Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
wtorek, 05 lipca 2011 04:02

Zaczarowana biaa pelargonia z "florystycznego dywanu" Polskiej Prezydencji.

Opowiem dzi o florystycznym spotkaniu w " Ogrodzie" Polskiej Prezydencji. Zaskakuj nas zdarzenia, ktre udowadniaj niezwyk, metafizyczn rol wspistnienia z rolinami, kwiatami przez sztuk. Od dawna florystyka jest form wyraania naszych marze, uczu i pragnie, a nierzadko te staje si prb uchwycenia niezwykej chwili w yciu i zatrzymania na duej.
Ot?

W dniach przejcia przez Polsk przewodnictwa w Unii Europejskiej z grup dzieci polskich z Syberii i polskich harcerzy z Biaorusi oraz Mrgowa gocilimy w Warszawie. Wszystkie dzieciaki zwiedzay Sejm i Senat i cho nie udao si nam zobaczy niezwykego ?florystycznego dywanu? uoonego z kwiatw w logo Polskiej Prezydencji to jednak ujrzelimy w Sali posiedze Senatu zaczarowany kwiat biaej pelargonii pochodzcy z tego miejsca. Magiczne niemale astralne spotkania z rolinami. Wiedzielimy, e dywan jest zaprojektowany przez znakomite polskie florystyki Magdalen Birul- Biaynick i Karolin adyysk z grupy ?Wrzosowisko?. Nasze florystyczne przyjaciki spisay si znakomicie, gdy kiedy zapytaam Karolin i Magd czym jest dla nich florystyka odpowiedziay mi, e to pewien sposb na ycie. W salach Sejmowych wysuchalimy z polskimi dziemi z odlegej Syberii nie tylko o roli Polski w wiecie ale te podarowano nam pikn opowie z prawdziwego ycia.
Spotkalimy par maesk obchodzc jubileusz maestwa zupenie oczarowan florystyczn inscenizacj, ktra spacerowaa trzymajc w doni kwiat biaej pelargonii. Maa doniczka ujta w donie wzruszajcym namaszczeniem zwracaa uwag, niczym magnes przycigaa spojrzeniami. Biaa pelargonia okazaa si czstk magicznego florystycznego dywanu Polskiej Prezydencji zaprojektowanego przez Magd i Karolin. Pastwo przybyli w podry prawie polubnej do Warszawy a z nami podzielili si wraeniem z Ogrodu Polskiej Prezydencji. Specjalnie dla Radio Wnet i grona przyjaci ForumKwiatowe.pl nagranie od nas z dedykacj dla znakomitych florystek. Florystyka to czasami taka trudna praca. Niech umiechem wdzicznoci i radoci wrci do nas razem z t chwil. Bowiem jej efekt bywa echem zupenie nie przewidywalnym.

I tylko wypada wyrazi al spacerowicza, e przy wystawionym niemaym spoecznym wysikiem granitowym Krzyu na Pl. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Warszawie w tym dniu szczeglnym dla Polski oraz wszystkich Polakw, w kraju i poza jego granicami, zabrako dzikczynnego bukietu biao ? czerwonych kwiatw. A przecie ten Krzy przypomina pamitn wizyt w Ojczynie B. Ojca w. Jana Pawa II w 1979 roku i Jego znamienne, sprawcze sowa wezwania Ducha w., ktre wypowiedzia z wiar, spokojem i pewnoci. Strzelisty i skromny krzy jest take symbolem pielgnowania Przesania Papieskiego przez obywateli Warszawy w czas zniewolenia, w pikny i przemylany sposb - poprzez ukadanie kwietnego krzya na pycie wczesnego Placu Zwycistwa. Sowa Papiea Polaka zostay wysuchane: Oblicze Ziemi zostao odmienione i dzi radujemy si wielkim honorem uczynionym Polsce oraz szans dla umiowanej Ojczyzny B. Jana Pawa II w zjednoczonej Europie, jak jest przewodnictwo naszego kraju Radzie Unii Europejskiej. Pamitajmy o tym szczeglnym miejscu w momentach historycznych, ale take na co dzie. Uczmy tej pamici nasze dzieci i modzie. Wszak jest ono wizytwk Warszawy i Polski dla rosncej rzeszy turystw. Powierzamy to miejsce opiece wadz Stolicy, ale take ? a moe przede wszystkim - spoecznej wraliwoci i obywatelskiej trosce naszych warszawskich florystw. Tym bardziej, e na to szczeglne miejsce spoglda z wysokoci cokou bohaterskich czynw i dokona Twrca Polski Niepodlegej - sam Marszaek Jzef Pisudski.

Projekt w ramach ktrego skadalimy wizyt w Warszawie nosi nazw ladem Ojcw - polskie dzieci z Syberii i jest inicjatyw spoeczn Stowarzyszenia Zielone Dzieci, ktre dzikuje za radosne florystyczne chwile Zielonym Przyjacioom z ForumKwiatowe.pl Nasze wyprawy po Warszawie i szlakiem Warmii i Mazur sponsoruje Towarowa Gieda Energii. Bardzo dzikujemy dla TGE www.tge.pl oraz wielu innym ktrzy nam w tym pomogli.

Autor: Zosia Wojciechowska i E.Cz
Zdjcia: Zosia Wojciechowska

 
piątek, 01 lipca 2011 14:02

Wzruszeni, zmczeni po 5 dniowej podry do Polski przybyli nasi oczekiwani Gocie - polskie dzieci z Syberii. Abakan, Znamienka, Aleksandrowka,Minusisk- miasta w odlegej o 5 tysicy kilometrw Chakasji. Grup stanowi dzieci w wieku od 8-11 do 16 lat z wychowawczyniami p. Lucyn i Iren. Mie rozmowy po podry.
Mrgowscy harcerze z ZHP Hufiec Mrgowo Chorgiew Warmisko- Mazurska, polscy harcerze z Biaorusi i my mieszkacy Mrgowa przywitalimy ich z radoci razem z Stowarzyszeniem Zielone Dzieci i przedstawicielem wadz Samorzdu Warmii i Mazur, ktre reprezentowa p. Julian Osiecki - przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego stalimy poruszeni niezwykoci chwili. Dzieci mieszkaj w orodku legendarnej Szkoy Mistrzostwa Sportowego na wsplnej harcerskiej kolonii harcerskiej w Zespole Szk Sportowych Baza Mrgowo. Pikny widok za oknem. Budynek pooony jest na wprost jeziora Czos, Podczas pierwszego spotkania mia atmosfera i wesoe umiechy towarzyszyy pierwszym krokom naszych Goci z Syberii.
CZUJ CZUWAJ!

Gwar na korytarzu i zdjcia medalistw na cianach Orodka Baza, puchary i trofea mistrzowskie w gablotach jakby podkrelay donioso chwili.

Wszystkim skadamy yczenia udanych Wakacji:)
Dzi pierwszy dzie. Po niadaniu wyprawa po miecie Mrgowie, ktre wituje Dni Mrgowa i wyjazd do w. Lipki. Wieczorem za wieczornica czyli wieczkowisko harcerskie.

 
RODACY NA SYBERII
środa, 29 czerwca 2011 10:06

Par sw o stowarzyszeniu z Syberii, z ktrym wsppracujemy. Spotykamy si przez Radio Wnet. Dzi zapraszamy by wsplnie poczyta ten sam artyku.

Organizacja ?Polonia? w Chakasji

Pocztki i struktura


Kulturalno-Narodowa organizacja spoeczna ?Polonia? w Republice Chakasji z siedzib w stolicy republiki Abakanie na poudniu Syberii zostaa zaoona w padzierniku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwoci Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako ?Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie ?Polonia? miasta Abakanu?. W zwizku z tym, e dziaalno organizacji rozszerzya si na teren caej republiki i e by przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja zostaa przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? Republiki Chakasji.

Stowarzyszenie zaoone jest w celu rozwoju narodowej wiadomoci obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju jzyka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia rnorodnych kontaktw Polakw z Rzeczpospolit Polsk oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granic. Prezesem Zarzdu w roku 1993 jest student Wyszej Szkoy Pedagogicznej Sergiusz Leoczyk. Peni t funkcj obecnie ju 4. kadencj.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? obecnie zrzesza ponad 615 czonkw i jest najwiksz organizacj narodowociow (oprcz organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie najwiksz organizacj polonijn w Federacji Rosyjskiej. Organizacja posiada 4 terenowe oddziay: w Abakanie, Znamience, Abazie (oddzia oficjalnie jeszcze niezarsjestrowany) i Sajanogorsku. W wikszoci czonkami Organizacji s ludzie modzi, co jest pewnym ewenementem wrd organizacji narodowociowych. rednia wieku czonkw organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomkw przymusowych i dobrowolnych osadnikw z pocztkw XX w., ktrzy przybyli na tereny Poudniowej Syberii, w odrnieniu od innych czci Syberii, gdzie dominowali zesacy. W zwizku z tym Polakom na terenach tego regionu udao si lepiej zachowa swoj polsko i jzyk, czemu przykadem najlepiej su rozwijajce si obecnie polskie wioski Znamienka i Aleksandrwka, zamieszkae przez Mazurw.

Od samego pocztku powstania Organizacja ?Polonia? w Chakasji jest czonkiem oglnorosyjskiej organizacji spoecznej ?Kongres Polakw w Rosji? z siedzib w Moskwie. Prezes ?Polonii? Sergiusz Leoczyk od roku 1998 by czonkiem Prezydium, przewodniczcym Komisji do spraw propagandowych. Dwukrotnie by delegatem Kongresu na wiatowym Zjedzie Polakw i Polonii z Zagranicy (2001, 2007). Na IV Zjedzie Federalnej Polskiej Kulturalno-Narodowej Autonomii ?Kongres Polakw w Rosji? Sergiusz Leoczyk zosta mianowany na wiceprezesa tej organizacji.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Spoeczna ?Polonia? w Chakasji jest aktywn organizacj polonijn w republice, jak i w regionie syberyjskim. Od roku 1999 jest czonkiem Spoecznej Izby Organizacji Pozarzdowych Chakasji, aktywnie bierze udzia w yciu kulturalnym Republiki. Natomiast zupenie si nie angauje w ycie polityczne i nigdy nie popieraa adnych partii, kandydatw partii na stanowiska deputowanych.

Obecny skad Zarzdu Kulturalno-Narodowej Organizacji Spoecznej ?Polonia? w Chakasji:

Prezes ? dr Sergiusz Leoczyk; Wiceprezes ? dr med. Ludmia Koczetowa; Czonkowie Zarzdu: Ludmia Poleajewa ? redaktor naczelna pisma ?Rodacy?;

Helena Wadimirowa ? Kierownik Zespou Ludowego Polskiej Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak?;

tekst: Olga Szuszenaciewa ? Prezes Oddziau ?Mazury? w Znamience.

Nauczycielka jzyka polskiego.

pismo RODACY dostpne na stronie Stowarzyszenia

 
Barwna Energia Wakacyjnej Zielonej Akademii EF
środa, 29 czerwca 2011 06:22

Barwne flortystyczne brzmienia Ekologicznego Pikniku na zielonych warsztatach w IP CZD w Warszawie. Nasi Warsztatowicze wiedz, e warto otacza si kwiatami, poniewa nic tak jako one nie wprawia w dobry humor. W kadej sytuacji warto mie przy sobie kompozycj kwiatow, ktra bdzie si nam kojarzy z miymi chwilami.

Wakacyjna Zielona Akademia EF zaprasza na przygod w wiecie florystyki. Jestemy obecni wszdzie tam gdzie dzieje si co niezwykego min. bierzemy udzia w Festiwalu Kwiatw i Sztuki Ksi na Dolnym lsku prowadzc tam i wielu innych miejscach cykl spotka z florystyk. W naszej Akademii zapewniamy eko-florystyczne warsztaty w terminach LATO, JESIE, ZIMA , WIOSNA

Zielone warsztaty- To atrakcyjna forma spdzenia wolnego czasu dla caej rodziny -

eko-florystyka zawierajca elementy sztuk plastycznych , teatru, muzyki i przyrodniczej terapii dla rnych grup wiekowych dzieci i ich rodzicw. Warsztaty przez zwizane z nimi prelekcje tematyczne s form edukacji o wymiarze florystycznym i ekologicznym. Spotkamy si ju wkrtce przy warsztatowym stole z kolejnym Zielonymi Dzieciakami.

Czekamy na przyjazd dzieci polskich z Syberii :) bd uczestnikami harcerskiej kolonii w Mrgowie. Polscy harcerze z Biaorusi ju s :)

Pozdrawiamy ze Stowarzyszeniem Zielone Dzieci piknie dzikujemy przedstawicielom Wydawnictwa Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne za prezenty przekazane dzieciakom podczas Ekologicznego Pikniku:))))


kontakt do nas : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
poniedziałek, 27 czerwca 2011 19:31

Dywan z kwiatw na Placu Zamkowym w Warszawie
autor: Magdalena Biaynicka i Karolina adyyska

W dniu 01.07.2011 Polska przejmie na sze miesicy prezydencj Unii Europejskiej. Z okazji tego wydarzenia MSZ postanowio zorganizowa w Warszawie wydarzenie, ktre ma szans dostarczy wiele atrakcji, nie tylko wizualnych. Na Placu Zamkowym w Warszawie, na powierzchni prawie 530 m2 powstanie dywan kwiatowy, prezentujcy logo polskiej prezydencji.

Instalacja ta, w zaoeniu promujca rwnie ekologi i ?zielone? podejcie do rzdzenia Uni, pozwoli Warszawiakom i wakacyjnym gociom stolicy, na piknikowanie w samym jej centrum. Prawie 300 m2 trawnika na jednym z najwikszych placw Warszawy to nie byle co!

Aby powsta dywan, swoje wysiki poczyli min. przedstawiciele MSZ, warszawskiego Ratusza, rynku hurtowego Bronisze. Projekt przygotoway: Magdalena Biaynicka i Karolina adyyska z pracowni florystycznej WRZOSOWISKO. Cik prac, jak bdzie ustawienie na placu ponad 16.000 doniczek z kwitncymi rolinami oraz uoenie 300 m2 trawnika wzili na siebie pracownicy warszawskiego ZOM oraz studenci z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Dekoracja bdzie dostpna do ogldania (rwnie z tarasu widokowego kocioa w. Anny) od 15:00 w dniu 02.07 do 17: 00 w dniu 04.07, kiedy to wolontariusze bd rozdawali kwiaty z dywanu, wszystkim chtnym, ktry pojawi si na Placu Zamkowym.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Warszawy!
1 lipca Polska rozpocznie huczn zabaw zwizan z objciem przez Polsk prezydencji w Unii Europejskiej. Poznaj szczegy kwietnej imprezy!

W pitek 1 lipca w Warszawie na Placu Zamkowym rozpocznie si ukadanie unikalnego Dywanu Kwiatowego z motywem logo polskiej prezydencji.

Dywan bdzie mia powierzchni 523 m2 i bdzie si skada z ponad 14 000 kwiatw doniczkowych. Bd go ukadali wolontariusze z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pod okiem florystek z grupy ?Wrzosowisko?.

Uroczyste otwarcie dywanu w dniu 2 lipca jest planowane na godzin 15:00. Dywan, ktry w nocy bdzie podwietlany, mona bdzie oglda w sobot i niedziel, 2 i 3 lipca br.

W poniedziaek 4 lipca, wraz z zakoczeniem projektu, kwiaty z Dywanu zostan nieodpatnie rozdane przechodniom w godzinach 17:00-19:00, w formie happeningu.

Dywan zosta zaprojektowany przez znakomite polskie florystyki Magdalen Birul- Biaynick i Karolin adyysk z grupy ?Wrzosowisko?. Projekt jest inicjatyw Ministerstwa Spraw Zagranicznych i bdzie wsprealizowany przez Urzd Miasta St. Warszawy przy wsparciu Warszawskiego Rolno-Spoywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze.

Dywan bdzie promowany poprzez plakaty informacyjne na supach Warexpo w Warszawie oraz w komunikacji miejskiej.
_________________
Najpikniejszych chwil w yciu nie zaplanujesz. One przyjd same
*


Bdziemy tam z naszymi ZIELONYMI DZIECIAKAMI Z SYBERII I POLSKIM HARCERZAMI Z BIAORUSI. Spotkaniom z florystyk patronuje portal kwiatowy forumkwitowe.pl

Dla Radio Wnet autorki Magdalena Biaynicka i Karolina adyyska o tym czym jest florystyka* tekst: www.forumkwiatowe.pl

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa