Główna
Aktualności
Nasz Dąb Pamięci im. o. Józefa Jońca
poniedziałek, 11 lipca 2011 07:45

W dniu 9 lipca 2011 w godzinach porannych zasadziliśmy w mrągowskim parku im. Juliusza Słowackiego Dąb Pamięci dedykowany o. Józefowi Jońcowi - zaprzyjaźnionemu z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Realizując projekt "Śladem Ojców"* i Szlakiem Warmii i Mazur razem z ZHP Hufiec Mrągowo i dziećmi polskimi z  Syberii pragniemy uczcić pamięć tego niezwykłego człowieka, by w dzieciach trwała pamięć o ich polskim pochodzeniu i rosła nadzieja na łączność z Ojczyzną mimo tak znacznego oddalenia. Naszym zamiarem jest realizacja Programu Pomost, który zakłada budowanie całego systemu wzajemnych relacji między pokoleniami Polaków, a szczególnie pozostającymi poza granicami Ojczyzny. Pragniemy by teraz polskie dzieci obserwowały ten dąb i opisując go korespondowały z rodakami na Syberii.  W uroczystym sadzeniu dębu towarzyszył nam Pan Ryszard Bitowt- mrągowski historyk i regionalista oraz Pan Sławomir Stefaniak - członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Nasz Dąb Pamięci nosi niezwykłe imię o.Józefa Jońca.
Dziękujemy Wszystkim harcerzom z ZHP Hufiec Mrągowo za inspiracje i pomoc. Szczególnie miły akcent stanowiło wykonanie listu do przyszłości, który umieściliśmy w specjalnym szklanym pojemniku. Dziękujemy  za malowane kwiaty i dobre słowa, które  niech wzrastają z naszym Dębem Pamięci . Oryginalny malowany szklany pojemnik na nasz list do przyszłości wykonał prof Stanisław Czachorowski prowadzący szereg działań w Collegium Copernicanum a także współpracujący z naszym Stowarzyszeniem Zielone Dzieci. Ofiarodawcą sadzonki  dębu był Pan Jerzy Gosiewski poseł na Sejm RP a zgodę na posadzenie i lokalizację udzielił nam Urząd Miasta Mrągowo, któremu dziękujemy za czynne zaangażowanie w projekt. Nasi rodacy  z słonecznej Chakasji w ostatnim dniu ich wizyty na mazurskiej ziemi tj dnia 9 lipca 2010 oddali wspólnie z mrągowskimi harcerzami cześć Ojczyźnie i jej bohaterom, nie zabrakło też pieśni harcerskiej i hymnu. Nasz Dąb Pamięci im. Ojca JÓZEFA JOŃCA
dedykowany wielkiemu patriocie i wychowawcy młodzieży który ur.12.10.1959 zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku.
W 2010 roku miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń.

To- Inicjator, współzałożyciel, propagator i długoletni prezes Stowarzyszenia Parafiada św. Józefa Kalasancjusza. Głęboko wierzył w przesłanie - wychowania młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport.Był organizatorem wielu imprez i programów edukacyjnych m.in. "Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży", programu "Katyń... ocalić od zapomnienia" czy "Moja Mała Ojczyzna".

Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w drodze na uroczystości katyńskie. W dniu 15 kwietnia 2010 jego ciało zostało sprowadzone do Polski. Został pochowany 20 kwietnia w krypcie zasłużonych Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej, obok ks. Jana Twardowskiego, ks. Zdzisława Peszkowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Pełna relacja z uroczystości

http://www.radiownet.pl/publikacje/nasz-dab-pamieci-im-o-jozefa-jonca

 

ŻYCIORYS NASZEGO BOHATERA

Ojciec Józef Joniec urodził się 12 października 1959 r. w Laskowej koło Limanowej, gdzie mieszkał do 1973 r., kiedy to pożar całkowicie strawił jego rodzinny dom. Po pożarze cała rodzina przeprowadziła się do Wilkowa w gminie Kocmyrzów-Luborzyca pod Krakowem. Rozpoczął wówczas naukę w Liceum Ojców Pijarów. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Zakonu Pijarów, gdzie 16 sierpnia 1977 r. złożył pierwszą profesję zakonną, przyjmując za patrona św. Krzysztofa. Po ukończeniu Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w dniu 18 maja 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Miziołka. W 2010 roku miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń. Po otrzymaniu święceń pełnił posługę duszpasterską w parafii Wniebowzięcia NMP i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hebdowie koło Nowego Brzeska oraz w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie-Rakowicach. W latach 1986—1991 studiował filologię klasyczną na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. W latach 1981—1992 wyjeżdżał na stypendia językowe do Austrii, Niemiec, Włoch i Francji, co pozwoliło mu na uzyskanie biegłości w posługiwaniu się językami: łacińskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Od 1985 r. pracował z dziećmi i młodzieżą wszystkich poziomów nauczania, w tym z młodzieżą akademicką w układzie edukacji formalnej i nieformalnej, w różnych ośrodkach na terenie Polski oraz poza jej granicami. Od 1989 r. aktywnie działał w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Od 1990 r. pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej Wyznawców w Warszawie-Siekierkach, gdzie był w różnych okresach katechetą, wizytatorem katechetycznym, duszpasterzem akademickim, proboszczem parafii, rektorem kolegium pijarskiego oraz dyrektorem Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego.
Największym osiągnięciem jego życia był udział w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r. ruchu parafiadowego, którego głównym przesłaniem jest wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport. W 1992 r. założył Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, którego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Dzięki niemu ten ruch stał się ważnym ogniwem procesu wychowania młodzieży w naszym kraju, ale także rozwinął się w wielu krajach europejskich, szczególnie za wschodnią granicą Polski. O. Józef był również twórcą i organizatorem Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży, w których corocznie bierze udział ponad 3 tys. dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, rodziców i wolontariuszy. Za niezliczoną ilość spotkań, wiele inicjatyw, kursów, programów, setki obozów parafiadowych, ponad dwadzieścia Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży wdzięczne mu jest szerokie grono osób z Polski  i z zagranicy: dzieci, młodzież, wychowawcy, nauczyciele, sportowcy i ludzie kultury.  0. Józef był osobą całkowicie pochłoniętą promowaniem idei parafiadowej, w którą głęboko wierzył i uznać to należy za wyjątkowe dzieło jego życia.
Dał się on również poznać jako kierownik, lider i koordynator licznych projektów oraz programów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych takich, jak: ”Katyń... ocalić od zapomnienia”, ”Moja Mała Ojczyzna”, ”Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie”, ”Wybieram zdrowie”, ”Od małej Ojczyzny do wielkiej historii”, ”Edukacja poprzez sport”, ”Młodzież w działaniu”, ”Sport uczy i łączy wszystkich” zrealizowanych w Europejskim Ro¬ku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Ponadto był współzałoży¬cielem Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancju¬sza (1991 r.), Katolickiego Stowa¬rzyszenia Sportowego RP (1993 r.), gdzie w latach 1993–2002 pełnił funkcję wiceprezesa ds. organiza¬cyjnych, oraz Stowarzyszenia Wy¬chowanków Szkół Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego.
W latach 1994–2002 był członkiem Komisji Młodzieżowej w Federa¬tion International Catholique d'Education Physique et Sportive, członkiem Rady przy Delegacie Kon-ferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od 1997 r.), członkiem Komisji Po¬lonijnej przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 1998 r.), człon¬kiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w Polsce (od 1995 r.), członkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od 1999 r.), Forum Społecznego m. st. Warszawy (2005–2008) i Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpij¬skim (od 2006 r.). Na wniosek Se¬natu RP przyznano mu w 2004 r. Złoty Krzyż Zasługi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację pro¬gramu pn. ”Międzynarodowa Para¬fiada Dzieci i Młodzieży”. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł ”Budowniczego Pol¬skiego Sportu” (2006 r.) oraz pijarską nagrodę ”Pietas et Litterae” (2008 r.). W grudniu 2008 r. został odznaczo¬ny przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.


AUTOR: Paweł Wójcik** publikacja biografii za zgodą

* Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje "Program Pomost" a projekt  Śladem Ojców - polskie dzieci z Syberii jest jego częścią prowadzoną razem z ZHP Hufiec Mrągowo.  Ponadto w ubiegłym roku  napisaliśmy  projekt Kresokamp stanowiący część "Programu Pomost".

 
Relacja z wyprawy Śladem Ojców- Syberyjscy Mazurzy.
piątek, 08 lipca 2011 14:18

Chcielibyśmy opowiedzieć nadzwyczajną historię, która zdarzyła się na mazurskiej ziem. Realizujemy nasz autorski Program pod nazwą „Program Pomost” którym inicjujemy działania na rzecz połączenia z Macierzą  Rodaków przebywających na obczyźnie.

Od kilku dni gościmy w Mrągowie polskie dzieci z Syberii. Przebyli do nas długą drogę wynoszącą ponad 6 tyś km, która trwała 5 dni. Wielu z nas marzy o podróży koleją transsyberyjska a nasi Goście to polskie dzieci z Syberii, prawdziwi potomkowie dawnych XIX wiecznych Mazurów. Dzieci urodziły się w Chakasji, uczą się w Abakanie, niektóre z nich mieszkają w mazurskich wsiach Znamienka i Aleksandrowka. Nasi Rodacy z Syberii tęskną za rodzinnym krajem Ojców, który z tej odległości może wydawać się nieco mityczny. Polskie dzieci w wieku od 8-11 do 16 lat z wychowawczyniami p. Lucyną i Ireną spędzają w tej chwili wakacje na Mazurach, a wszystko dzięki staraniom wielu osób. Dziś zapraszamy na wspólną wyprawę pt. „Śladem Ojców- polskie dzieci z Syberii” to podróż sentymentalna do kraju ojców harcerskim szlakiem po Warmii i Mazurach. W Mrągowie, urokliwym mieście położonym nad jeziorem Czos dzieci razem z polskimi harcerzami z Białorusi bawią się i uczą siebie nawzajem, uczą nas tego czym jest Ojczyzna. W ośrodku „Baza” należącym do legendarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego rozbrzmiewają radosne głosy. Dzieciaki poznają Mrągowo i piękną mazurską przyrodę.

Pragniemy by w ich sercach narodziła się pewność o tym jak bardzo są dla nas ważni. Wspólne dni wędrówek i podróży z polską harcerską piosenką unaoczniły jak ważne są takie spotkania. Maluchy z Syberii – Marysia ma 8 lat a Wika troszkę więcej mają takie wzruszające spojrzenie, w ich oczach drgają radosne promyki gdy patrzą na cuda zielonych Mazur. Przez 10 dni dzieci zobaczyły Warszawę a w niej witały wspólnie z nami Polską Prezydencję przebywając na specjalne zaproszenie Senatora Marka Konopki. Sejm i Senat w tych dniach był miejscem nadzwyczajnych spotkań. Razem czuliśmy wszyscy dumę z tego, że nasze Zielone Dzieciaki z Syberii i ich starsi koledzy z Białorusi tak wspaniale zostali przyjęci przez Polskę. Mogliśmy pokazać im pierwszy Warszawski Fotoplastikon , który istnieje od 1905 roku. Tam specjalnie dla dzieci założono wystawę obrazująca starą Warszawę. Zapach minionych dni i widok w okularze spacerujących tymi samymi ulicami ludzi, których już nie ma ale pamięć o nich trwa na pożółkłych fotografiach. Zapisany kadr w pamięci ożył na nowo gdy u stóp wysokiej kamienicy zrobiliśmy własną pamiątkową fotografię. Obejrzeliśmy z dziećmi warszawski Nowy Świat z wszystkimi jego zachwycającymi obiektami ale i problemami. Na długo będziemy pamiętać historyczno- dziennikarskie warsztaty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zielona noc na zamku w Pułtusku zachwyciła dzieci tajemniczością. Wspólnota Polska stała się faktem. Długo wszyscy nie mogliśmy zasnąć rozmyślając o audycji radiowej, która nagraliśmy w Studio Radio Wnet dla Programu Wschodniego. Rozmowy koleżeńskie i reakcyjne z Wojtkiem Jankowskim i dyrektorem Radia Wnet red. Krzysztofem Skowrońskim zachęciły dzieciaki do pierwszych wspólnych prób dziennikarskich. Było wesoło i to uczucie radosnego ożywienia towarzyszyło nam przez cały czas każdego następnego dnia. Podniebne Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej pokazała nam pani Barbara Siedlicka, która jako ogrodnik uniwersytecki podzieliła się własną pasją umiłowania przyrody. Wielka uniwersytecka książnica otworzyła przed nami swoje drzwi. Jako jedyni tego dnia czytelnicy obejrzeliśmy jej wielkie skarby

. Dr. Sergiusz Leończyk przez organizacji polonijnej Polonia w imieniu wszystkich tam działających Polaków przekazał cenne książki opowiadające o Polakach na Syberii. Staną wkrótce na półkach BUW. To był dobry czas na czytanie polskich tekstów.Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w mszy świętej odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Poświeciliśmy Dęby Pamięci. Na Mazurach posadzimy Dąb Pamięci o. Józefa Jońca – pijara i wielkiego patrioty, wychowawcę młodzieży twórcę „ Parafiady” prowadzącego program Katyńskie Dęby Pamięci- adresowanego do dzieci i młodzieży. Przed ołtarzem dzieci z wychowawcami porosiły o dar pamięci od Ojczyzny. W grudniu w Sanktuarium mszy z Pasterką zostanie odprawiona specjalna modlitwa „ opłatkowa” łącząca w ten czas Bożej Łaski wszystkie serca polskie Rodaków przebywających w najdalszych zakątkach świta.

Nasza wspólna wyprawa to też zabawa. Kola, Stanisław, Jan, Artiom, Anton i Ania… cała grupa trzydziesto osobowa to nasze dzieciaki zagrały w kręgle w fantastycznym Klubie Hula Kula. Na wspólnej zabawie dzieci spotkały się z niezwykłym człowiekiem a jest nim p. Grzegorz Onichimowski prezes Towarowej Giełdy Energii, który zechciał pochylić się nad naszymi Rodakami z Syberii oraz po zapoznaniu się z projektem wspomóc cały program obejmując też przyjaźnią polskich harcerzy z Białorusi. Dzięki niemu mogliśmy zrobić tak wiele. Pomocna dłoń jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Pomogli nam harcerze z Mrągowa a im pomogli organizując koncert charytatywny na rzecz dzieci z Syberii harcerze z Legionowa.

Wielkim przeżyciem była dla nas wizyta na Powązkach . Druh Stefan opowiedział nam o bohaterach walczącej Warszawy i Szarych Szeregach. Przed dzieciakami jeszcze wiele radosnych chwil. Dzieci zwiedziły na Mazurach Świętą Lipkę, farmę jeleniowatych w Kosewie, pływały niektóre pierwszy raz w życiu kajakami po jeziorze Czos i rzece Dajnie, grały w koszykówkę i zdobywały sprawności w grach harcerskich. Warmia ugościła nas znakomicie. Na zamku w Olsztynie w Muzeum Warmii i Mazur przywiali nas włodarze miasta. Pani Halina Ciunel Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna obdarowała dzieci prezentami oraz podzieliła się piękną historią rodzinną. Tam dzieciaki strzelały z łuku, odbyły historyczne warsztaty i zajrzały do Obserwatorium Astronomicznego, spoglądały na ziemię z kosmosu w Planetarium olsztyńskiego. Mijając granicę Warmii zachwycaliśmy się pierwotną dzikością Mazur. Wąską drogą wśród przydrożnych alei mazurskich drzew dotarliśmy do Łężan a tam niespodzianka. Pałacyk a w nimi prawdziwy uniwersytecki wykład dwóch naukowców Pan Tomasz Derdoń oprowadził nas po pałacu a w bibliotece z rąk prof. Stanisława Czachorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego dzieciaki otrzymały specjalne dyplomy Honorowego Zielonego Dzieciaka. Wizyta powoli dobiega końca, jeszcze parę miłych chwil przed nami. Na wszystkie opowieści z tej niezwykłej wizyty zapraszam do RADIO WNET www.radionet.p/radio/zieone-dzieciaki/ Rodacy na Syberii i w innych częściach świata myślimy o nich. Zapraszamy z naszymi dziećmi i Związkiem Literatów Polskich oraz p. Ewą Zeleny do udziału w konkursie „ Moje Polskie Słowo” .Polska czym jest to słowo? Czy kochamy naszą rodzinną ziemię… chodząc po niej warto spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość oczyma tych, którzy ją kochają bez możliwości posiadania.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwijania współpracy i kontaktów międzypokoleniowych oraz międzynarodowych, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, wspierania edukacji pozaszkolnej młodzieży a także rozwoju wolontariatu. Aktywnie wspieramy proces integracji europejskiej, promujemy region Warmii i Mazur jako miejsce spotkań różnych kultur, narodów i religii, ważny jest dla nas mrągowski Festiwal Kultury Kresowej. Szczególnie działamy na rzecz wspierania i umacniania wartości demokracji, praw człowieka oraz porozumienia narodów i kultur ponad granicami Stowarzyszenie "Zielone Dzieci" działając dla dobra innych czeka na kontakt z Państwem.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci,

} BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Czarodziejska opowieść czyli wizyta dzieci polskich z Syberii i Białorusi
wtorek, 05 lipca 2011 04:02

Zaczarowana biała pelargonia z "florystycznego dywanu" Polskiej Prezydencji.

Opowiem dziś o florystycznym spotkaniu w " Ogrodzie" Polskiej Prezydencji. Zaskakują nas zdarzenia, które udowadniają niezwykłą, metafizyczną rolę współistnienia z roślinami, kwiatami przez sztukę. Od dawna florystyka jest formą wyrażania naszych marzeń, uczuć i pragnień, a nierzadko też staje się próbą uchwycenia niezwykłej chwili w życiu i zatrzymania na dłużej.
Otóż…

W dniach przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej z grupą dzieci polskich z Syberii i polskich harcerzy z Białorusi oraz Mrągowa gościliśmy w Warszawie. Wszystkie dzieciaki zwiedzały Sejm i Senat i choć nie udało się nam zobaczyć niezwykłego „florystycznego dywanu” ułożonego z kwiatów w logo Polskiej Prezydencji to jednak ujrzeliśmy w Sali posiedzeń Senatu zaczarowany kwiat białej pelargonii pochodzący z tego miejsca. Magiczne niemalże astralne spotkania z roślinami. Wiedzieliśmy, że dywan jest zaprojektowany przez znakomite polskie florystyki Magdalenę Birulę- Białynicką i Karolinę Ładyżyńską z grupy „Wrzosowisko”. Nasze florystyczne przyjaciółki spisały się znakomicie, gdy kiedyś zapytałam Karolinę i Magdę czym jest dla nich florystyka odpowiedziały mi, że to pewien sposób na życie. W salach Sejmowych wysłuchaliśmy z polskimi dziećmi z odległej Syberii nie tylko o roli Polski w świecie ale też podarowano nam piękną opowieść z prawdziwego życia.
Spotkaliśmy parę małżeńską obchodzącą jubileusz małżeństwa zupełnie oczarowaną florystyczną inscenizacją, która spacerowała trzymając w dłoni kwiat białej pelargonii. Mała doniczka ujęta w dłonie wzruszającym namaszczeniem zwracała uwagę, niczym magnes przyciągała spojrzeniami. Biała pelargonia okazała się cząstką magicznego florystycznego dywanu Polskiej Prezydencji zaprojektowanego przez Magdę i Karolinę. Państwo przybyli w podróży prawie poślubnej do Warszawy a z nami podzielili się wrażeniem z Ogrodu Polskiej Prezydencji. Specjalnie dla Radio Wnet i grona przyjaciół ForumKwiatowe.pl nagranie od nas z dedykacją dla znakomitych florystek. Florystyka to czasami taka trudna praca. Niech uśmiechem wdzięczności i radości wróci do nas razem z tą chwilą. Bowiem jej efekt bywa echem zupełnie nie przewidywalnym.

I tylko wypada wyrazić żal spacerowicza, że przy wystawionym niemałym społecznym wysiłkiem granitowym Krzyżu na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w tym dniu szczególnym dla Polski oraz wszystkich Polaków, w kraju i poza jego granicami, zabrakło dziękczynnego bukietu biało – czerwonych kwiatów. A przecież ten Krzyż przypomina pamiętną wizytę w Ojczyźnie Bł. Ojca Św. Jana Pawła II w 1979 roku i Jego znamienne, sprawcze słowa wezwania Ducha Św., które wypowiedział z wiarą, spokojem i pewnością. Strzelisty i skromny krzyż jest także symbolem pielęgnowania Przesłania Papieskiego przez obywateli Warszawy w czas zniewolenia, w piękny i przemyślany sposób - poprzez układanie kwietnego krzyża na płycie ówczesnego Placu Zwycięstwa. Słowa Papieża Polaka zostały wysłuchane: Oblicze Ziemi zostało odmienione i dziś radujemy się wielkim honorem uczynionym Polsce oraz szansą dla umiłowanej Ojczyzny Bł. Jana Pawła II w zjednoczonej Europie, jaką jest przewodnictwo naszego kraju Radzie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym szczególnym miejscu w momentach historycznych, ale także na co dzień. Uczmy tej pamięci nasze dzieci i młodzież. Wszak jest ono wizytówką Warszawy i Polski dla rosnącej rzeszy turystów. Powierzamy to miejsce opiece władz Stolicy, ale także – a może przede wszystkim - społecznej wrażliwości i obywatelskiej trosce naszych warszawskich florystów. Tym bardziej, że na to szczególne miejsce spogląda z wysokości cokołu bohaterskich czynów i dokonań Twórca Polski Niepodległej - sam Marszałek Józef Piłsudski.

Projekt w ramach którego składaliśmy wizytę w Warszawie nosi nazwę Śladem Ojców - polskie dzieci z Syberii i jest inicjatywą społeczną Stowarzyszenia Zielone Dzieci, które dziękuje za radosne florystyczne chwile Zielonym Przyjaciołom z ForumKwiatowe.pl Nasze wyprawy po Warszawie i szlakiem Warmii i Mazur sponsoruje Towarowa Giełda Energii. Bardzo dziękujemy dla TGE www.tge.pl oraz wielu innym którzy nam w tym pomogli.

Autor: Zosia Wojciechowska i E.Cz
Zdjęcia: Zosia Wojciechowska

 
Dzieci z Syberii przyjechały do Mrągowa
piątek, 01 lipca 2011 14:02

Wzruszeni, zmęczeni po 5 dniowej podróży do Polski przybyli nasi oczekiwani Goście - polskie dzieci z Syberii. Abakan, Znamienka, Aleksandrowka,Minusińsk- miasta w odległej o 5 tysięcy kilometrów Chakasji. Grupę stanowią dzieci w wieku od 8-11 do 16 lat z wychowawczyniami p. Lucyną i Ireną. Miłe rozmowy po podróży.
Mrągowscy harcerze z ZHP Hufiec Mrągowo Chorągiew Warmińsko- Mazurska, polscy harcerze z Białorusi i my mieszkańcy Mrągowa przywitaliśmy ich z radością razem z Stowarzyszeniem Zielone Dzieci i przedstawicielem  władz Samorządu Warmii i Mazur, które reprezentował p. Julian Osiecki - przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego staliśmy poruszeni niezwykłością chwili. Dzieci mieszkają w ośrodku legendarnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego na wspólnej harcerskiej kolonii harcerskiej w Zespole Szkół Sportowych Baza Mrągowo. Piękny widok za oknem. Budynek położony jest na wprost  jeziora Czos, Podczas pierwszego spotkania miła atmosfera i wesołe uśmiechy towarzyszyły pierwszym krokom naszych Gości z Syberii.
CZUJ CZUWAJ!

Gwar na korytarzu i  zdjęcia medalistów na ścianach Ośrodka Baza, puchary i trofea mistrzowskie w gablotach jakby podkreślały doniosłość chwili.

Wszystkim składamy życzenia udanych Wakacji:)
Dziś pierwszy dzień. Po śniadaniu wyprawa po mieście Mrągowie, które świętuje Dni Mrągowa i wyjazd do Św. Lipki. Wieczorem zaś wieczornica czyli świeczkowisko harcerskie.

 
RODACY NA SYBERII
środa, 29 czerwca 2011 10:06

Parę słów o stowarzyszeniu z Syberii, z którym współpracujemy. Spotykamy się przez Radio Wnet. Dziś zapraszamy by wspólnie poczytać ten sam artykuł.

Organizacja „Polonia” w Chakasji

Początki i struktura


Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgłoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako „Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie „Polonia” miasta Abakanu”. W związku z tym, że działalność organizacji rozszerzyła się na teren całej republiki i że był przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja została przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji.

Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą. Prezesem Zarządu w roku 1993 jest student Wyższej Szkoły Pedagogicznej Sergiusz Leończyk. Pełni tę funkcję obecnie już 4. kadencję.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” obecnie zrzesza ponad 615 członków i jest największą organizacją narodowościową (oprócz organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie największą organizacją polonijną w Federacji Rosyjskiej. Organizacja posiada 4 terenowe oddziały: w Abakanie, Znamience, Abazie (oddział oficjalnie jeszcze niezarsjestrowany) i Sajanogorsku. W większości członkami Organizacji są ludzie młodzi, co jest pewnym ewenementem wśród organizacji narodowościowych. Średnia wieku członków organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomków przymusowych i dobrowolnych osadników z początków XX w., którzy przybyli na tereny Południowej Syberii, w odróżnieniu od innych części Syberii, gdzie dominowali zesłańcy. W związku z tym Polakom na terenach tego regionu udało się lepiej zachować swoją polskość i język, czemu przykładem najlepiej służą rozwijające się obecnie polskie wioski Znamienka i Aleksandrówka, zamieszkałe przez Mazurów.

Od samego początku powstania Organizacja „Polonia” w Chakasji jest członkiem ogólnorosyjskiej organizacji społecznej „Kongres Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. Prezes „Polonii” Sergiusz Leończyk od roku 1998 był członkiem Prezydium, przewodniczącym Komisji do spraw propagandowych. Dwukrotnie był delegatem Kongresu na Światowym Zjeździe Polaków i Polonii z Zagranicy (2001, 2007). Na IV Zjeździe Federalnej Polskiej Kulturalno-Narodowej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji” Sergiusz Leończyk został mianowany na wiceprezesa tej organizacji.

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” w Chakasji jest aktywną organizacją polonijną w republice, jak i w regionie syberyjskim. Od roku 1999 jest członkiem Społecznej Izby Organizacji Pozarządowych Chakasji, aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Republiki. Natomiast zupełnie się nie angażuje w życie polityczne i nigdy nie popierała żadnych partii, kandydatów partii na stanowiska deputowanych.

Obecny skład Zarządu Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” w Chakasji:

Prezes – dr Sergiusz Leończyk; Wiceprezes – dr med. Ludmiła Koczetowa; Członkowie Zarządu: Ludmiła Poleżajewa – redaktor naczelna pisma „Rodacy”;

Helena Władimirowa – Kierownik Zespołu Ludowego Polskiej Pieśni i Tańca „Syberyjski Krakowiak”;

tekst: Olga Szuszenaciewa – Prezes Oddziału „Mazury” w Znamience.

Nauczycielka języka polskiego.

 

pismo RODACY dostępne na stronie Stowarzyszenia

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 16

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa