Główna
Aktualności
VI Spotkania Przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego w Aninie
piątek, 17 czerwca 2011 07:23


Jak co roku Stowarzyszenie ZIELONE DZIECI gości w Aninie gdzie czas w przyjaźni płynie. Spotykamy się w poezji i Janowych kwiatach w ogrodzie Janowym by tuż przed zachodem słońca pleść z nim słowa bez końca...młodzież urzeczona biedronkami i Jego wierszami, Pauza...Raz dwa trzy... , De Profundis, Jan Nowicki, Wawer i Anin ...wydawca ks. Jana też Jan...Rodzim z swoją córką, ludzie spragnieni tworzenia z Warszawa i dalszego świata , Pan Jerzy z Noweg Jorku, Ewa Zelanay poetka nagrodzona specjalną nagrodą imienia ks. Jana Twardowskiego, Bogumiła Różycka inicjatorka wielu działań wolontariatu z IP CZD, dziennikarka z Australii Jola Wolski z przyjaciółką i wielu innych ...cała Biblioteka z Anina ... my wszyscy zebrani na zielonej murawie ..., mrągowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Ci w oddali ... nad morzem w Spocie- Pani Aleksandra Iwanowska ...w Pieckach Marysia Dermacka przy wiechertowskim stole wplatamy kwiaty przewiązując wstążeczką bukiecik jak chwile wspomnień...z małą łzą na końcu szpilki... wspominamy poetę w jego ogrodzie ...

Ks. Jan Twardowski

Duchowny, poeta. Urodził się w Warszawie w 1915 roku. Już w gimnazjum debiutował poetycko – na łamach międzyszkolnej gazetki, którą zresztą współtworzył. Studiował (w dwóch ratach – studia przerwała mu wojna) polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1936 wydał swój pierwszy – zagubiony później zupełnie – tom wierszy pt. „Powrót Andersena”. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej, zaraz po jej zakończeniu wstąpił do tajnego seminarium duchownego. W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od roku 1959 był rektorem kościoła Wizytek w Warszawie. W tym samym roku ksiądz Twardowski „powtórnie” zadebiutował – tomikiem poezji zatytułowanym „Wiersze”. Od tego czasu wciąż publikował, wciąż jest drukowany, wznawiany i tłumaczony. Był jednym z niewielu współczesnych poetów, którzy naprawdę są w Polsce czytani.

Ksiądz Twardowski uważany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej liryki religijnej. W określeniu tym czai się jednak pewna pułapka. Ksiądz Jan był rzecz jasna poetą czytanym przez ludzi wierzących, ale wydaje się, że właściwymi adresatami jego wierszy są niedowierzający, chwiejący się w wierze, szukający. W tej poezji znaleźć można świadectwo głębokiej wiary, ale i wahania, zwątpienia, strachu i samotności. A prócz tego, jakby dla równowagi, humor – ciepły, bezceremonialny, tyczący rzeczy małych, codziennych, ale i tych wielkich, ostatecznych, o których – zdawałoby się – mówić trzeba z patosem i zadęciem. Ksiądz Twardowski udowadnia, że można rozważania teologiczne snuć tonem lekkim, językiem prostym, przy pomocy oswojonych wyobrażeń. Wzorców artystycznych poezji Twardowskiego krytyka doszukuje się w dwudziestoleciu międzywojennym, wskazuje na obrazowanie – szczególnie przyrody – bliskie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Skamandrytom. Wzorców tematyki nie sposób się doszukać – jest odwieczna jak człowiek, jego wiara, miłość, rozpacz i śmierć. Poezja księdza Jana stwarza wrażenie, jakby pochylała się troskliwie nad człowiekiem – Anna Kamieńska ujęła to w słynne zdanie: „Gdyby święty Franciszek był współczesnym poetą, pisałby tak jak Jan Twardowski”.

Ks. Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 r. w warszawskim szpitalu na Banacha.*

 Relacja foto z spotkania i  zielonych warsztatów  do obejrzenia w Radio Wnet Zielone DZIECIAKI...posłuchać poezji poetów można też

 

Zapraszamy :)

 

* biogram ks. Jana Twardowskiego źródło: http://www.petlaczasu.pl/

 
Nasza Audycja w Radio Wnet...zielone
czwartek, 16 czerwca 2011 21:53

Dnia 15 czerwca w Studio Radio Wnet w Warszawie nadawaliśmy w Wolnej Antenie Radio Wnet naszą kolejną audycję w cyklu "Zielone" ...gość specjalny audycji Bartłomiej Włodkowski Fundacja Ave. Był to zaczarowany czas z wierszami.... Aldony Kraus  z Anina. Czarowny debiut literacki w Radio Wnet olsztyńskiego poety i dziennikarza  Łukasza Czarneckiego- Pacyńkiego.

Wiele bardzo ważnych  słów o Syberii i naszych dzieciakach na które czekamy w Mrągowie z harcerzami. Prosto harcówki mrągowskiego Hufca Basia Panek- Strzałkowska o letnich koloniach dla polskich dzieci z Znamienki i Aleksandrowki na Syberii. Wiosenne czarowanie od Legionowa do MRĄGOWA. ZATEM - Parę słów o Mrągowie na Mazurach a w tle muzyka podarowana nam Wszystkim - gra Pro Musica Antiqua.

 

W Radio Wnet dla Was poezje z Anina.

Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego... przed mikrofonem.

Zapraszam na audycję z Piotrem Romejko, który był naszym realizatorem

 
Kolonie dla polskich dzieci z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 20:33
Harcerze jak Zawisza zawsze niezawodni!
czyli o akcji dla polskich dzieci z Syberii Harcmistrz Barbara Panek- Strzałkowska Komenda Hufca Warmińsko- Mazurskiego Hufiec Mrągowo. Hufiec Legionowo, Powiat Legionowo i Prezydent Miasta Legionowo i wielu innych wspaniale wiosennie zaczarowanych harcerzy

 

Organizujemy wspólnie z ZHP środki na pokrycie kosztów pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce. Nasi podopieczni to grupa kapitalnych dzieciaków z Syberii mają już środki na przebycie podroży do Polski Z biletami w dłoni czekają!

Czynnie przez Radio Wnet zamierzmy udzielić wsparcia dla rzecz koncertu charytatywnego w dniu 19 czerwca w Mrągowie z cegiełkami na rzecz tej Akcji. Upoważnienie naszego Stowarzyszenia do zbiórki dzięki cegiełkom poczytujemy za zaszczyt. Będziemy zbierać konieczne fundusze na pokrycie kosztów pobytu oraz program .

Stowarzyszenie Zielone Dzieci pomaga przygotować program pobytu w Polsce. Zamierzamy obu grupom pokazać Polskę i odwiedzić wspólnie Warszawę . Sprawa dotyczy 40 osobowej grupy dzieci polskich z Syberii i Białorusi z opiekunami. Nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci pragnie pomóc organizacyjnie wspierając program sprowadzenia na letnie kolnie harcerskie do Mrągowa dzieci z Syberii z Chakasji - Minusińsk oraz wsi Znamienki prowadzonych w terminie 1-10 lipca przez ZHP Hufiec Mrągowo pod kierunkiem Harcmistrz Barbary Panek- Strzałkowskiej.


Już dziś dziękujemy Redakcji Radio Wnet a szczególnie Monice Makowskiej- Wasowskiej za życzliwą pomoc oraz wsparcie udzielone przez nasze lokalne media "Kurier Mrągowski" i Radio Planeta.

. Dzięki staraniom harcerzy mrągowskich ZHP Hufiec Mrągowo w dniu 19 czerwca 2011 organizuje koncert charytatywny w Mrągowie na rzecz polskich dzieci potomków Polaków- zesłańców na Syberię. Gorąco popieramy wszystkie te działania serdecznie dziękując za tak cenne inicjatywy.


 

 
Harcerskie Wiosenne Czarowanie dla Dzieci Polskich z Syberii
poniedziałek, 13 czerwca 2011 06:41
W dniu 19 czerwca o godzinie 13.00 w kościele św. Wojciecha odbędzie się koncert charytatywny na rzecz polskich dzieci z Syberii- potomków polskich zesłańców. Organizujemy wspólnie z ZHP środki na pokrycie kosztów pobytu i program pobytowy dzieci w Polsce.  Stowarzyszenie Zielone Dzieci zainicjowało i wspiera projekt przyjazdu dzieci polskich z Syberii na wspólny pobyt z grupą harcerzy polskich z Białorusi na kolonie harcerskie do Mrągowa w miesiącu lipcu.  Dzięki staraniom harcerzy mrągowskich ZHP Hufiec Mrągowo i Legionowo harcerze zaśpiewają dla Polaków z Syberii, na rzecz polskich dzieci potomków Polaków- zesłańców na Syberię. Gorąco popieramy wszystkie te działania.
Razem z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, MSMTEW i wieloma innymi udzielimy im gościny na mazurskiej ziemi.

Z dr Sergiuszem Leończykiem opiekunem grupy spotkamy się w środę w Wolnej Antenie Radio Wnet o godzinie 13.00 by porozmawiać o Polakach tam mieszkających.


Na Syberii przez ponad 50 lat tłamszono tożsamość i zakazywano posługiwania się językiem polskim. Po przemianach demokratycznych w 1990 r. powstała pierwsza na Syberii organizacja polonijna “Ogniwo”. Obecnie na Syberii działa ponad 30 takich stowarzyszeń kulturalno-narodowych. Organizacje te wchodzą w skład Kongresu Polaków w Rosji, działającego od 1992 r. W 1993 r. taką organizację założono w Abakanie. Oddział polonijnej organizacji działa we wsi Znamienka 80 km od Abakanu, gdzie mieszka ponad 60 rodzin polskich. To są potomkowie Polaków, którzy najpierw na przełomie XIX-XX ww. wyjechali z guberni wołyńskiej do Aleksandrówki i Sałby okręgu minusińskiego, natomiast po II wojnie światowej przesiedlili się do Znamienki . Jeszcze do dzisiaj w rodzinach brzmi gwara mazurska, Polacy w domu modlitwy baptystów czytają Biblię i modlą się po polsku. Od 1999 r. w wiejskiej szkole podstawowej odbywają się fakultatywne zajęcia z języka polskiego. To jedyna polska wioska na terenie byłej guberni jenisejskiej, gdzie Polacy po tylu latach mogą swobodnie posługiwać się polszczyzną i uczyć swych dzieci w miejscowej szkole języka ojczystego. Aleksandrówka, licząca obecnie około 100 mieszkańców, jest także typowo polską wioską, bo Niemcy wyjechali do ojczyzny w ramach akcji repatriacyjnej lat 90-tych. Często w składzie mieszanych rodzin wyjeżdżali do Niemiec też Polacy. Polski Zaimek w rejonie karatuskim, z czasem przybrawszy nazwę Polski Wysiełok -bo stąd wysiedlali, zniknął z map w latach 70-tych jako wioska “niemająca perspektyw rozwoju”. Umierają polskie wioski Kanok i Wilenka. Większą aktywność posiadają potomkowie Polaków w miastach, gdzie miejscowa Polonia, na ile to pozwalają miejscowe władze, dba się o zachowanie historycznej prawdy o Polakach przez liczne publikacje, wystawy historyczne, przez rozwój polonijnej oświaty i prasy

- to jedna z opowieści o losach Polaków. One wszystkie poruszają nas najbardziej  bowiem musimy upominać się o tych co tam pozostali.
Przeczytać je możemy na stronie redagowanej przez dr. Sergiusza Leończyka.

http://www.rodacynasyberii.pl/
 
Oświadczenie Stowarzyszenia Zielone Dzieci
poniedziałek, 13 czerwca 2011 05:49

 

 

Informujemy, że od dnia  13 lutego 2011 za wszelkie działania prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Wieku Uniwersalnego ani Zofia Wojciechowska ani Zielone Dzieci nie biorą odpowiedzialności. Motywem naszej decyzji jest  niejasna sytuacja pomiędzy Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnego  a firmą Grupa Axis, której właścicielem jest mąż pani prezes Stowarzyszenia. Zamieszczona na stronie Grupy Axis szeroka informacja dotycząca Stowarzyszenia budzi podejrzenie czy nie następuje konflikt interesów pomiędzy działalnością komercyjna a społeczną.

W tej sytuacji chcąc chronić dobre imię osób, organizacji i instytucji z nami współpracujących jak i tych, którzy ewentualnie mieliby z nami współpracować w przyszłości zrezygnowaliśmy z wszelkich kontaktów i  form współpracy z Stowarzyszeniem Uniwersytet Wieku Uniwersalnego.

Nadal żądamy  i potwierdzamy żądania o zdjęciu ze strony internetowej UWU www.uwu.free.ngo.pl  i grupy Axis http://www.mazuryinfo.tourism.pl/page14.php wszelkich treści dotyczących Stowarzyszenia Zielonych Dzieci i mojej osoby .


Zofia Wojciechowska,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci

 

 

 

 

 

 

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/oswiadczenie-stowarzyszenia-zielone-dzieci

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 16

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa