Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
czwartek, 21 lipca 2011 09:39

W imieniu dzieci polskich z Syberii i Biaorusi. Naszych podopiecznych skadamy serdeczne podzikowanie. Za ogromn yczliwo i ofiarno okazan podczas realizacji projektu

? ladem Ojcw - polskie dzieci z Syberii?

? Na Szlaku Warmii i Mazur?

Dzikujemy za wszystkie dary serca i ogromne osobiste zaangaowanie, dziki ktremu pobyt dzieci w Ojczynie bdzie dla nich niezapomnianym wydarzeniem.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Mrgowo

Lipiec 2011


Dla naszych Rodakw fotograficzna relacja ze spotkania polskich dzieci z Syberii i Biaorusi w Olsztynie z udziaem p. Haliny Ciunel, ktra w imieniu wadz miasta przywitaa Rodakw z Syberii i Biaorusi w Olsztynie. Dzieci otrzymay podarunki a wychowawcy i pedagodzy pikne albumy pamitkowe o Warmii. Wszyscy mielimy moliwo podziwia kunszt fotografii autora. Adam Waszczuk ukaza cuda Warmii w sposb arcymistrzowski.

Pani Halina Ciunel dziaa jako Wiceprzewodniczca Rady Miasta Olsztyna

www.halinaciunel.pl

 
środa, 20 lipca 2011 04:59

To by pierwszy soneczny dzie po dugiej, deszczowej przerwie w Warszawie. Wok pikny kwitncy Ogrd Botaniczny. Nasze stoy s naprzeciw rabaty ranej, w uroczym miejscu.

? krtko mwic akcja FLORYCI DZIECIOM 2011 oficjalnie zainaugurowana!

Zebrao si kilka ciekawych wiata modych twarzy, dla ktrych kady kwiat by inny. Mia inny kolor, zapach i ksztat. Licie, pdy, owoce ? wszystko byo bardzo ciekawe. Na co dzie niedostrzegalne rnice, dzi stay si bardzo wane.

Dla Dzieciakw to zapewne pocztek przygody z kwiatami, dla mnie moliwo wprowadzenia ich w czar i urok tej pracy, w oderwaniu od przyziemnej, codziennej otoczki. Takie dowiadczenie jest wspaniae i na dugo zapada mi w pami. Wierz zawsze, e u dzieciakw ziarnko florystyczne zakiekuje , a w przyszoci zakwitnie!

Wok mnie nie byo osb, ktre nie kochaj kwiatw: Tosia, Jula, Ola, Konrad, Adrian?kochaj kwiaty. Moe pokochaj te ukadanie? To delikatne tworzywo, poszukiwanie , twrczo? Zwyke, a moe wanie zupenie niezwyke pokazywanie pikna rolin?

Teraz pora na Was. Mamy cae wakacje, aby cho na jeden dzie w kwiaciarniach zrobio si gwarno, gono i twrczo. Abymy dobrze bawili si z naszymi okolicznymi dzieciakami, ktre wtedy pokazuj nam swoj wraliwo, inne spojrzenie. To moliwo wymiany dobrych myli i mocnej energii. Wspaniay florystyczny klimat!

To ju drugi raz, wic mamy wiksze dowiadczenie, nowe pomysy i z pewnoci niecierpliwie czekajc grup modych przyszych florystw!

Pozdrawiam gorco yczc powodzenia wszystkim uczestnikom akcji Floryci Dzieciom.

Monika Bbenek

Zapraszamy do ogldania zdj w naszym Albumie. www.forumkwiatowe.pl

Chwila wspomnie http://www.radiownet.pl/publikacje/5111


 
poniedziałek, 11 lipca 2011 07:45

W dniu 9 lipca 2011 w godzinach porannych zasadzilimy w mrgowskim parku im. Juliusza Sowackiego Db Pamici dedykowany o. Jzefowi Jocowi - zaprzyjanionemu z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Realizujc projekt "ladem Ojcw"* i Szlakiem Warmii i Mazur razem z ZHP Hufiec Mrgowo i dziemi polskimi z Syberii pragniemy uczci pami tego niezwykego czowieka, by w dzieciach trwaa pami o ich polskim pochodzeniu i rosa nadzieja na czno z Ojczyzn mimo tak znacznego oddalenia. Naszym zamiarem jest realizacja Programu Pomost, ktry zakada budowanie caego systemu wzajemnych relacji midzy pokoleniami Polakw, a szczeglnie pozostajcymi poza granicami Ojczyzny. Pragniemy by teraz polskie dzieci obserwoway ten db i opisujc go korespondoway z rodakami na Syberii. W uroczystym sadzeniu dbu towarzyszy nam Pan Ryszard Bitowt- mrgowski historyk i regionalista oraz Pan Sawomir Stefaniak - czonek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Towarzystwa Mionikw Ziemi Mrgowskiej. Nasz Db Pamici nosi niezwyke imi o.Jzefa Joca.
Dzikujemy Wszystkim harcerzom z ZHP Hufiec Mrgowo za inspiracje i pomoc. Szczeglnie miy akcent stanowio wykonanie listu do przyszoci, ktry umiecilimy w specjalnym szklanym pojemniku. Dzikujemy za malowane kwiaty i dobre sowa, ktre niech wzrastaj z naszym Dbem Pamici . Oryginalny malowany szklany pojemnik na nasz list do przyszoci wykona prof Stanisaw Czachorowski prowadzcy szereg dziaa w Collegium Copernicanum a take wsppracujcy z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Ofiarodawc sadzonki dbu by Pan Jerzy Gosiewski pose na Sejm RP a zgod na posadzenie i lokalizacj udzieli nam Urzd Miasta Mrgowo, ktremu dzikujemy za czynne zaangaowanie w projekt. Nasi rodacy z sonecznej Chakasji w ostatnim dniu ich wizyty na mazurskiej ziemi tj dnia 9 lipca 2010 oddali wsplnie z mrgowskimi harcerzami cze Ojczynie i jej bohaterom, nie zabrako te pieni harcerskiej i hymnu. Nasz Db Pamici im. Ojca JZEFA JOCA
dedykowany wielkiemu patriocie i wychowawcy modziey ktry ur.12.10.1959 zgin w katastrofie pod Smoleskiem 10.04.2010 roku.
W 2010 roku mia obchodzi jubileusz 25-lecia wice.

To- Inicjator, wspzaoyciel, propagator i dugoletni prezes Stowarzyszenia Parafiada w. Jzefa Kalasancjusza. Gboko wierzy w przesanie - wychowania modego pokolenia poprzez wiar, kultur i sport.By organizatorem wielu imprez i programw edukacyjnych m.in. "Midzynarodowych Parafiad Dzieci i Modziey", programu "Katy... ocali od zapomnienia" czy "Moja Maa Ojczyzna".

Zgin 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w drodze na uroczystoci katyskie. W dniu 15 kwietnia 2010 jego ciao zostao sprowadzone do Polski. Zosta pochowany 20 kwietnia w krypcie zasuonych Polakw w warszawskiej wityni Opatrznoci Boej, obok ks. Jana Twardowskiego, ks. Zdzisawa Peszkowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.

Pena relacja z uroczystoci

http://www.radiownet.pl/publikacje/nasz-dab-pamieci-im-o-jozefa-jonca

YCIORYS NASZEGO BOHATERA

Ojciec Jzef Joniec urodzi si 12 padziernika 1959 r. w Laskowej koo Limanowej, gdzie mieszka do 1973 r., kiedy to poar cakowicie strawi jego rodzinny dom. Po poarze caa rodzina przeprowadzia si do Wilkowa w gminie Kocmyrzw-Luborzyca pod Krakowem. Rozpocz wwczas nauk w Liceum Ojcw Pijarw. Po ukoczeniu szkoy wstpi do Zakonu Pijarw, gdzie 16 sierpnia 1977 r. zoy pierwsz profesj zakonn, przyjmujc za patrona w. Krzysztofa. Po ukoczeniu Instytutu Teologicznego Ksiy Misjonarzy i Wydziau Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w dniu 18 maja 1985 r. przyj wicenia kapaskie z rk ks. bp. Wadysawa Mizioka. W 2010 roku mia obchodzi jubileusz 25-lecia wice. Po otrzymaniu wice peni posug duszpastersk w parafii Wniebowzicia NMP i witych Apostow Piotra i Pawa w Hebdowie koo Nowego Brzeska oraz w parafii Najwitszego Imienia Maryi w Krakowie-Rakowicach. W latach 1986?1991 studiowa filologi klasyczn na Uniwersytetach Jagielloskim i Warszawskim. W latach 1981?1992 wyjeda na stypendia jzykowe do Austrii, Niemiec, Woch i Francji, co pozwolio mu na uzyskanie biegoci w posugiwaniu si jzykami: aciskim, woskim, niemieckim i francuskim. Od 1985 r. pracowa z dziemi i modzie wszystkich poziomw nauczania, w tym z modzie akademick w ukadzie edukacji formalnej i nieformalnej, w rnych orodkach na terenie Polski oraz poza jej granicami. Od 1989 r. aktywnie dziaa w sektorze organizacji pozarzdowych w Polsce i za granic. Od 1990 r. peni posug duszpastersk w parafii Matki Boej Krlowej Wyznawcw w Warszawie-Siekierkach, gdzie by w rnych okresach katechet, wizytatorem katechetycznym, duszpasterzem akademickim, proboszczem parafii, rektorem kolegium pijarskiego oraz dyrektorem Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisawa Konarskiego.
Najwikszym osigniciem jego ycia by udzia w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r. ruchu parafiadowego, ktrego gwnym przesaniem jest wychowanie modego pokolenia poprzez wiar, kultur i sport. W 1992 r. zaoy Stowarzyszenie "Parafiada" im. w. Jzefa Kalasancjusza, ktrego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Dziki niemu ten ruch sta si wanym ogniwem procesu wychowania modziey w naszym kraju, ale take rozwin si w wielu krajach europejskich, szczeglnie za wschodni granic Polski. O. Jzef by rwnie twrc i organizatorem Midzynarodowych Parafiad Dzieci i Modziey, w ktrych corocznie bierze udzia ponad 3 tys. dzieci i modziey, nauczycieli, wychowawcw, duszpasterzy, rodzicw i wolontariuszy. Za niezliczon ilo spotka, wiele inicjatyw, kursw, programw, setki obozw parafiadowych, ponad dwadziecia Finaw Midzynarodowej Parafiady Dzieci i Modziey wdziczne mu jest szerokie grono osb z Polski i z zagranicy: dzieci, modzie, wychowawcy, nauczyciele, sportowcy i ludzie kultury. 0. Jzef by osob cakowicie pochonit promowaniem idei parafiadowej, w ktr gboko wierzy i uzna to naley za wyjtkowe dzieo jego ycia.
Da si on rwnie pozna jako kierownik, lider i koordynator licznych projektw oraz programw lokalnych, oglnopolskich i midzynarodowych takich, jak: ?Katy... ocali od zapomnienia?, ?Moja Maa Ojczyzna?, ?Patriotyzm ? z pokolenia na pokolenie?, ?Wybieram zdrowie?, ?Od maej Ojczyzny do wielkiej historii?, ?Edukacja poprzez sport?, ?Modzie w dziaaniu?, ?Sport uczy i czy wszystkich? zrealizowanych w Europejskim Ro?ku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz ?Ruch rzebi umys, serce i ciao?. Ponadto by wspzaoy?cielem Fundacji Krg Przyjaci Dziecka im. w. Jzefa Kalasancju?sza (1991 r.), Katolickiego Stowa?rzyszenia Sportowego RP (1993 r.), gdzie w latach 1993?2002 peni funkcj wiceprezesa ds. organiza?cyjnych, oraz Stowarzyszenia Wy?chowankw Szk Zakonu Pijarw im. ks. Stanisawa Konarskiego.
W latach 1994?2002 by czonkiem Komisji Modzieowej w Federa?tion International Catholique d'Education Physique et Sportive, czonkiem Rady przy Delegacie Kon-ferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od 1997 r.), czonkiem Komisji Po?lonijnej przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 1998 r.), czon?kiem Oglnopolskiej Rady Ruchw Katolickich w Polsce (od 1995 r.), czonkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od 1999 r.), Forum Spoecznego m. st. Warszawy (2005?2008) i Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpij?skim (od 2006 r.). Na wniosek Se?natu RP przyznano mu w 2004 r. Zoty Krzy Zasugi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizacj pro?gramu pn. ?Midzynarodowa Para?fiada Dzieci i Modziey?. Otrzyma take Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytu ?Budowniczego Pol?skiego Sportu? (2006 r.) oraz pijarsk nagrod ?Pietas et Litterae? (2008 r.). W grudniu 2008 r. zosta odznaczo?ny przez Prezydenta RP Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczeglne zasugi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.


AUTOR: Pawe Wjcik** publikacja biografii za zgod

* Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje "Program Pomost" a projekt ladem Ojcw - polskie dzieci z Syberii jest jego czci prowadzon razem z ZHP Hufiec Mrgowo. Ponadto w ubiegym roku napisalimy projekt Kresokamp stanowicy cz "Programu Pomost".

 
piątek, 08 lipca 2011 14:18

Chcielibymy opowiedzie nadzwyczajn histori, ktra zdarzya si na mazurskiej ziem. Realizujemy nasz autorski Program pod nazw ?Program Pomost? ktrym inicjujemy dziaania na rzecz poczenia z Macierz Rodakw przebywajcych na obczynie.

Od kilku dni gocimy w Mrgowie polskie dzieci z Syberii. Przebyli do nas dug drog wynoszc ponad 6 ty km, ktra trwaa 5 dni. Wielu z nas marzy o podry kolej transsyberyjska a nasi Gocie to polskie dzieci z Syberii, prawdziwi potomkowie dawnych XIX wiecznych Mazurw. Dzieci urodziy si w Chakasji, ucz si w Abakanie, niektre z nich mieszkaj w mazurskich wsiach Znamienka i Aleksandrowka. Nasi Rodacy z Syberii tskn za rodzinnym krajem Ojcw, ktry z tej odlegoci moe wydawa si nieco mityczny. Polskie dzieci w wieku od 8-11 do 16 lat z wychowawczyniami p. Lucyn i Iren spdzaj w tej chwili wakacje na Mazurach, a wszystko dziki staraniom wielu osb. Dzi zapraszamy na wspln wypraw pt. ?ladem Ojcw- polskie dzieci z Syberii? to podr sentymentalna do kraju ojcw harcerskim szlakiem po Warmii i Mazurach. W Mrgowie, urokliwym miecie pooonym nad jeziorem Czos dzieci razem z polskimi harcerzami z Biaorusi bawi si i ucz siebie nawzajem, ucz nas tego czym jest Ojczyzna. W orodku ?Baza? nalecym do legendarnej Szkoy Mistrzostwa Sportowego rozbrzmiewaj radosne gosy. Dzieciaki poznaj Mrgowo i pikn mazursk przyrod.

Pragniemy by w ich sercach narodzia si pewno o tym jak bardzo s dla nas wani. Wsplne dni wdrwek i podry z polsk harcersk piosenk unaoczniy jak wane s takie spotkania. Maluchy z Syberii ? Marysia ma 8 lat a Wika troszk wicej maj takie wzruszajce spojrzenie, w ich oczach drgaj radosne promyki gdy patrz na cuda zielonych Mazur. Przez 10 dni dzieci zobaczyy Warszaw a w niej witay wsplnie z nami Polsk Prezydencj przebywajc na specjalne zaproszenie Senatora Marka Konopki. Sejm i Senat w tych dniach by miejscem nadzwyczajnych spotka. Razem czulimy wszyscy dum z tego, e nasze Zielone Dzieciaki z Syberii i ich starsi koledzy z Biaorusi tak wspaniale zostali przyjci przez Polsk. Moglimy pokaza im pierwszy Warszawski Fotoplastikon , ktry istnieje od 1905 roku. Tam specjalnie dla dzieci zaoono wystaw obrazujca star Warszaw. Zapach minionych dni i widok w okularze spacerujcych tymi samymi ulicami ludzi, ktrych ju nie ma ale pami o nich trwa na pokych fotografiach. Zapisany kadr w pamici oy na nowo gdy u stp wysokiej kamienicy zrobilimy wasn pamitkow fotografi. Obejrzelimy z dziemi warszawski Nowy wiat z wszystkimi jego zachwycajcymi obiektami ale i problemami. Na dugo bdziemy pamita historyczno- dziennikarskie warsztaty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zielona noc na zamku w Putusku zachwycia dzieci tajemniczoci. Wsplnota Polska staa si faktem. Dugo wszyscy nie moglimy zasn rozmylajc o audycji radiowej, ktra nagralimy w Studio Radio Wnet dla Programu Wschodniego. Rozmowy koleeskie i reakcyjne z Wojtkiem Jankowskim i dyrektorem Radia Wnet red. Krzysztofem Skowroskim zachciy dzieciaki do pierwszych wsplnych prb dziennikarskich. Byo wesoo i to uczucie radosnego oywienia towarzyszyo nam przez cay czas kadego nastpnego dnia. Podniebne Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej pokazaa nam pani Barbara Siedlicka, ktra jako ogrodnik uniwersytecki podzielia si wasn pasj umiowania przyrody. Wielka uniwersytecka ksinica otworzya przed nami swoje drzwi. Jako jedyni tego dnia czytelnicy obejrzelimy jej wielkie skarby

. Dr. Sergiusz Leoczyk przez organizacji polonijnej Polonia w imieniu wszystkich tam dziaajcych Polakw przekaza cenne ksiki opowiadajce o Polakach na Syberii. Stan wkrtce na pkach BUW. To by dobry czas na czytanie polskich tekstw.Mielimy zaszczyt uczestniczy w mszy witej odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Modziey na Siekierkach. Powiecilimy Dby Pamici. Na Mazurach posadzimy Db Pamici o. Jzefa Joca ? pijara i wielkiego patrioty, wychowawc modziey twrc ? Parafiady? prowadzcego program Katyskie Dby Pamici- adresowanego do dzieci i modziey. Przed otarzem dzieci z wychowawcami porosiy o dar pamici od Ojczyzny. W grudniu w Sanktuarium mszy z Pasterk zostanie odprawiona specjalna modlitwa ? opatkowa? czca w ten czas Boej aski wszystkie serca polskie Rodakw przebywajcych w najdalszych zaktkach wita.

Nasza wsplna wyprawa to te zabawa. Kola, Stanisaw, Jan, Artiom, Anton i Ania? caa grupa trzydziesto osobowa to nasze dzieciaki zagray w krgle w fantastycznym Klubie Hula Kula. Na wsplnej zabawie dzieci spotkay si z niezwykym czowiekiem a jest nim p. Grzegorz Onichimowski prezes Towarowej Giedy Energii, ktry zechcia pochyli si nad naszymi Rodakami z Syberii oraz po zapoznaniu si z projektem wspomc cay program obejmujc te przyjani polskich harcerzy z Biaorusi. Dziki niemu moglimy zrobi tak wiele. Pomocna do jest niezwykle wana w yciu kadego czowieka. Pomogli nam harcerze z Mrgowa a im pomogli organizujc koncert charytatywny na rzecz dzieci z Syberii harcerze z Legionowa.

Wielkim przeyciem bya dla nas wizyta na Powzkach . Druh Stefan opowiedzia nam o bohaterach walczcej Warszawy i Szarych Szeregach. Przed dzieciakami jeszcze wiele radosnych chwil. Dzieci zwiedziy na Mazurach wit Lipk, farm jeleniowatych w Kosewie, pyway niektre pierwszy raz w yciu kajakami po jeziorze Czos i rzece Dajnie, gray w koszykwk i zdobyway sprawnoci w grach harcerskich. Warmia ugocia nas znakomicie. Na zamku w Olsztynie w Muzeum Warmii i Mazur przywiali nas wodarze miasta. Pani Halina Ciunel Wiceprzewodniczca Rady Miasta Olsztyna obdarowaa dzieci prezentami oraz podzielia si pikn histori rodzinn. Tam dzieciaki strzelay z uku, odbyy historyczne warsztaty i zajrzay do Obserwatorium Astronomicznego, spoglday na ziemi z kosmosu w Planetarium olsztyskiego. Mijajc granic Warmii zachwycalimy si pierwotn dzikoci Mazur. Wsk drog wrd przydronych alei mazurskich drzew dotarlimy do an a tam niespodzianka. Paacyk a w nimi prawdziwy uniwersytecki wykad dwch naukowcw Pan Tomasz Derdo oprowadzi nas po paacu a w bibliotece z rk prof. Stanisawa Czachorowskiego z Uniwersytetu Warmisko- Mazurskiego dzieciaki otrzymay specjalne dyplomy Honorowego Zielonego Dzieciaka. Wizyta powoli dobiega koca, jeszcze par miych chwil przed nami. Na wszystkie opowieci z tej niezwykej wizyty zapraszam do RADIO WNET www.radionet.p/radio/zieone-dzieciaki/ Rodacy na Syberii i w innych czciach wiata mylimy o nich. Zapraszamy z naszymi dziemi i Zwizkiem Literatw Polskich oraz p. Ew Zeleny do udziau w konkursie ? Moje Polskie Sowo? .Polska czym jest to sowo? Czy kochamy nasz rodzinn ziemi? chodzc po niej warto spojrze na otaczajc nas rzeczywisto oczyma tych, ktrzy j kochaj bez moliwoci posiadania.

Jestemy organizacj pozarzdow dziaajc na rzecz rozwijania wsppracy i kontaktw midzypokoleniowych oraz midzynarodowych, zwaszcza w rodowiskach modzieowych, wspierania edukacji pozaszkolnej modziey a take rozwoju wolontariatu. Aktywnie wspieramy proces integracji europejskiej, promujemy region Warmii i Mazur jako miejsce spotka rnych kultur, narodw i religii, wany jest dla nas mrgowski Festiwal Kultury Kresowej. Szczeglnie dziaamy na rzecz wspierania i umacniania wartoci demokracji, praw czowieka oraz porozumienia narodw i kultur ponad granicami Stowarzyszenie "Zielone Dzieci" dziaajc dla dobra innych czeka na kontakt z Pastwem.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci,

} BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 05 lipca 2011 04:02

Zaczarowana biaa pelargonia z "florystycznego dywanu" Polskiej Prezydencji.

Opowiem dzi o florystycznym spotkaniu w " Ogrodzie" Polskiej Prezydencji. Zaskakuj nas zdarzenia, ktre udowadniaj niezwyk, metafizyczn rol wspistnienia z rolinami, kwiatami przez sztuk. Od dawna florystyka jest form wyraania naszych marze, uczu i pragnie, a nierzadko te staje si prb uchwycenia niezwykej chwili w yciu i zatrzymania na duej.
Ot?

W dniach przejcia przez Polsk przewodnictwa w Unii Europejskiej z grup dzieci polskich z Syberii i polskich harcerzy z Biaorusi oraz Mrgowa gocilimy w Warszawie. Wszystkie dzieciaki zwiedzay Sejm i Senat i cho nie udao si nam zobaczy niezwykego ?florystycznego dywanu? uoonego z kwiatw w logo Polskiej Prezydencji to jednak ujrzelimy w Sali posiedze Senatu zaczarowany kwiat biaej pelargonii pochodzcy z tego miejsca. Magiczne niemale astralne spotkania z rolinami. Wiedzielimy, e dywan jest zaprojektowany przez znakomite polskie florystyki Magdalen Birul- Biaynick i Karolin adyysk z grupy ?Wrzosowisko?. Nasze florystyczne przyjaciki spisay si znakomicie, gdy kiedy zapytaam Karolin i Magd czym jest dla nich florystyka odpowiedziay mi, e to pewien sposb na ycie. W salach Sejmowych wysuchalimy z polskimi dziemi z odlegej Syberii nie tylko o roli Polski w wiecie ale te podarowano nam pikn opowie z prawdziwego ycia.
Spotkalimy par maesk obchodzc jubileusz maestwa zupenie oczarowan florystyczn inscenizacj, ktra spacerowaa trzymajc w doni kwiat biaej pelargonii. Maa doniczka ujta w donie wzruszajcym namaszczeniem zwracaa uwag, niczym magnes przycigaa spojrzeniami. Biaa pelargonia okazaa si czstk magicznego florystycznego dywanu Polskiej Prezydencji zaprojektowanego przez Magd i Karolin. Pastwo przybyli w podry prawie polubnej do Warszawy a z nami podzielili si wraeniem z Ogrodu Polskiej Prezydencji. Specjalnie dla Radio Wnet i grona przyjaci ForumKwiatowe.pl nagranie od nas z dedykacj dla znakomitych florystek. Florystyka to czasami taka trudna praca. Niech umiechem wdzicznoci i radoci wrci do nas razem z t chwil. Bowiem jej efekt bywa echem zupenie nie przewidywalnym.

I tylko wypada wyrazi al spacerowicza, e przy wystawionym niemaym spoecznym wysikiem granitowym Krzyu na Pl. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Warszawie w tym dniu szczeglnym dla Polski oraz wszystkich Polakw, w kraju i poza jego granicami, zabrako dzikczynnego bukietu biao ? czerwonych kwiatw. A przecie ten Krzy przypomina pamitn wizyt w Ojczynie B. Ojca w. Jana Pawa II w 1979 roku i Jego znamienne, sprawcze sowa wezwania Ducha w., ktre wypowiedzia z wiar, spokojem i pewnoci. Strzelisty i skromny krzy jest take symbolem pielgnowania Przesania Papieskiego przez obywateli Warszawy w czas zniewolenia, w pikny i przemylany sposb - poprzez ukadanie kwietnego krzya na pycie wczesnego Placu Zwycistwa. Sowa Papiea Polaka zostay wysuchane: Oblicze Ziemi zostao odmienione i dzi radujemy si wielkim honorem uczynionym Polsce oraz szans dla umiowanej Ojczyzny B. Jana Pawa II w zjednoczonej Europie, jak jest przewodnictwo naszego kraju Radzie Unii Europejskiej. Pamitajmy o tym szczeglnym miejscu w momentach historycznych, ale take na co dzie. Uczmy tej pamici nasze dzieci i modzie. Wszak jest ono wizytwk Warszawy i Polski dla rosncej rzeszy turystw. Powierzamy to miejsce opiece wadz Stolicy, ale take ? a moe przede wszystkim - spoecznej wraliwoci i obywatelskiej trosce naszych warszawskich florystw. Tym bardziej, e na to szczeglne miejsce spoglda z wysokoci cokou bohaterskich czynw i dokona Twrca Polski Niepodlegej - sam Marszaek Jzef Pisudski.

Projekt w ramach ktrego skadalimy wizyt w Warszawie nosi nazw ladem Ojcw - polskie dzieci z Syberii i jest inicjatyw spoeczn Stowarzyszenia Zielone Dzieci, ktre dzikuje za radosne florystyczne chwile Zielonym Przyjacioom z ForumKwiatowe.pl Nasze wyprawy po Warszawie i szlakiem Warmii i Mazur sponsoruje Towarowa Gieda Energii. Bardzo dzikujemy dla TGE www.tge.pl oraz wielu innym ktrzy nam w tym pomogli.

Autor: Zosia Wojciechowska i E.Cz
Zdjcia: Zosia Wojciechowska

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa