaa na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiza, ktre przyczyni si do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obnienia kosztw funkcjonowania poszczeglnych jednostek samorzdu.

Dziki uczestnictwu w projekcie powiat bdzie mia moliwo zdiagnozowania stanu powietrza atmosferycznego na swoim terytorium, a take organizacji lokalnych debat publicznych, podczas ktrych mieszkacy powiatu bd mogli podzieli si swoimi pomysami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian.

Aktywni uczestnicy projektu mog wzi udzia w Sieci powiatw na rzecz klimatu, otrzyma moliwo obliczenia dla swojego terytorium ladu wglowego czy wykonania dla gwnego miasta w powiecie programu niskowglowego rozwoju.

Wszystkie te narzdzia mog w istotny sposb pomc w przygotowaniu si do korzystania ze rodkw UE na lata 2014-2020 gdy ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniajcych warunkw bd kluczowym tematem nowej perspektywy finansowej Wsplnoty.


Koordynatorem projektu jest Wojciech Szymalski.
INFO: DOKLIP

http://www.ine-isd.org.pl/

http://www.chronmyklimat.pl/ (vortal powicony problematyce ochrony klimatu)

http://natura2000.org.pl/ (portal powicony Naturze 2000 i turystyce)

Specjalnie dla nas w wywiadzie- Koordynator projektu Dobry Klimat dla Powiatw Wojciech Szymalski , ktry by gociem Radio Wnet.


Do wsppracy wybralimy osoby, ktre chc promowa odpowiedzialne podejcie do ochrony klimatu w lokalnej spoecznoci. Tworzc projekt i powoujc LISO przywiecaa nam idea pobudzania zaangaowania lokalnych obywateli w sprawy adaptacji do zmian klimatu. W przyszoci planujemy rwnie lokalne debaty ? dodaje Wojciech Szymalski koordynator projektu.

Eksperci z Instytutu na rzecz Ekorozwoju opracowuj obecnie metodologi obliczenia ladu wglowego w powiatach. Wkrtce w piciu zgoszonych do projektu powiatach, rozpoczn si mudne obliczenia. Wyniki oblicze ladu wglowego poznamy w przyszym roku.

List powiatw uczestniczcych w projekcie mona znale na stronie:
www.chronmyklimat.pl/lang/pl/page/powiaty/id/106/


Stowarzyszenie Zielone Dzieci wyrnione zostao zaproszeniem na konferencj zapoznawcz z mianowanymi na LISO dziaaczami ekologicznymi, bdziemy si przyglda projektowi od rodka.

Jako LISO ! Reprezentujc w projekcie Powiat Mrgowski bd jednoczenie relacjonowa przebieg prac w Radio Wnet.

Zapraszam na kolejne spotkania z Dobrym Klimatem dla Powiatw.

Zofia Wojciechowska

 
«pierwszapoprzednia111213141516następnaostatnia»

Strona 11 z 16

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa