Gwna
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
wtorek, 16 sierpnia 2011 08:32

ALEKSANDRWKA I ZNAMIENKA - WIOSKI MAZURSKIE NA SYBERII

Bdc pierwszy raz na Syberii na jesieni w 1991 r. odkryem dwie wioski mazurskie - Aleksandrwk w Kraju Krasnojarskim i Znamienk w Republice Chakasji , w ktrych duy odsetek mieszkacw do dnia dzisiejszego mwi po mazursku. Byem pierwszym rodakiem z Polski, ktry dotar do nich po II wojnie wiatowej. W 2000 r. ponownie odwiedziem Znamienk i zauwayem w niej due zmiany spoeczno-ekonomiczne, kulturowe i inne.

Polacy w Kraju na og uwaaj, e na Syberi trafiali zesacy po powstaniach narodowych i w okresie deportacji stalinowskich. Natomiast mniej wiedz o dobrowolnym osadnictwie na Syberii pod koniec XIX i na pocztku XX w. w wyniku ktrego powstao wiele polskich wiosek. Niektre z nich takie jak: Biaystok w obwodzie tomskim, Wierszyna w obwodzie irkuckim i Aleksandrwka w Kraju Krasnojarskim przetrway do dnia dzisiejszego. W okresie zaborw Polacy udawali si za prac, za chlebem i ziemi nie tylko do USA, Kanady, Brazylii, Francji, Niemiec i innych krajw zachodnich, ale rwnie na Syberi.

W 1897 r. przyby dobrowolnie na Syberi Aleksander Kiersz pocigajc za sob innych rodakw, midzy innymi z Mazur. Pocztki ich osadnictwa byy bardzo trudne. Najpierw budowali sobie ziemianki i karczowali lasy, aby uzyska ziemi pod upraw. Posiadali kilkuhektarowe gospodarstwa. Nastpnie stawiali drewniane domy. Aleksander Kiersz mia czterech onatych synw i kady z nich mia po kilkoro dzieci. Dosy liczna bya te rodzina Bartnickich. Wrd rodzin polskich s takie nazwiska jak: Krusko, Sysko, Cykao, Jesko, Sidlik, Pawelczyk.

Dawniej rodziny w Aleksandrwce byy wielodzietne. Przecitnie w rodzinie byo 5-6 dzieci. Trafiao si rwnie po 8-9 a niekiedy kilkanacie. Od pierwszego osadnika Aleksandra Kiersza nazwano wiosk Aleksandrwk. Aleksander Kiersz by niskiego wzrostu i nazywano go Ksanderek. W Aleksandrwce spotkaem w 1991 r. ponad 80 letniego Kiersza (wnuka Aleksandra) rwnie o niskim wzrocie. W 2000 r. odwiedziem w Znamience jego brata Aleksandra Kiersza take niskiego liczcego ok 85 lat. Jego te nazywano Ksanderek. Pokaza mi swj dowd osobisty w ktrym mia wpisan narodowo polsk.

Aleksandrwka posiada tylko jedn ulic o nazwie Sibirskaja. Znajduje si na niej ok. 50 domw. W 1991 r. Aleksandrwka liczya ok. 200 mieszkacw. Sporo domw jest opuszczonych w zwizku z migracj kolejnych pokole do miast, przewanie do Abakanu i Krasnojarska. Zachowa si dom z bali pierwszego osadnika Aleksandra Kiersza oraz zdjcia rodzinne z 1905 r. z ssiadami Bartnickimi.

Ludno pochodzenia polskiego w Aleksandwce jeszcze kilkanacie lat temu stanowia 70 proc. Czysto polskich maestw byo 80 proc., polsko-niemieckich 10 proc., polsko-rosyjskich 5 proc., czysto rosyjskich 3 proc. Starsze pokolenie do dnia dzisiejszego mwi gwar mazursk. Obecnie w Alekandrwce mieszka tylko ok.80 osb. W latach 90. z tej wioski wyjechao do Niemiec kilka rodzin niemieckich. Jedna z nich miaa dziesicioro dzieci w wieku od lat kilku do 20. Ojciec tej rodziny jako szef baptystw prowadzi dwa razy w tygodniu naboestwo w Domu Modlitwy. Baptyci obchodzili niedawno w Aleksandrwce 100 lat istnienia.

Dziki wierze baptystw ludno Aleksandrwki bya na wysokim poziomie moralnym. Nie naduywano alkoholu, nie byo przstpstw kryminalnych i rozwodw. Polscy Mazurzy byli bardzo pracowici i dorobili si wasnych gospodarstw. W latach 30. XX w. odebrano im ziemi, ktr uprawiali i wcielono ich do kochozu. W okresie terroru stalinowskiego w latach 1937-1938 NKWD wygarno z domw wikszo mczyzn i ich rozstrzelano. Mimo tych przeladowa w czasie kolejnych spisw ludnoci deklarowali narodowo polsk chocia nigdy w Polsce nie byli. Bdc baptystami zachowali yw wiar. W okresie systemu ateistyczno-komunistycznego niektrzy chodzili do pracy w sowchozie z Bibli w kieszeni.

Do 1975 r. bya w Aleksandrwce omioklasowa szkoa. W kadej klasie byo po kilkanacie uczniw. Nastpnie ograniczono w wiosce szko do trzech klas podstawwki. Uczniw starszych klas dowoono autobusem do miejscowoci Soba oddalonej 7 km, gdzie jest jedenastoletnia szkoa. Tylko nieliczni po maturze odbywali studia wysze i po ich zakoczeniu podejmowali prac w miastach.

W czasie mojej wizyty bya w Aleksandrwce przychodnia lekarska w ktrej zatrudniony by jeden lekarz. Bya te biblioteka. Funkcjonowa Dom Modlitwy prowadzony przez Baptystw. Czynny by klub i jeden sklep wielobranony.

Mieszkacy Aleksandrowki byli zyci ze sob. Zarwno w weselach jak i pogrzebach brali udzia prawie wszyscy. Zmarych grzebie si na miejscowym cmentarzu usytuowanym na kocu wioski nad ktrym dominuje drewniany wysoki krzy katolicki.

Aleksandrwka jest otoczona lasami w przeciwiestwie do Znamienki, gdzie przewaaj stepy. Znamienka posiada 9 ulic. Istnieje w niej urzd gminny, poczta, sklepy, piekarnia, cegielnia i fabryka asfaltu. Obok wioski przepywa maa rzeka a przy szkole znajduje si duy staw.

Po II wojnie wiatowej sporo polskich Mazurw przesiedlio si z Aleksandrwki do Znamienki ze wzgldu na lepszy tu klimat. Jednak do dnia dzisiejszego utrzymuj midzy sob wizi rodzinne i ssiedzkie mimo, e te wioski s oddalone od siebie o ponad 200 km. O

Ciesz si, e dr Sergiusz Leoczyk, prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji "Polonia" w Republice Chakasji i redaktor "Rodakw" zatroszczy si o odrodzenie polskoci w Znamience, kierujc tam przed kilku laty nauczyciela z Polski pracujcego w Abakanie, aby naucza potomkw polskich Mazurw jzyka i historii Polski. Dobrze, e pani Olga Szuszenaciewa Polka mieszkajca w Znamience dziki inspiracji dr Leoczyka i przejcia kursu w Polsce naucza modzie szkoln jzyka polskiego, piosenek i tacw ludowych przybliajc jej praojczyzn przodkw.

Znamienka w przeciwiestwie do Aleksandrwki posiada 9 ulic i mieszka w niej ok.1500 osb, w tym spory odsetek stanowi osoby pochodzenia polskiego, ktrych przodkowie przywdrowali do Aleksandrwki. Rodzina Bartnickich u ktrej zatrzymaem si na kilka dni w cigu czterech pokole rozrosa si do ok. 150 osb. Obecnie wikszo ich potomkw wywodzi si z rodzin mieszanych.

Duo osb z polskimi korzeniami przenioso si ze Znamienki do miast i awansowao pod wzgldem spoeczno-zawodowym. Dyrektor miejscowej szkoy Wiktor Wrblewski, potomek zesaca po Powstaniu Styczniowym 1863 r., poinformowa mnie, e ponad 100 uczniw maturzystw ze Znamienki ukoczyo studia wysze. Jest to ogromny awans pod wzgldem wyksztacenia i pozycji spoeczno-zawodowej.

Chlub Znamienki jest 11 klasowa szkoa. Gdy byem pierwszy raz w Znamience w 1991 r., to w szkole doliczyem si 334 uczniw, ktrych nauczao 25 nauczycieli, w tym 5 pochodzenia polskiego: Ludmia Kalinowska, Ludmia Guzik, Tatiana Winnik, Wodzimierz Wrblewski i Wiktor Bartnicki. Od kilkudziesiciu lat dyrektorem szkoy jest Wiktor Wrblewski. Dobrze, e obecnie naucza w szkole jzyka polskiego pani Olga.

Dawniej sowchoz w Znamience o powierzchni 47 tys. ha zatrudnia 700 osb. Sowchoz posiada ponad 100 traktorw, 46 kombajnow i 10 samochodw ciarowych. Majc nadwyki finansowe kilkanacie lat temu ufundowa dla szkoy 13 komputerw. Widzc je w 1991 r. byem zaszokowany, poniewa w Polsce w tym okresie nie byo jeszcze komputerw w szkoach wiejskich. Mieszkacy Znamienki posiadali ponad 200 samochodw osobowych i jeszcze wicej motocykli.

Po zlikwidowaniu sowchozu zaszy w Znamience due przeobraenia w dziedzinie ekonomicznej. Mieszkacy wioski stracili prac i znaleli si w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Zaczli utrzymywa si z dziaek przyzagrodowych, hodowli zwierzt i drobiu. Od kilku lat maj prawo uprawia po 29 ha ziemi na 1 osob, ale mog sobie na to pozwoli tylko nieliczni posiadajcy traktory i inne maszyny oraz siy do pracy. W zwizku z trudn sytuacj przecitna ycia mczyzn obniya si o kilka lat. Pracujcy wczeniej w sowchozie przestali otrzymywa zapat, zasiek czy te emerytur. Nie mieli pienidzy na zakup lekarstw.

Tylko modsi i bardziej aktywni potrafili przestawi si w nowej rzeczywistoci spoeczno-ekonomicznej. Niektrzy zwikszyli hodowl zwierzt, aby mc sprzeda maso, ser, jajka, miso w oddalonym o 80 km Abakanie. Wiktor Bartnicki w ramach tzw.reprywatyzacji pierwszy zacz hodowa pszczoy i mia due zbiory miodu. Majc traktor i innne maszyny zacz uprawia kilkadziesit hektarw ziemi pooonej w stepie.

Bardzo przeyem w Znamience dwukrotny udzia w doynkach w Domu Modlitwy organizowanych przez Baptystw, ktre miay wybitnie religijny charakter. Pod kierunkiem nauczycielki pani Olgi grupa modziey szkolnej wykonaa kilka pieni w jzyku polskim.

Aleksandrwka i Znamienka gboko zapady w mojej pamici i sercu. Czsto wracam do nich mylami. Od mieszkacw tych wiosek doznaem wiele dobroci za co jestem Im bardzo wdziczny.

Jan GRUSZYSKI

Publikacja za zgod

rdo tekstu oraz album z fotografiami

http://www.rodacy.ru/r29_alek.htm

Na zdjciach ze zbiorw Jana Gruszyskiego:

Aleksander Kiersz. W dowodzie osobistym ma wpisane - Polak (Znamienka, 2000 r.)

 
wtorek, 09 sierpnia 2011 16:45

Warsztaty dla dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
To ju druga edycja oglnopolskiej Akcji Floryci Dzieciom. Radoci napawa fakt, e w tym roku spotykamy si w sierpniu a w ponad 50 miastach Polski. Florystyka to pewien sposb na ycie realizowana przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci
jako forma animacji spoecznej staa si elementem wielopoziomowej terapii poczonej z edukacj ekologiczn, etnograficzn i historyczn. Staramy si na naszych zajciach przekazywa przez florystyk barwn tradycj regionu Warmii i Mazur - to nasze miejsce na ziemi. Nasza "

MAZURY- "zielona" Ojczyzna jest bardzo wielokulturowa niech bdzie domem zielono przyjaznym.Wszystkie Zielone Dzieciaki i ich Rodzicw ! Kochani Was!!! zapraszamy bycie zechcieli na spotkaniu z florystyk tak jak w 2010 roku odda gos na nasze cudne Mazury.
Na naszych sierpniowych warsztatach poznamy doynkowe zwyczaje wplecione w wspczesne formy sztuki tak piknie nazwanej od imienia bogini Flory- florystyk.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje od 2007 roku program animacji spoecznej Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw. W codziennej pracy z dziemi i w naszej pracowni eko- florystycznej przez zielone warsztaty przybliamy fascynujc urod rolin i wiata natury budujc wzajemn relacj szacunku. Zapraszam na nasze zajcia, ktre s zawsze otwarte na wszystkich. Pod medialnym patronatem Radia Wnet powstan bukiety- prawdziwe dziecice florystyczne dziea sztuki. Bd nam towarzyszy wspaniali Zieloni Przyjaciele - wielu z nich jest na plakacie a reszt poznacie w florystycznych relacjach. Wsppracujemy z cudownymi pedagogami ZSS w IP CZD

www.forumkwiatowe.pl tak piknie o akcji i spotkaniu napisao- wypada mi tylko z umiechem szerokim po horyzont zacytowa:))))


W dniu 10 sierpnia o godzinie 13.30 zapraszamy dzieci z Kliniki Rehabilitacji IP CZD na warsztaty florystyczne.
Sponsorem warsztatw jest Warszawski Rolno ? Spoywczy Rynek Hurtowy SA,
z siedzib w Broniszach
. Patronat medialny: Radio WNET.
Warsztaty poprowadz florystki: Zosia Wojciechowska i Marta Stefaska.

Zosia to dobry duch tej akcji. Prowadzia j rwnie w ramach akcji w roku poprzednim. Bez jej stara i serca cae przedsiwzicie pewnie by si nie odbyo.

Program:

- warsztaty odbd si w ogrodzie lub na terenie szpitala(w zalenoci od pogody),
- termin: 10 sierpnia br., start o godzinie 13.30, czas trwania ok 2 godziny,
- przewidywana liczba uczestnikw: 40 dzieci,
- dzieci wykonaj dwie kompozycje florystyczne pod okiem w/w florystek,
- wykonane prace dzieci zachowaj dla siebie, rodzicw,
- zapewniamy may poczstunek dla kadego warsztatowicza (ciastka i soczki)

Zapraszamy wszystkich chtnych do wsplnej zabawy. Kade pomocne rce bd mile widziane. Bd take na miejscu z Agnieszk zakrzewsk /znan wszystkim z cyklu "Florysta za obiektywem"/.

Imprez odwiedz: przedstawiciel firmy Victoria i przedstawiciel Warszawskiego Rolno ? Spoywczego Rynku Hurtowego SA, z siedzib w Broniszach.

Na bramie, wjazd i informacja na haso "Floryci Dzieciom".
Do zobaczenia.

Relacja w Radio Wnet :)

 
sobota, 06 sierpnia 2011 07:13
Prosto z wystawy zapatrzeni w wystawione pamitki Polakw przybyych z Kresw. Jednym z nich jest p. Ryszard Bitowt.

Pan Ryszard Bitowt jest jednym z czonkw zaoycieli Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej w Mrgowie.


Biografia dla potomnoci z Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.

Urodzi si w 1930 r. jako syn Moniki z domu Duchiewicz i Antoniego Bitowta - sotysa i gospodarza z Biaozoryszek pod Wilnem, w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Uczy si w progimnazjum w Bezdanach. W styczniu 1946 r. wraz z rodzin opuci Bezdany i w maju tego roku, w ramach akcji repatriacyjnej trafi do Pieszkowa koo Lidzbarka Warmiskiego. W 1963 r. przenis si do Wyszemborka koo Mrgowa. W 1974 r. osiad w Mrgowie, gdzie mieszka do dzi.

Dziaalno

Ju jako modych chopiec, w czasie II wojny wiatowej, wraz z ojcem bra udzia w akcjach ukrywania ksiek ze zbiorw bibliotecznych i prywatnych przed zniszczeniem. Ocalaa cz trafia w 1946 r. do Spoecznej Biblioteki w Pieszkowie, utworzonej z inicjatywy Antoniego Bitowta, a prowadzonej przez kolejnych 16 lat przez Ryszarda Bitowta. Na pocztku 1947 r. zosta nauczycielem w Szkole Podstawowej w Growie Iawieckim (w wieku 17 lat). Po rozpoczciu pracy w Wyszemborku dziaa na rzecz rozwoju kultury i edukacji wsi. Organizowa zespoy artystyczne. Znaczcym sukcesem bya wygrana w konkursie ?Wie bliej teatru?. Organizowa take lokaln zasadnicz szko rolnicz. W latach 1974-1984 pracowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrgowie. W tym czasie stworzy szkoln izb pamici, zorganizowa Szkolne Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oraz wsptworzy Towarzystwo Mionikw Ziemi Mrgowskiej (prowadzi sekcj historyczn badajc i popularyzujc dzieje miasta i okolic). Po przejciu na emerytur nadal rozwija liczne pasje: kolekcjonersk, historyczn i spoecznikowsk.

Kolekcjonerska

Zainteresowania kolekcjonerskie odziedziczy po ojcu, dziki ktremu po przyjedzie w okolice Mrgowa ratowa pamitki polskoci Warmii i Mazur: kolekcje znaczkw pocztowych, starych banknotw, numizmatw, medali, starych pocztwek, gwnie za pamitek zwizanych z osob Jzefa Pisudskiego. Dzi stanowi one cenny zbir o wartociach historycznych i edukacyjnych. Swoje kolekcje prezentowa w formie tematycznych wystaw historycznych, m.in. w trakcie edycji Festiwalu Kultury Kresowej w Mrgowie:

Spoeczna

Jako dugoletni nauczyciel i wychowawca kilku pokole mrgowskiej modziey, take dzi popularyzuje wiedz o dziejach Mazur, a zwaszcza Mrgowa i okolic. Uczestniczy w akcjach edukacyjnych jak np. ?Zielone archiwum mwionej historii?. Jest take inicjatorem reaktywowania w Mrgowie sanatorium.

Historyczna

Jest badaczem i popularyzatorem dziejw Mazur, zwaszcza za Ziemi Mrgowskiej. Analizuje i kolekcjonuje (kontynuujc pasje ojca) kamienie ze znakami pogaskimi. Bada pierwotne pismo pogaskich Prusw. Jest autorem wielu publikacji powiconych historii Mrgowa.

Publikacje
 • Pienidz zastpczy Prus Wschodnich, ze szczeglnym uwzgldnieniem Mrgowa i Ziemi Mrgowskiej (1999)
 • Nekropolie Mrgowa (1999)
 • Historia parku im. Juliusza Sowackiego w Mrgowie (2000)
 • Droga do Polski. Wspomnienia (2000)
 • Neuanfang in Ostpreussen (2000)
 • Nowe ycie na Mazurach (2001)
 • Len. Znaczenie gospodarcze upraw lnu i konopii w powiecie mrgowskim od czasw najdawniejszych do 1945 roku na tle tradycji i obyczajw oraz porwna z ssiednimi krainami (2006)
 • Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice (2009)

Autor wspomnie w pracach zbiorowych:

 • Codzienno zapamitana: Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans Jrgen Karp, Robert Traba (2004)
 • Wypdzeni ze Wschodu: wspomnienia Polakw i Niemcw / red. Hans-Jrgen Bmelburg, Renate Stssinger, Robert Traba (2001)

Jest autorem broszurowego wydania zawierajcego legendy mrgowskie (zebrane i opublikowane z okazji 35-lecia Towarzystwa Mionikw Ziemi Mrgowskiej). Publikowa take na amach pism regionalnych: ?Magazyn Mrgowski?, ?Mrgowskie Studia Humanistyczne?, ?Gazeta Olsztyska?. Tematem jego artykuw prasowych byy zagadnienia z dziejw Mrgowa (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, nekropolie Mrgowa, przedwojenna historia parku im. Juliusza Sowackiego) oraz wspomnienia sprzed czasu repatriacji. W 1997 r. ukaza si w pimie ?Borussia? tekst pt. Wypdzenie wyrniony w konkursie ?Wypdzenie ze Wschodu (1939-1959)? zorganizowanym przez Orodek ?Karta?.

Udzia w organizacjach

Przez wiele lat by prezesem mrgowskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Aktywnie dziaa w Towarzystwie Mionikw Ziemi Mrgowskiej oraz kilku innych stowarzyszeniach. Naley do mrgowskiego oddziau Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Nagrody i odznaczenia
 • Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Zota Odznaka z Diamentowym Orem (najwysze odznaczenia PCK)
 • Czonek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (od 1951 r.)
 • Order Wdzicznoci Spoecznej (1985)
 • Zasuony dla Numizmatyki Polskiej (1993)
 • Statuetka Mrongowiusza nr 2 za caoksztat pracy spoeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrgowa (2000)
 • III miejsce w konkursie Ars Libris za ksik ?Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice? (2009) ? wspautor
Bibliografia
 1. Wenzlawski, Alfred: Kawaler Orderu Wdzicznoci Spoecznej / Alfred Wenzlawski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1985, nr 156, s. 5.
 2. Wieczorek, Stanisaw: Wci taki sam / Stanisaw Wieczorek // ?Warmia i Mazury?. ? 1986, nr 24, s. 3.
 3. Mazgal, Ewa: Zapomniaem, jak si taczy. Z Biaozoryszek do Polski / Ewa Mazgal // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1998, nr 31, s. 4.
 4. Brzozowski, Stanisaw: Pisudski by ssiadem moich rodzicw / Stanisaw Brzozowski // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 264, s. 14-15.
 5. Adamowicz, Krystyna: Gdy wyjedzali, ojciec caowa prg domu / Krystyna Adamowicz. - (Rodowody wileskie) // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 218, s. 20-21.
 6. Katarzyski, Wadysaw: Prywatne muzeum patrioty z Mrgowa. Siedziaem na Kasztance // Wadysaw Katarzyski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1999, nr 220, dod. ?Magazyn?, s. 10.
 
Syberyjski Krakowiak
piątek, 05 sierpnia 2011 05:52

Zapraszamy na relacj do Radia Wnet

W ramach Programu Pomost spotykamy si z naszymi gomi - polakami z Syberii. Wczoraj wieczorem po wsplnym spacerze przez urokliwe o zachodzie soca miasto- a jest nim Mrgowo zoylimy wizyt w domu Pana Ryszarda Bitowta. Historyk i dziaacz spoeczny jest niezmiernie ciekaw postaci w naszym miecie i regionie. Kresowiak i patriota zwizany od lat z tym co polskie. Pan Ryszard prowadzi rozleg korespondencj majc przyjaci na caym wiecie. Od wczoraj takimi przyjacimi s dr. Sergiusz Leoczyk- opiekun i administrator zespow i Dymitr Wadymirow z Syberii, ktry zosta wolontariuszem Stowarzyszenia Zielone Dzieci.

Mie rozmowy przy mazurskim placku z winiami to czas wspomnie i przegldania starych albumw - w jednym z nich razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem odkrylimy " wspln" ksig. W zbiorach Polonii Syberyjskiej znajduje si mazurska XIX- wieczna ksiga modlitewna - taka sama jaka mona zobaczy w muzeum Abakanu i zasobach p. Ryszarda Bitowta. To cenne odkrycie udowadnia jak wan rol odgrywa historia w yciu kadego czowieka i czym s korzenie. Razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem podzikowalimy p. Bitowtowi za udzia w Programie Pomost w edycji " ladami Ojcw".

Pn wieczorow por przywitalimy dugo oczekiwany zesp naszych przyjaci Syberyjski Krakowiak. Przyby prosto z Wrocawia, gdzie koncertowa otwarciu Letniego Festiwal Kultury ? Polonia Cantans oraz Polonijnych Igrzysk Sportowych. Artyci tacz na polskiej ziemi pokazujc polskie tace ale te i pikn wielokulturow Chakasj.

Radio Wnet jest patronem medialnym zespou a wieczr powitalny na uroczystej kolacji w gronie Rodakw by wielce zajmujcy. Przywitani przez p. Agnieszk Kozio w imieniu Centrum Kultury i Turystyki oraz p. Jerzego Gosiewskiego Posa RP i red Radia Wnet Zofi Wojciechowsk reprezentujc Towarzystwo Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej oraz prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci biesiadowalimy raczc si magi wsplnego wieczoru nad jeziorem Czos. Roboczo omwilimy program 17 FKK , na ktry serdecznie zapraszamy. Zobaczymy tam wspaniae zespoy jednym z nich jest nasz :)

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? zosta zaoony w syberyjskim miecie w listopadzie 1997 r. I zadebiutowa podczas dni Kultury Polskiej jako dziecicy zesp przy Szkole polonijnej w Centrum Dziecicej Twrczoci w Abakanie. Pierwsz kierowniczk zespou staa Julia Skidan. W 1999 r. Dziecicy ?Syberyjski Krakowiak? wyjeda do Rzeszowa na szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie ?Wsplnota Polska?. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie: 3 grupy wiekowe ? dziecica (7-12 lat), rednia ? 12-15 lat i modzieowa (doroli). Wanie dorosa grupa wzia udzia w ?Dniach Kultury Syberyjskiej? w omy i wojewdztwie podlaskim 26.08-1.09.2000 r.

2001-2002 r. ? okres formowania wasnego programu z tacw polskich. Wyjazdy zespou na koncerty do miast i wiosek w Chakasji i Kraju Krasnojarskim, udzia w dorocznych Dniach Kultury Polskiej. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie grupa dziecica ? ?Syberyjski Krakowiaczek? i grupa dorosa ? ?Syberyjski Krakowiak?.

W 2002-2007 r. zespoem kieruje Natalia Buszujewa.

?Syberyjski Krakowiak? ? to nie tylko polskie tace, ale i pieni. Grup wokaln zespou ?Krakowianka? prowadzi znana na Syberii polonijna piewaczka Helena Wadimirowa.

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? dwukrotnie by nominowany do udziau w XII i XIII wiatowych Festiwalach Zespow Polonijnych w Rzeszowie (2002, 2005 r.) jako jedyny zesp z Federacji Rosyjskiej. ?Syberyjski Krakowiak? przy wsparciu Stowarzyszenia ?Wsplnota Polska?, Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? oraz Oglnopolskiej Federacji Stowarzysze Sybirackich wystpowa w latach 2005-2007 z programem pieni i tacw polskich w nastpujcych polskich miastach: Krakowie, Wrocawiu, Lublinie, Putusku, Jeleniej Grze oraz rosyjskich: Krasnodarze, Orenburgu, Jekaterynburgu, Omsku, Tomsku. W Rosji zesp otrzyma Grand Prix II Festiwalu ?Poloniada? w Tomsku (2006) i Festiwalu Folklorystycznego ?Lato Kubania? (2007). W roku 2006 po specjalnym koncercie kwalifikacyjnym zesp otrzyma tytu Zesp Ludowy Folklorystyczny Polskiej Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak? i zgodnie z prawem rosyjskim taki zesp ma prawo ubiega si o opacane przez wadze owiatowe etaty kierownikw zespou. Zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? do dzi nie ma opaconych etatw, chocia z 30 uczestnikami pracuje 2 choreografw i muzyk. Od Ministerstwa Kultury zesp ma prawo nieodpatnie korzysta z sal i scen Republikaskiego Domu Kultury oraz ma oddzieln siedzib.

W repertuarze zespou pieni i tace regionw Polski: Kurpiowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Mazurskiego, lskiego i Krakowskiego. Oprcz tego w repertuarze zespou tace: mazurek, polonez, kujawiak, oberek oraz ludowe pieni i tace Chakasw, Rosjan ?Sybirakw.

Od roku 2008 zesp ostatecznie zosta rozdzielony i dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? prowadzi moda choreografka Jekatierina Fiodorowa, natomiast zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? prowadz Helena Wadimirowa i Anastazja Filippowa.

Dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? liczcy ponad 45 dzieci w wieku od 6 do 15 lat ma siedzib w Centrum dziecicej Twrczoci miasta Abakan, gdzie odbywaj si prby kilka razy w tygodniu.

rdo : www.rodacynasyberii.pl

 
Wystawa kresowa Ryszarda Bitowta na 17 Festiwalu Kultury Kresowej
czwartek, 04 sierpnia 2011 09:28

Po letnich spotkaniach w Collegium Copernicanum gdzie omawialimy przysze palny wsppracy zapraszamy na klimatyczne i bardzo polskie dni 17 Festiwalu Kultury Kresowej

W PITEK5 sierpnia gorco zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrgowie

Na Otwarcie wystaw: historycznej "Dokumenty przeszoci i pamitki repatriantw"
Ryszarda Bitowta, plakatu FKK Piotra Dondajewskiego, fotograficznej Jerzego Karpowicza


Prezentujemy materia z przygotowa do wystawy R. Bitowta, ktry jest mentorem naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Bardzo czsto korzystamy z Jego rad realizujemy wiele wsplnych projektw. Zielone Archiwum Mwionej Historii wsppracuje stale z tym znanym mrgowskim historykiem. Edukacja wielopoziomowa kreuje now jako przestrzeni publicznej.
Ludzi zajmujcych si histori dzielimy na naukowcw i pasjonatw. Naukowiec czyli historyk to zawd jak inne patne co miesic. Osoby zatrudnione wykonuj go z mniejszym lub wikszym zaangaowaniem. Drudzy realizuj swoja pasj yciow, zbieraj relacje, badaj , analizuj kady szczeg. Tych ktrzy zajmuj si swoimi okolicami nazywamy regionalistami. Pan Ryszard Bitowt to badacz regionu i miasta Mrgowa. Znawca gincych zawodw. Zbieracz tego co mae a takie yciowo bogate i mdre. Pasjonat starych przedmiotw- od guzikw po urzdzenia domowe. Wdrwka szlakami historii biegnca tu za potem moe by frapujca. Zapraszamy do wsplnej podry.


foto i realizacja : Zofia Wojciechowska www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 18

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa