Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Syberyjski Krakowiak
piątek, 05 sierpnia 2011 05:52

Zapraszamy na relacj do Radia Wnet

W ramach Programu Pomost spotykamy si z naszymi gomi - polakami z Syberii. Wczoraj wieczorem po wsplnym spacerze przez urokliwe o zachodzie soca miasto- a jest nim Mrgowo zoylimy wizyt w domu Pana Ryszarda Bitowta. Historyk i dziaacz spoeczny jest niezmiernie ciekaw postaci w naszym miecie i regionie. Kresowiak i patriota zwizany od lat z tym co polskie. Pan Ryszard prowadzi rozleg korespondencj majc przyjaci na caym wiecie. Od wczoraj takimi przyjacimi s dr. Sergiusz Leoczyk- opiekun i administrator zespow i Dymitr Wadymirow z Syberii, ktry zosta wolontariuszem Stowarzyszenia Zielone Dzieci.

Mie rozmowy przy mazurskim placku z winiami to czas wspomnie i przegldania starych albumw - w jednym z nich razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem odkrylimy " wspln" ksig. W zbiorach Polonii Syberyjskiej znajduje si mazurska XIX- wieczna ksiga modlitewna - taka sama jaka mona zobaczy w muzeum Abakanu i zasobach p. Ryszarda Bitowta. To cenne odkrycie udowadnia jak wan rol odgrywa historia w yciu kadego czowieka i czym s korzenie. Razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem podzikowalimy p. Bitowtowi za udzia w Programie Pomost w edycji " ladami Ojcw".

Pn wieczorow por przywitalimy dugo oczekiwany zesp naszych przyjaci Syberyjski Krakowiak. Przyby prosto z Wrocawia, gdzie koncertowa otwarciu Letniego Festiwal Kultury ? Polonia Cantans oraz Polonijnych Igrzysk Sportowych. Artyci tacz na polskiej ziemi pokazujc polskie tace ale te i pikn wielokulturow Chakasj.

Radio Wnet jest patronem medialnym zespou a wieczr powitalny na uroczystej kolacji w gronie Rodakw by wielce zajmujcy. Przywitani przez p. Agnieszk Kozio w imieniu Centrum Kultury i Turystyki oraz p. Jerzego Gosiewskiego Posa RP i red Radia Wnet Zofi Wojciechowsk reprezentujc Towarzystwo Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej oraz prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci biesiadowalimy raczc si magi wsplnego wieczoru nad jeziorem Czos. Roboczo omwilimy program 17 FKK , na ktry serdecznie zapraszamy. Zobaczymy tam wspaniae zespoy jednym z nich jest nasz :)

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? zosta zaoony w syberyjskim miecie w listopadzie 1997 r. I zadebiutowa podczas dni Kultury Polskiej jako dziecicy zesp przy Szkole polonijnej w Centrum Dziecicej Twrczoci w Abakanie. Pierwsz kierowniczk zespou staa Julia Skidan. W 1999 r. Dziecicy ?Syberyjski Krakowiak? wyjeda do Rzeszowa na szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie ?Wsplnota Polska?. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie: 3 grupy wiekowe ? dziecica (7-12 lat), rednia ? 12-15 lat i modzieowa (doroli). Wanie dorosa grupa wzia udzia w ?Dniach Kultury Syberyjskiej? w omy i wojewdztwie podlaskim 26.08-1.09.2000 r.

2001-2002 r. ? okres formowania wasnego programu z tacw polskich. Wyjazdy zespou na koncerty do miast i wiosek w Chakasji i Kraju Krasnojarskim, udzia w dorocznych Dniach Kultury Polskiej. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie grupa dziecica ? ?Syberyjski Krakowiaczek? i grupa dorosa ? ?Syberyjski Krakowiak?.

W 2002-2007 r. zespoem kieruje Natalia Buszujewa.

?Syberyjski Krakowiak? ? to nie tylko polskie tace, ale i pieni. Grup wokaln zespou ?Krakowianka? prowadzi znana na Syberii polonijna piewaczka Helena Wadimirowa.

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? dwukrotnie by nominowany do udziau w XII i XIII wiatowych Festiwalach Zespow Polonijnych w Rzeszowie (2002, 2005 r.) jako jedyny zesp z Federacji Rosyjskiej. ?Syberyjski Krakowiak? przy wsparciu Stowarzyszenia ?Wsplnota Polska?, Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? oraz Oglnopolskiej Federacji Stowarzysze Sybirackich wystpowa w latach 2005-2007 z programem pieni i tacw polskich w nastpujcych polskich miastach: Krakowie, Wrocawiu, Lublinie, Putusku, Jeleniej Grze oraz rosyjskich: Krasnodarze, Orenburgu, Jekaterynburgu, Omsku, Tomsku. W Rosji zesp otrzyma Grand Prix II Festiwalu ?Poloniada? w Tomsku (2006) i Festiwalu Folklorystycznego ?Lato Kubania? (2007). W roku 2006 po specjalnym koncercie kwalifikacyjnym zesp otrzyma tytu Zesp Ludowy Folklorystyczny Polskiej Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak? i zgodnie z prawem rosyjskim taki zesp ma prawo ubiega si o opacane przez wadze owiatowe etaty kierownikw zespou. Zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? do dzi nie ma opaconych etatw, chocia z 30 uczestnikami pracuje 2 choreografw i muzyk. Od Ministerstwa Kultury zesp ma prawo nieodpatnie korzysta z sal i scen Republikaskiego Domu Kultury oraz ma oddzieln siedzib.

W repertuarze zespou pieni i tace regionw Polski: Kurpiowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Mazurskiego, lskiego i Krakowskiego. Oprcz tego w repertuarze zespou tace: mazurek, polonez, kujawiak, oberek oraz ludowe pieni i tace Chakasw, Rosjan ?Sybirakw.

Od roku 2008 zesp ostatecznie zosta rozdzielony i dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? prowadzi moda choreografka Jekatierina Fiodorowa, natomiast zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? prowadz Helena Wadimirowa i Anastazja Filippowa.

Dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? liczcy ponad 45 dzieci w wieku od 6 do 15 lat ma siedzib w Centrum dziecicej Twrczoci miasta Abakan, gdzie odbywaj si prby kilka razy w tygodniu.

rdo : www.rodacynasyberii.pl

 
Wystawa kresowa Ryszarda Bitowta na 17 Festiwalu Kultury Kresowej
czwartek, 04 sierpnia 2011 09:28

Po letnich spotkaniach w Collegium Copernicanum gdzie omawialimy przysze palny wsppracy zapraszamy na klimatyczne i bardzo polskie dni 17 Festiwalu Kultury Kresowej

W PITEK5 sierpnia gorco zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrgowie

Na Otwarcie wystaw: historycznej "Dokumenty przeszoci i pamitki repatriantw"
Ryszarda Bitowta, plakatu FKK Piotra Dondajewskiego, fotograficznej Jerzego Karpowicza


Prezentujemy materia z przygotowa do wystawy R. Bitowta, ktry jest mentorem naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Bardzo czsto korzystamy z Jego rad realizujemy wiele wsplnych projektw. Zielone Archiwum Mwionej Historii wsppracuje stale z tym znanym mrgowskim historykiem. Edukacja wielopoziomowa kreuje now jako przestrzeni publicznej.
Ludzi zajmujcych si histori dzielimy na naukowcw i pasjonatw. Naukowiec czyli historyk to zawd jak inne patne co miesic. Osoby zatrudnione wykonuj go z mniejszym lub wikszym zaangaowaniem. Drudzy realizuj swoja pasj yciow, zbieraj relacje, badaj , analizuj kady szczeg. Tych ktrzy zajmuj si swoimi okolicami nazywamy regionalistami. Pan Ryszard Bitowt to badacz regionu i miasta Mrgowa. Znawca gincych zawodw. Zbieracz tego co mae a takie yciowo bogate i mdre. Pasjonat starych przedmiotw- od guzikw po urzdzenia domowe. Wdrwka szlakami historii biegnca tu za potem moe by frapujca. Zapraszamy do wsplnej podry.


foto i realizacja : Zofia Wojciechowska www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 
Sptkania w wakacyjnym Collegium Copernicanum
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 19:44

Spotykamy si po raz kolejny z Collegium Copernicanum

2 sierpnia, godz. 16.30, Kawiarnia Moja (ul. Dbrowszczakw 10), a gwnym tematem bdzie podsumowanie wakacyjnych spotka w anach z dziemi z Biaorusi i Syberii oraz przedyskutowanie terenowych realizacji kawiarni naukowej. Zapalimy take wiateko dla w. p. Zbigniewa Rojka.

Serdecznie zapraszamy staych i nowych uczestnikw spotka z nauk i naukowcami.

http://copernicanum.blogspot.com/Stowarzyszenie Zielone Dzieci dzikuje za warsztaty przygotowane

przez prof. Stanisawa Czachorowskiego

w ʯANACH dla naszych podopiecznych polskich dzieci z Syberii i Biaorusi

i zaprasza na wsplne dalsze dyskusje


 
wtorek, 26 lipca 2011 06:08

Po raz szsty Fundacja AVE zaprasza mieszkacw stolicy na kajakowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Trzykrotnie - 30, 31 lipca oraz 1 sierpnia - bdzie mona wzi udzia w spywach "Wis przez Miasto Nieujarzmione" z Wawra na Tarchomin, poczonych ze spotkaniami z Bohaterami 44 roku, wsplnym piewaniem piosenek powstaczych na wilanych plaach, wycigiem o Kotwic 44 roku oraz parad kajakw w godzinie W.


Stowarzyszenie Zielone Dzieci pozdrawia wszystkich na wodzie

Ahoj! Bdziemy czeka na kolejne wieci wsuchujc si w to co niesie wiatr od wody...powstacze pieni a my tacy zasuchani...KAJAKAMI DLA POWSTACW

- Aby sprosta ogromnemu zainteresowaniu naszym przedsiwziciem (w ubr.
ch udziau wyrazio ponad 500 osb!), w tym roku zdecydowalimy
si na organizacj a trzech spyww powstaczych - mwi Bartomiej
Wodkowski, prezes Fundacji AVE. - Dziki temu kilkaset osb bdzie
mogo nietypowo uczci Bohaterw Sierpnia 44. Wisa nie jest rzek atw i konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie ratownicze i logistyczne kadego spywu, dlatego kady zainteresowany musi wczeniej zgosi swj udzia.

Wisa w okresie Powstania Warszawskiego odgrywaa szczegln rol. Dramatycznie dzielia miasto: podczas gdy Sowieci bezczynnie stacjonowali
na prawym brzegu, mieszkacy lewobrzenej Warszawy walczyli i ginli. Rzeka pochona w tym okresie wiele ludzkich istnie. Polscy onierze z praskiej strony podejmowali liczne prby przedostania si na pomoc walczcej stolicy. Nie wszystkim si udao. Z kolei w kocu wrzenia powstacy przeprawiali si wpaw przez rzek, aby prosi o pomoc czerwonoarmistw.

- Do 2006 roku Wisa nie braa udziau w powstaczych obchodach ? wyjania Wodkowski. - Dlatego zainicjowalimy nasze przedsiwzicie, ktre z roku na rok cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem i wpisao si w kalendarz sierpniowych obchodw.

Za organizacj spywu Wis przez Miasto Nieujarzmione w lutym br. Fundacja AVE otrzymaa prestiow nagrod Przyjaznego Brzegu, przyznawan przez Zarzd Gwny PTTK i Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.

W spywach moe wzi udzia kady niezalenie od wieku i umiejtnoci wiolarskich. Wyprawy zabezpieczaj dowiadczeni przewodnicy i ratownicy WOPR, a w realizacj imprezy angauje si rzesza wolontariuszy z klubu kajakowego Fundacji AVE. Spyw startuje na przystani WKW w Wawrze, a koczy si w Tarchominie na wysokoci ulicy Mehoffera w miejscu udanej przeprawy partyzantw, ktra miaa miejsce we wrzeniu 44 roku.

Ramowy program kadego ze spyww: g. 12 - rozpoczcie imprezy na
przystani WKW w Wawrze, Wa Miedzeszyski; g. 14 - spotkanie z powstacami Warszawy na play pod Mostem Poniatowskiego (przy biao-czerwonych lodach), wsplne piewanie piosenek powstaczych; g. 17 - na wysokoci Starwki parada kajakw z transparentami "Pamitamy" oraz wycig o Kotwic 44 roku (dystans midzy Mostami Gdaskim i Toruskim); g. 18 - zakoczenie spywu, wrczenie nagrd zwycizcom wycigu, powstacze ognisko.

Regulamin wyprawy mona znale na stronie www.splywajznami.pl. Zapisy
prowadzone s mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz telefonicznie 608 178 447. Doroli pac symboliczne 10 z, dzieci i modzie bierze udzia bezpatnie. Projekt dofinansowao m.st. Warszawa oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.


Relacje w naszym Radio Wnet Zielone Dzieciaki

www.radiownet.pl/radio/zielne-dzieciaki/

 
niedziela, 24 lipca 2011 07:00Wizyta w Domu Spotka z Histori to spotkanie z Tomaszem Kub Kozowskim to take opowie o wystawie przygotowanej przez Dom Spotka z Histori oraz Tomasza Kub Kozowskiego ? kolekcjonera i znawc tematyki kresowej, gromadzcego od wierwiecza kolekcj dotyczc dawnych Kresw Rzeczpospolitej.

Ekspozycja przedstawia Kresy od koca XIX wieku do 1939 roku, w granicach terytorialnych II RP. Na wystawie zaprezentowanych zostao ponad p tysica eksponatw ze zbiorw autora ? przede wszystkim archiwalnych zdj i starych kart pocztowych ale take oryginalnych wydawnictw, propagandowych i reklamowych drukw ulotnych, dokumentw, odznak, antykw i pamitek z Kresw.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci skadaa podzikowanie za wizyt studyjn w Domu Spotka z Histori.Niezmiernie ciekawe i inspirujce ujcie tematu wspczesnego wystawiennictwa jest dla nas cenn wskazwk. wiat kresw - ksika ktr polecamy.

Koncepcja i scenariusz wystawy przygotowany przez Tomasza Kub Kozowskiego przywouje wrd zwiedzajcych wiele wspomnie. Autor znakomity erudyta ze swad potrafi opowiada o misji tego miejsca i jego roli w wspczesnej Warszawie.

Zapraszamy do Zielonego Archiwum Mwionej Historii w Radio Wnet ,

na relacj z DSH w Radio Wnet.

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa