Gwna
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
wtorek, 16 sierpnia 2011 08:44

Wybrzmiay ostatnie pieni 17 Festiwalu Kultury Kresowej w Mrgowie. Echo spotka z rodakami zawiso w powietrzu. Stare drzewa nad mazurskim Czosem stoj zadumane nad losem tych ludzi. Legendarna Jesiona zamieniona w jesion wyciga swe zielone ramiona obejmujc swym sercem tych, ktrzy ukochali t ziemi bez moliwoci jej posiadania. To najtrudniejsza mio wiata. Tkwi w duszy i nie pozwala zapomnie. Bywa te si i dumn radoci z tego co jest przedmiotem owego ukochania.

Dzi chcielibymy opowiedzie nadzwyczajn histori, ktra zdarzya si na mazurskiej ziem s w niej wszystkie barwy polskich Kresw. Cho nasi bohaterowi mieszkaj bardzo daleko to pozostaj wierni Polsce. Maj tam now Ojczyzn ale kultywuj pami Ojcw. Dalej ni dawne Kresy jest miejsce na Syberii w sonecznej Chakasji, gdzie yj kolejne pokolenia Polakw- Syberyjskich Mazurw. To kraj modych ludzi i ich wspczesnych spraw a jednak tak bardzo polskich. Przez kilkanacie dni gocilimy w Mrgowie polskie dzieci i modzie z Syberii. Przebyli do nas dug drog wynoszc ponad 6 ty km, ktra trwaa 5 dni. Wielu z nas marzy o podry kolej transsyberyjska a nasi Gocie to prawdziwi potomkowie
dawnych XIX wiecznych Mazurw. Dzieci urodziy si w Chakasji, ucz si w Abakanie, niektre z nich mieszkaj w mazurskich wsiach Znamienka i Aleksandrowka. Nasi Rodacy z Syberii tskn za rodzinnym krajem Ojcw, ktry z tej odlegoci moe wydawa si nieco mityczny.

Wsplnie z zespoem Syberyjski Krakowiak i dziecic grup Syberyjski Krakowiaczek przeylimy 17 Festiwal Kultury Kresowej w Mrgowie, ktre dziki naszym rodakom z Kresw byo jak zaczarowane. Nad jeziorem Czos echem po wodzie niosy si polskie pieni. Wsplnie tu przed galowym koncertem 17 Festiwalu Kultury KRESOWEJ do pnej nocy wyplatalimy mazurskie wianki kaniajc si Matce Boskiej Zielnej. Niech ma w opiece ich
drog ?a do Polesia i Wilna a po kres horyzontu prosto do Abakanu w Chakasji.
W tym roku w Programie Pomost wzio udzia 65 Polakw mieszkajcych na Syberii.

Obecnie kontynuujemy dalsz wspprac z Rodakami z Syberii. Nagrywamy programy oraz audycje z dziennikarzami i naukowcami polskiego pochodzenia mieszkajcymi na Syberii w Abakanie. W ramach Programu Pomost bdziemy utrwala wsplne polskie dziedzictwo Warmii i Mazur. Polacy na Syberii skupieni w organizacji ? Polonia? integruj wiele rodowisk.
Dziaaj tam modzi i prni Polacy. Jednym z nich jest dziewitnastoletni sybirak Dymitr Wadymirow, ktry zosta wolontariuszem naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Mamy nadziej, e zechce nim pozosta na duej? Na wszystkie opowieci z tej niezwykej wizyty zapraszam do RADIO WNET www.radiownet.pl/radio/zielone-dzieciaki/

Pragniemy by Rodacy na Syberii i w innych czciach wiata wiedzieli jak czsto mylimy o nich. Tak wiele si od nich uczymy ? jak silnie kochamy nasz rodzinn ziemi? Pamitajmy,e chodzc po niej warto spojrze na otaczajc nas rzeczywisto oczyma tych, ktrzy j kochaj bez moliwoci posiadania.

Przed Domem Modlitwy w Znamience (1991 r.)

Kim jestemy? organizacj pozarzdow dziaajc na rzecz rozwijania wsppracy i kontaktw midzypokoleniowych oraz midzynarodowych, zwaszcza w rodowiskach modzieowych, wspierania edukacji pozaszkolnej modziey a take rozwoju wolontariatu.
Aktywnie wspieramy proces integracji europejskiej, promujemy region Warmii i Mazur jako miejsce spotka rnych kultur, narodw i religii, wany jest dla nas mrgowski Festiwal Kultury Kresowej. Szczeglnie dziaamy na rzecz wspierania i umacniania wartoci
demokracji, praw czowieka oraz porozumienia narodw i kultur ponad granicami. Nie licz si dla nas odlegoci staramy si pokona je sercem? Stowarzyszenie "Zielone Dzieci" czeka
na kontakt z Pastwem


Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl
Stowarzyszenie Zielone Dzieci,
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001
Zofia Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia
Zielone Dzieci.
Redaktor Radia Wnet
/Foto: Zofia Wojciechowska

 
wtorek, 16 sierpnia 2011 08:32

ALEKSANDRWKA I ZNAMIENKA - WIOSKI MAZURSKIE NA SYBERII

Bdc pierwszy raz na Syberii na jesieni w 1991 r. odkryem dwie wioski mazurskie - Aleksandrwk w Kraju Krasnojarskim i Znamienk w Republice Chakasji , w ktrych duy odsetek mieszkacw do dnia dzisiejszego mwi po mazursku. Byem pierwszym rodakiem z Polski, ktry dotar do nich po II wojnie wiatowej. W 2000 r. ponownie odwiedziem Znamienk i zauwayem w niej due zmiany spoeczno-ekonomiczne, kulturowe i inne.

Polacy w Kraju na og uwaaj, e na Syberi trafiali zesacy po powstaniach narodowych i w okresie deportacji stalinowskich. Natomiast mniej wiedz o dobrowolnym osadnictwie na Syberii pod koniec XIX i na pocztku XX w. w wyniku ktrego powstao wiele polskich wiosek. Niektre z nich takie jak: Biaystok w obwodzie tomskim, Wierszyna w obwodzie irkuckim i Aleksandrwka w Kraju Krasnojarskim przetrway do dnia dzisiejszego. W okresie zaborw Polacy udawali si za prac, za chlebem i ziemi nie tylko do USA, Kanady, Brazylii, Francji, Niemiec i innych krajw zachodnich, ale rwnie na Syberi.

W 1897 r. przyby dobrowolnie na Syberi Aleksander Kiersz pocigajc za sob innych rodakw, midzy innymi z Mazur. Pocztki ich osadnictwa byy bardzo trudne. Najpierw budowali sobie ziemianki i karczowali lasy, aby uzyska ziemi pod upraw. Posiadali kilkuhektarowe gospodarstwa. Nastpnie stawiali drewniane domy. Aleksander Kiersz mia czterech onatych synw i kady z nich mia po kilkoro dzieci. Dosy liczna bya te rodzina Bartnickich. Wrd rodzin polskich s takie nazwiska jak: Krusko, Sysko, Cykao, Jesko, Sidlik, Pawelczyk.

Dawniej rodziny w Aleksandrwce byy wielodzietne. Przecitnie w rodzinie byo 5-6 dzieci. Trafiao si rwnie po 8-9 a niekiedy kilkanacie. Od pierwszego osadnika Aleksandra Kiersza nazwano wiosk Aleksandrwk. Aleksander Kiersz by niskiego wzrostu i nazywano go Ksanderek. W Aleksandrwce spotkaem w 1991 r. ponad 80 letniego Kiersza (wnuka Aleksandra) rwnie o niskim wzrocie. W 2000 r. odwiedziem w Znamience jego brata Aleksandra Kiersza take niskiego liczcego ok 85 lat. Jego te nazywano Ksanderek. Pokaza mi swj dowd osobisty w ktrym mia wpisan narodowo polsk.

Aleksandrwka posiada tylko jedn ulic o nazwie Sibirskaja. Znajduje si na niej ok. 50 domw. W 1991 r. Aleksandrwka liczya ok. 200 mieszkacw. Sporo domw jest opuszczonych w zwizku z migracj kolejnych pokole do miast, przewanie do Abakanu i Krasnojarska. Zachowa si dom z bali pierwszego osadnika Aleksandra Kiersza oraz zdjcia rodzinne z 1905 r. z ssiadami Bartnickimi.

Ludno pochodzenia polskiego w Aleksandwce jeszcze kilkanacie lat temu stanowia 70 proc. Czysto polskich maestw byo 80 proc., polsko-niemieckich 10 proc., polsko-rosyjskich 5 proc., czysto rosyjskich 3 proc. Starsze pokolenie do dnia dzisiejszego mwi gwar mazursk. Obecnie w Alekandrwce mieszka tylko ok.80 osb. W latach 90. z tej wioski wyjechao do Niemiec kilka rodzin niemieckich. Jedna z nich miaa dziesicioro dzieci w wieku od lat kilku do 20. Ojciec tej rodziny jako szef baptystw prowadzi dwa razy w tygodniu naboestwo w Domu Modlitwy. Baptyci obchodzili niedawno w Aleksandrwce 100 lat istnienia.

Dziki wierze baptystw ludno Aleksandrwki bya na wysokim poziomie moralnym. Nie naduywano alkoholu, nie byo przstpstw kryminalnych i rozwodw. Polscy Mazurzy byli bardzo pracowici i dorobili si wasnych gospodarstw. W latach 30. XX w. odebrano im ziemi, ktr uprawiali i wcielono ich do kochozu. W okresie terroru stalinowskiego w latach 1937-1938 NKWD wygarno z domw wikszo mczyzn i ich rozstrzelano. Mimo tych przeladowa w czasie kolejnych spisw ludnoci deklarowali narodowo polsk chocia nigdy w Polsce nie byli. Bdc baptystami zachowali yw wiar. W okresie systemu ateistyczno-komunistycznego niektrzy chodzili do pracy w sowchozie z Bibli w kieszeni.

Do 1975 r. bya w Aleksandrwce omioklasowa szkoa. W kadej klasie byo po kilkanacie uczniw. Nastpnie ograniczono w wiosce szko do trzech klas podstawwki. Uczniw starszych klas dowoono autobusem do miejscowoci Soba oddalonej 7 km, gdzie jest jedenastoletnia szkoa. Tylko nieliczni po maturze odbywali studia wysze i po ich zakoczeniu podejmowali prac w miastach.

W czasie mojej wizyty bya w Aleksandrwce przychodnia lekarska w ktrej zatrudniony by jeden lekarz. Bya te biblioteka. Funkcjonowa Dom Modlitwy prowadzony przez Baptystw. Czynny by klub i jeden sklep wielobranony.

Mieszkacy Aleksandrowki byli zyci ze sob. Zarwno w weselach jak i pogrzebach brali udzia prawie wszyscy. Zmarych grzebie si na miejscowym cmentarzu usytuowanym na kocu wioski nad ktrym dominuje drewniany wysoki krzy katolicki.

Aleksandrwka jest otoczona lasami w przeciwiestwie do Znamienki, gdzie przewaaj stepy. Znamienka posiada 9 ulic. Istnieje w niej urzd gminny, poczta, sklepy, piekarnia, cegielnia i fabryka asfaltu. Obok wioski przepywa maa rzeka a przy szkole znajduje si duy staw.

Po II wojnie wiatowej sporo polskich Mazurw przesiedlio si z Aleksandrwki do Znamienki ze wzgldu na lepszy tu klimat. Jednak do dnia dzisiejszego utrzymuj midzy sob wizi rodzinne i ssiedzkie mimo, e te wioski s oddalone od siebie o ponad 200 km. O

Ciesz si, e dr Sergiusz Leoczyk, prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji "Polonia" w Republice Chakasji i redaktor "Rodakw" zatroszczy si o odrodzenie polskoci w Znamience, kierujc tam przed kilku laty nauczyciela z Polski pracujcego w Abakanie, aby naucza potomkw polskich Mazurw jzyka i historii Polski. Dobrze, e pani Olga Szuszenaciewa Polka mieszkajca w Znamience dziki inspiracji dr Leoczyka i przejcia kursu w Polsce naucza modzie szkoln jzyka polskiego, piosenek i tacw ludowych przybliajc jej praojczyzn przodkw.

Znamienka w przeciwiestwie do Aleksandrwki posiada 9 ulic i mieszka w niej ok.1500 osb, w tym spory odsetek stanowi osoby pochodzenia polskiego, ktrych przodkowie przywdrowali do Aleksandrwki. Rodzina Bartnickich u ktrej zatrzymaem si na kilka dni w cigu czterech pokole rozrosa si do ok. 150 osb. Obecnie wikszo ich potomkw wywodzi si z rodzin mieszanych.

Duo osb z polskimi korzeniami przenioso si ze Znamienki do miast i awansowao pod wzgldem spoeczno-zawodowym. Dyrektor miejscowej szkoy Wiktor Wrblewski, potomek zesaca po Powstaniu Styczniowym 1863 r., poinformowa mnie, e ponad 100 uczniw maturzystw ze Znamienki ukoczyo studia wysze. Jest to ogromny awans pod wzgldem wyksztacenia i pozycji spoeczno-zawodowej.

Chlub Znamienki jest 11 klasowa szkoa. Gdy byem pierwszy raz w Znamience w 1991 r., to w szkole doliczyem si 334 uczniw, ktrych nauczao 25 nauczycieli, w tym 5 pochodzenia polskiego: Ludmia Kalinowska, Ludmia Guzik, Tatiana Winnik, Wodzimierz Wrblewski i Wiktor Bartnicki. Od kilkudziesiciu lat dyrektorem szkoy jest Wiktor Wrblewski. Dobrze, e obecnie naucza w szkole jzyka polskiego pani Olga.

Dawniej sowchoz w Znamience o powierzchni 47 tys. ha zatrudnia 700 osb. Sowchoz posiada ponad 100 traktorw, 46 kombajnow i 10 samochodw ciarowych. Majc nadwyki finansowe kilkanacie lat temu ufundowa dla szkoy 13 komputerw. Widzc je w 1991 r. byem zaszokowany, poniewa w Polsce w tym okresie nie byo jeszcze komputerw w szkoach wiejskich. Mieszkacy Znamienki posiadali ponad 200 samochodw osobowych i jeszcze wicej motocykli.

Po zlikwidowaniu sowchozu zaszy w Znamience due przeobraenia w dziedzinie ekonomicznej. Mieszkacy wioski stracili prac i znaleli si w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Zaczli utrzymywa si z dziaek przyzagrodowych, hodowli zwierzt i drobiu. Od kilku lat maj prawo uprawia po 29 ha ziemi na 1 osob, ale mog sobie na to pozwoli tylko nieliczni posiadajcy traktory i inne maszyny oraz siy do pracy. W zwizku z trudn sytuacj przecitna ycia mczyzn obniya si o kilka lat. Pracujcy wczeniej w sowchozie przestali otrzymywa zapat, zasiek czy te emerytur. Nie mieli pienidzy na zakup lekarstw.

Tylko modsi i bardziej aktywni potrafili przestawi si w nowej rzeczywistoci spoeczno-ekonomicznej. Niektrzy zwikszyli hodowl zwierzt, aby mc sprzeda maso, ser, jajka, miso w oddalonym o 80 km Abakanie. Wiktor Bartnicki w ramach tzw.reprywatyzacji pierwszy zacz hodowa pszczoy i mia due zbiory miodu. Majc traktor i innne maszyny zacz uprawia kilkadziesit hektarw ziemi pooonej w stepie.

Bardzo przeyem w Znamience dwukrotny udzia w doynkach w Domu Modlitwy organizowanych przez Baptystw, ktre miay wybitnie religijny charakter. Pod kierunkiem nauczycielki pani Olgi grupa modziey szkolnej wykonaa kilka pieni w jzyku polskim.

Aleksandrwka i Znamienka gboko zapady w mojej pamici i sercu. Czsto wracam do nich mylami. Od mieszkacw tych wiosek doznaem wiele dobroci za co jestem Im bardzo wdziczny.

Jan GRUSZYSKI

Publikacja za zgod

rdo tekstu oraz album z fotografiami

http://www.rodacy.ru/r29_alek.htm

Na zdjciach ze zbiorw Jana Gruszyskiego:

Aleksander Kiersz. W dowodzie osobistym ma wpisane - Polak (Znamienka, 2000 r.)

 
wtorek, 09 sierpnia 2011 16:45

Warsztaty dla dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
To ju druga edycja oglnopolskiej Akcji Floryci Dzieciom. Radoci napawa fakt, e w tym roku spotykamy si w sierpniu a w ponad 50 miastach Polski. Florystyka to pewien sposb na ycie realizowana przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci
jako forma animacji spoecznej staa si elementem wielopoziomowej terapii poczonej z edukacj ekologiczn, etnograficzn i historyczn. Staramy si na naszych zajciach przekazywa przez florystyk barwn tradycj regionu Warmii i Mazur - to nasze miejsce na ziemi. Nasza "

MAZURY- "zielona" Ojczyzna jest bardzo wielokulturowa niech bdzie domem zielono przyjaznym.Wszystkie Zielone Dzieciaki i ich Rodzicw ! Kochani Was!!! zapraszamy bycie zechcieli na spotkaniu z florystyk tak jak w 2010 roku odda gos na nasze cudne Mazury.
Na naszych sierpniowych warsztatach poznamy doynkowe zwyczaje wplecione w wspczesne formy sztuki tak piknie nazwanej od imienia bogini Flory- florystyk.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje od 2007 roku program animacji spoecznej Zielone Dzieciaki- Ogrd Cudw. W codziennej pracy z dziemi i w naszej pracowni eko- florystycznej przez zielone warsztaty przybliamy fascynujc urod rolin i wiata natury budujc wzajemn relacj szacunku. Zapraszam na nasze zajcia, ktre s zawsze otwarte na wszystkich. Pod medialnym patronatem Radia Wnet powstan bukiety- prawdziwe dziecice florystyczne dziea sztuki. Bd nam towarzyszy wspaniali Zieloni Przyjaciele - wielu z nich jest na plakacie a reszt poznacie w florystycznych relacjach. Wsppracujemy z cudownymi pedagogami ZSS w IP CZD

www.forumkwiatowe.pl tak piknie o akcji i spotkaniu napisao- wypada mi tylko z umiechem szerokim po horyzont zacytowa:))))


W dniu 10 sierpnia o godzinie 13.30 zapraszamy dzieci z Kliniki Rehabilitacji IP CZD na warsztaty florystyczne.
Sponsorem warsztatw jest Warszawski Rolno ? Spoywczy Rynek Hurtowy SA,
z siedzib w Broniszach
. Patronat medialny: Radio WNET.
Warsztaty poprowadz florystki: Zosia Wojciechowska i Marta Stefaska.

Zosia to dobry duch tej akcji. Prowadzia j rwnie w ramach akcji w roku poprzednim. Bez jej stara i serca cae przedsiwzicie pewnie by si nie odbyo.

Program:

- warsztaty odbd si w ogrodzie lub na terenie szpitala(w zalenoci od pogody),
- termin: 10 sierpnia br., start o godzinie 13.30, czas trwania ok 2 godziny,
- przewidywana liczba uczestnikw: 40 dzieci,
- dzieci wykonaj dwie kompozycje florystyczne pod okiem w/w florystek,
- wykonane prace dzieci zachowaj dla siebie, rodzicw,
- zapewniamy may poczstunek dla kadego warsztatowicza (ciastka i soczki)

Zapraszamy wszystkich chtnych do wsplnej zabawy. Kade pomocne rce bd mile widziane. Bd take na miejscu z Agnieszk zakrzewsk /znan wszystkim z cyklu "Florysta za obiektywem"/.

Imprez odwiedz: przedstawiciel firmy Victoria i przedstawiciel Warszawskiego Rolno ? Spoywczego Rynku Hurtowego SA, z siedzib w Broniszach.

Na bramie, wjazd i informacja na haso "Floryci Dzieciom".
Do zobaczenia.

Relacja w Radio Wnet :)

 
sobota, 06 sierpnia 2011 07:13
Prosto z wystawy zapatrzeni w wystawione pamitki Polakw przybyych z Kresw. Jednym z nich jest p. Ryszard Bitowt.

Pan Ryszard Bitowt jest jednym z czonkw zaoycieli Towarzystwa Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej w Mrgowie.


Biografia dla potomnoci z Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.

Urodzi si w 1930 r. jako syn Moniki z domu Duchiewicz i Antoniego Bitowta - sotysa i gospodarza z Biaozoryszek pod Wilnem, w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Uczy si w progimnazjum w Bezdanach. W styczniu 1946 r. wraz z rodzin opuci Bezdany i w maju tego roku, w ramach akcji repatriacyjnej trafi do Pieszkowa koo Lidzbarka Warmiskiego. W 1963 r. przenis si do Wyszemborka koo Mrgowa. W 1974 r. osiad w Mrgowie, gdzie mieszka do dzi.

Dziaalno

Ju jako modych chopiec, w czasie II wojny wiatowej, wraz z ojcem bra udzia w akcjach ukrywania ksiek ze zbiorw bibliotecznych i prywatnych przed zniszczeniem. Ocalaa cz trafia w 1946 r. do Spoecznej Biblioteki w Pieszkowie, utworzonej z inicjatywy Antoniego Bitowta, a prowadzonej przez kolejnych 16 lat przez Ryszarda Bitowta. Na pocztku 1947 r. zosta nauczycielem w Szkole Podstawowej w Growie Iawieckim (w wieku 17 lat). Po rozpoczciu pracy w Wyszemborku dziaa na rzecz rozwoju kultury i edukacji wsi. Organizowa zespoy artystyczne. Znaczcym sukcesem bya wygrana w konkursie ?Wie bliej teatru?. Organizowa take lokaln zasadnicz szko rolnicz. W latach 1974-1984 pracowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrgowie. W tym czasie stworzy szkoln izb pamici, zorganizowa Szkolne Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oraz wsptworzy Towarzystwo Mionikw Ziemi Mrgowskiej (prowadzi sekcj historyczn badajc i popularyzujc dzieje miasta i okolic). Po przejciu na emerytur nadal rozwija liczne pasje: kolekcjonersk, historyczn i spoecznikowsk.

Kolekcjonerska

Zainteresowania kolekcjonerskie odziedziczy po ojcu, dziki ktremu po przyjedzie w okolice Mrgowa ratowa pamitki polskoci Warmii i Mazur: kolekcje znaczkw pocztowych, starych banknotw, numizmatw, medali, starych pocztwek, gwnie za pamitek zwizanych z osob Jzefa Pisudskiego. Dzi stanowi one cenny zbir o wartociach historycznych i edukacyjnych. Swoje kolekcje prezentowa w formie tematycznych wystaw historycznych, m.in. w trakcie edycji Festiwalu Kultury Kresowej w Mrgowie:

Spoeczna

Jako dugoletni nauczyciel i wychowawca kilku pokole mrgowskiej modziey, take dzi popularyzuje wiedz o dziejach Mazur, a zwaszcza Mrgowa i okolic. Uczestniczy w akcjach edukacyjnych jak np. ?Zielone archiwum mwionej historii?. Jest take inicjatorem reaktywowania w Mrgowie sanatorium.

Historyczna

Jest badaczem i popularyzatorem dziejw Mazur, zwaszcza za Ziemi Mrgowskiej. Analizuje i kolekcjonuje (kontynuujc pasje ojca) kamienie ze znakami pogaskimi. Bada pierwotne pismo pogaskich Prusw. Jest autorem wielu publikacji powiconych historii Mrgowa.

Publikacje
 • Pienidz zastpczy Prus Wschodnich, ze szczeglnym uwzgldnieniem Mrgowa i Ziemi Mrgowskiej (1999)
 • Nekropolie Mrgowa (1999)
 • Historia parku im. Juliusza Sowackiego w Mrgowie (2000)
 • Droga do Polski. Wspomnienia (2000)
 • Neuanfang in Ostpreussen (2000)
 • Nowe ycie na Mazurach (2001)
 • Len. Znaczenie gospodarcze upraw lnu i konopii w powiecie mrgowskim od czasw najdawniejszych do 1945 roku na tle tradycji i obyczajw oraz porwna z ssiednimi krainami (2006)
 • Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice (2009)

Autor wspomnie w pracach zbiorowych:

 • Codzienno zapamitana: Warmia i Mazury we wspomnieniach / red. Hans Jrgen Karp, Robert Traba (2004)
 • Wypdzeni ze Wschodu: wspomnienia Polakw i Niemcw / red. Hans-Jrgen Bmelburg, Renate Stssinger, Robert Traba (2001)

Jest autorem broszurowego wydania zawierajcego legendy mrgowskie (zebrane i opublikowane z okazji 35-lecia Towarzystwa Mionikw Ziemi Mrgowskiej). Publikowa take na amach pism regionalnych: ?Magazyn Mrgowski?, ?Mrgowskie Studia Humanistyczne?, ?Gazeta Olsztyska?. Tematem jego artykuw prasowych byy zagadnienia z dziejw Mrgowa (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, nekropolie Mrgowa, przedwojenna historia parku im. Juliusza Sowackiego) oraz wspomnienia sprzed czasu repatriacji. W 1997 r. ukaza si w pimie ?Borussia? tekst pt. Wypdzenie wyrniony w konkursie ?Wypdzenie ze Wschodu (1939-1959)? zorganizowanym przez Orodek ?Karta?.

Udzia w organizacjach

Przez wiele lat by prezesem mrgowskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Aktywnie dziaa w Towarzystwie Mionikw Ziemi Mrgowskiej oraz kilku innych stowarzyszeniach. Naley do mrgowskiego oddziau Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Nagrody i odznaczenia
 • Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Zota Odznaka z Diamentowym Orem (najwysze odznaczenia PCK)
 • Czonek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (od 1951 r.)
 • Order Wdzicznoci Spoecznej (1985)
 • Zasuony dla Numizmatyki Polskiej (1993)
 • Statuetka Mrongowiusza nr 2 za caoksztat pracy spoeczno-zawodowej na rzecz miasta Mrgowa (2000)
 • III miejsce w konkursie Ars Libris za ksik ?Regionalici Warmii i Mazur ujawniaj tajemnice? (2009) ? wspautor
Bibliografia
 1. Wenzlawski, Alfred: Kawaler Orderu Wdzicznoci Spoecznej / Alfred Wenzlawski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1985, nr 156, s. 5.
 2. Wieczorek, Stanisaw: Wci taki sam / Stanisaw Wieczorek // ?Warmia i Mazury?. ? 1986, nr 24, s. 3.
 3. Mazgal, Ewa: Zapomniaem, jak si taczy. Z Biaozoryszek do Polski / Ewa Mazgal // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1998, nr 31, s. 4.
 4. Brzozowski, Stanisaw: Pisudski by ssiadem moich rodzicw / Stanisaw Brzozowski // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 264, s. 14-15.
 5. Adamowicz, Krystyna: Gdy wyjedzali, ojciec caowa prg domu / Krystyna Adamowicz. - (Rodowody wileskie) // ?Gazeta Olsztyska?. - 2010, nr 218, s. 20-21.
 6. Katarzyski, Wadysaw: Prywatne muzeum patrioty z Mrgowa. Siedziaem na Kasztance // Wadysaw Katarzyski // ?Gazeta Olsztyska?. ? 1999, nr 220, dod. ?Magazyn?, s. 10.
 
Syberyjski Krakowiak
piątek, 05 sierpnia 2011 05:52

Zapraszamy na relacj do Radia Wnet

W ramach Programu Pomost spotykamy si z naszymi gomi - polakami z Syberii. Wczoraj wieczorem po wsplnym spacerze przez urokliwe o zachodzie soca miasto- a jest nim Mrgowo zoylimy wizyt w domu Pana Ryszarda Bitowta. Historyk i dziaacz spoeczny jest niezmiernie ciekaw postaci w naszym miecie i regionie. Kresowiak i patriota zwizany od lat z tym co polskie. Pan Ryszard prowadzi rozleg korespondencj majc przyjaci na caym wiecie. Od wczoraj takimi przyjacimi s dr. Sergiusz Leoczyk- opiekun i administrator zespow i Dymitr Wadymirow z Syberii, ktry zosta wolontariuszem Stowarzyszenia Zielone Dzieci.

Mie rozmowy przy mazurskim placku z winiami to czas wspomnie i przegldania starych albumw - w jednym z nich razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem odkrylimy " wspln" ksig. W zbiorach Polonii Syberyjskiej znajduje si mazurska XIX- wieczna ksiga modlitewna - taka sama jaka mona zobaczy w muzeum Abakanu i zasobach p. Ryszarda Bitowta. To cenne odkrycie udowadnia jak wan rol odgrywa historia w yciu kadego czowieka i czym s korzenie. Razem z dr. Sergiuszem Leoczykiem podzikowalimy p. Bitowtowi za udzia w Programie Pomost w edycji " ladami Ojcw".

Pn wieczorow por przywitalimy dugo oczekiwany zesp naszych przyjaci Syberyjski Krakowiak. Przyby prosto z Wrocawia, gdzie koncertowa otwarciu Letniego Festiwal Kultury ? Polonia Cantans oraz Polonijnych Igrzysk Sportowych. Artyci tacz na polskiej ziemi pokazujc polskie tace ale te i pikn wielokulturow Chakasj.

Radio Wnet jest patronem medialnym zespou a wieczr powitalny na uroczystej kolacji w gronie Rodakw by wielce zajmujcy. Przywitani przez p. Agnieszk Kozio w imieniu Centrum Kultury i Turystyki oraz p. Jerzego Gosiewskiego Posa RP i red Radia Wnet Zofi Wojciechowsk reprezentujc Towarzystwo Mionikw Wilna i Ziemi Wileskiej oraz prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci biesiadowalimy raczc si magi wsplnego wieczoru nad jeziorem Czos. Roboczo omwilimy program 17 FKK , na ktry serdecznie zapraszamy. Zobaczymy tam wspaniae zespoy jednym z nich jest nasz :)

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? zosta zaoony w syberyjskim miecie w listopadzie 1997 r. I zadebiutowa podczas dni Kultury Polskiej jako dziecicy zesp przy Szkole polonijnej w Centrum Dziecicej Twrczoci w Abakanie. Pierwsz kierowniczk zespou staa Julia Skidan. W 1999 r. Dziecicy ?Syberyjski Krakowiak? wyjeda do Rzeszowa na szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenie ?Wsplnota Polska?. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie: 3 grupy wiekowe ? dziecica (7-12 lat), rednia ? 12-15 lat i modzieowa (doroli). Wanie dorosa grupa wzia udzia w ?Dniach Kultury Syberyjskiej? w omy i wojewdztwie podlaskim 26.08-1.09.2000 r.

2001-2002 r. ? okres formowania wasnego programu z tacw polskich. Wyjazdy zespou na koncerty do miast i wiosek w Chakasji i Kraju Krasnojarskim, udzia w dorocznych Dniach Kultury Polskiej. 2000 rok ? czas, kiedy zesp przyj t form, ktr utrzymuje do dzi, a wanie grupa dziecica ? ?Syberyjski Krakowiaczek? i grupa dorosa ? ?Syberyjski Krakowiak?.

W 2002-2007 r. zespoem kieruje Natalia Buszujewa.

?Syberyjski Krakowiak? ? to nie tylko polskie tace, ale i pieni. Grup wokaln zespou ?Krakowianka? prowadzi znana na Syberii polonijna piewaczka Helena Wadimirowa.

Zesp ?Syberyjski Krakowiak? dwukrotnie by nominowany do udziau w XII i XIII wiatowych Festiwalach Zespow Polonijnych w Rzeszowie (2002, 2005 r.) jako jedyny zesp z Federacji Rosyjskiej. ?Syberyjski Krakowiak? przy wsparciu Stowarzyszenia ?Wsplnota Polska?, Fundacji ?Pomoc Polakom na Wschodzie? oraz Oglnopolskiej Federacji Stowarzysze Sybirackich wystpowa w latach 2005-2007 z programem pieni i tacw polskich w nastpujcych polskich miastach: Krakowie, Wrocawiu, Lublinie, Putusku, Jeleniej Grze oraz rosyjskich: Krasnodarze, Orenburgu, Jekaterynburgu, Omsku, Tomsku. W Rosji zesp otrzyma Grand Prix II Festiwalu ?Poloniada? w Tomsku (2006) i Festiwalu Folklorystycznego ?Lato Kubania? (2007). W roku 2006 po specjalnym koncercie kwalifikacyjnym zesp otrzyma tytu Zesp Ludowy Folklorystyczny Polskiej Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak? i zgodnie z prawem rosyjskim taki zesp ma prawo ubiega si o opacane przez wadze owiatowe etaty kierownikw zespou. Zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? do dzi nie ma opaconych etatw, chocia z 30 uczestnikami pracuje 2 choreografw i muzyk. Od Ministerstwa Kultury zesp ma prawo nieodpatnie korzysta z sal i scen Republikaskiego Domu Kultury oraz ma oddzieln siedzib.

W repertuarze zespou pieni i tace regionw Polski: Kurpiowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego, Mazurskiego, lskiego i Krakowskiego. Oprcz tego w repertuarze zespou tace: mazurek, polonez, kujawiak, oberek oraz ludowe pieni i tace Chakasw, Rosjan ?Sybirakw.

Od roku 2008 zesp ostatecznie zosta rozdzielony i dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? prowadzi moda choreografka Jekatierina Fiodorowa, natomiast zesp dorosy ?Syberyjski Krakowiak? prowadz Helena Wadimirowa i Anastazja Filippowa.

Dziecicy zesp ?Syberyjski Krakowiaczek? liczcy ponad 45 dzieci w wieku od 6 do 15 lat ma siedzib w Centrum dziecicej Twrczoci miasta Abakan, gdzie odbywaj si prby kilka razy w tygodniu.

rdo : www.rodacynasyberii.pl

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 17

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa