Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
środa, 28 września 2011 06:59

W Olsztynie odbya si niezmiernie ciekawa konferencja. Wzilimy w niej udzia. Stowarzyszenie Zielone Dzieci obecnie realizuje prowadzony od 2007 program Archiwum ZIELONEJ HISTORII dokumentujc wspomnienia ludzi zwizanych z tradycj i histori regionu. Od lat tworzymy programy animacji spoecznej majce na celu ochron dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Przedmiotem konferencji bya ochrona dziedzictwa kulturowego jako nowe zadaniem wadz. Na konferencji spotkali si samorzdowcy i ludzie zwizani z kultur.

Pomys ochrony dziedzictwa kulturalnego, co zaskakujce, nie jest pomysem spoecznoci europejskiej. Stary kontynent dugo broni si przed zapisami UNESCO, majcymi za cel ochron dorobku kultury niematerialnej. Pomys, by chroni ulotne dziedzictwo, wyszed od pastw azjatyckich i afrykaskich, ktre, cho najubosze finansowo, maj bardzo bogat kultur. Do pomysu przyczyy si i najsilniej wczyy w tworzenie list dziedzictwa kultury niematerialnej takie kraje jak Japonia i Korea, ktre dotd zgosiy najwicej wnioskw i chroni swe dziedzictwo od ponad 40 lat, czyli jeszcze na dugo przed przyjciem konwencji. Druga z konwencji UNESCO o rnorodnoci kulturowej parafowana przez Polsk wpisuje si w liczne programy, ktre dotd byy realizowane w naszym kraju.

? Po przyjciu konwencji UNESCO przez nasz kraj samorzdy i ludzie kultury powinnizastanowi si, jakie zgosi propozycje na list dziedzictwa kultury niematerialnej, gdy jeden kraj ma limitowan ilo zgosze. Dobrze byoby zatem zgosi takie propozycje, ktre s do szerokie tematycznie i dadz szerokie spectrum moliwoci ? mwia w trakcie konferencji Joanna Cicha-Kuczyska z Departamentu Ochrony Zabytkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O potrzebie wspierania kultury niematerialnej przez samorzdy lokalne mwia te wicemarszaek wojewdztwa warmisko-mazurskiego Anna Wasilewska.

W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 21 wrzenia na spotkaniu pojawili si samorzdowcy i ludzie zwizani z kultur. Wszyscy spotkali si na warsztatach praktyczno-teoretycznych ?Ochrona Dziedzictwa Kultury Niematerialnej jako zadanie organw gmin i powiatw samorzdowych?. Wydarzenie to miao cisy zwizek z ratyfikowaniem w ostatnich tygodniach przez Polsk Konwencji UNESCO w sprawie ochrony Dziedzictwa Kultury Niematerialnej z 2003 roku.

Relacja i wywiady na Radio Wnet Zielone Dzieciaki

http://www.radiownet.pl/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej#/publikacje/dziedzictwo-kultury-niematerialnej

 
poniedziałek, 26 września 2011 18:56

UWAGA! KONKURS!

Zwizek Literatw Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Dzieci w Mrgowie ogasza konkurs literacki pod tytuem ? Moje polskie sowo?. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i modziey polskiej zamieszkaej poza granicami naszego kraju. W zwizku z obecnym przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej oraz realizacj wielu interesujcych projektw propagujcych polsk kultur muzyczn, plastyczn i wizualn ? postanowilimy zaj si rwnie zmieniajc si materi polskiego sowa.

-W jaki sposb dzieci i modzie zamieszkaa za granic posuguje si jzykiem ojczystym ?

-Czym jest dla nich sowo, ktrego uczyli ich dziadkowie i rodzice ?.

-Co myl o Polsce i jak widz ojczyzn z perspektywy kraju w ktrym obecnie yj ?.

-Ktrzy z polskich pisarzy i poetw mieli lub maj wpyw na ich stosunek do ojczystego jzyka ?.

- Jak literatur czytaj ? - I w kocu ? czy polskie sowo yje w ich sercach ? czy jest tylko reliktem, przeszoci w muzeum pamici ?

Na te i inne pytania ma odpowiedzie ogoszony przez nas konkurs.

Zaley nam na pracach oryginalnych i odkrywczych ? wyznaczajcych kierunki i drogi polskiego sowa na obczynie ? zbliajcych dzieci i modzie polonijn do modziey zamieszkaej w kraju.

Zaley nam na wieoci obserwowanych z dystansu zmian, jakie cigle przecie dokonuj si w jzyku polskim oraz na wytworzeniu nowej wizi ze sowem ojczystym, ktre take, jak wiadomo poddaje si nieuchronnie niszczcemu upywowi czasu.

Mile widziane bd rwnie prace impulsjonistyczne ? czce rne formy aktywnoci twrczej, w ktrej sowo wspgra z obrazem, muzyk lub form plastyczn. Prace prezentujce sowo jako wsp-materi twrcz ? w ktrej jednak wci najwaniejsze jest wanie ? SOWO ktre ?byo na pocztku? i od ktrego wszystko si zaczyna ...

Konkurs odbywa si bdzie w trzech kategoriach tematycznych i dwch kategoriach wiekowych.

(Dzieci ? 7-12, modzie 13-18)

Kategorie tematyczne:

1. Konkurs na wiersz

2. Krtk form literack ( proz poetyck, esej)

3. Konkurs na form impulsjonistyczn

?

- IMPULSIONIZM ( Okrelenie, ktrego autorka jest E. Zelenay ) Jest to czenie rnych form twrczoci w celu lepszego wyraenia siebie.

Stowarzyszenie Zielone Dzieci realizuje projekt w ramach Programu Pomost

http://www.radiownet.pl/publikacje/moje-polskie-slowo-konkurs

 
Warsztatowo
sobota, 24 września 2011 12:30

Prezentuj kronik XIX FMP gdzie moglimy spotyka si w znamienitym gronie 150 dziennikarzy polonijnych z 28 krajw. wiatowe Forum Mediw Polonijnych to misja umacniajca i budujca nowe relacje z Macierz.

Program Pomost narodzi si wanie tam. Wizyta z ubiegego roku okazaa si owocna. Tu po powrocie ju w dniu 11 padziernika 2010 wysalimy od Stowarzyszenia Zielone Dzieci oficjalne pismo- List intencyjny zapraszajcy podopiecznych polonijnej organizacji dziaajcej na Syberii pn Kulturalno Narodowa Organizacja Spoeczna do udziau w naszym programie.

Mija rok..czas na sprawozdanie. Wiele si w tym czasie wydarzyo.
Jestemy kolejny raz na FMP. Nowe dowiadczenie i niezmiernie ciekawe doskonalenie warsztatowe. Dziennikarstwo spoecznociowe jest niezwyk form poszukiwania nowych wyzwa.
Kronika opracowana przez zesp pod redakcyjnym kierunkiem red Jacka Krasa z Maopolskiej Telewizji, Mariusz Kobierski- operator kamery, zdjcia i monta ,
red Zofia Wojciechowska- lektor


http://www.megaupload.com/?d=OC9TL2WX
http://www.megaupload.com/?d=SNIH17X1
http://www.megaupload.com/?d=OC9TL2WX
http://www.megaupload.com/?d=F2DRQHPP
http://www.megaupload.com/?d=A9MIX318
http://www.megaupload.com/?d=9XOOCIWM
http://www.megaupload.com/?d=WE23ETD4
http://www.megaupload.com/?d=FDF407UO

 
Czerwone Jagody z Syberii w Programie Pomost
czwartek, 22 września 2011 17:51

Zesp wystpi w Aninie w kociele pw MB Krlowej Polski. Koncert zosta zorganizowany w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci Programu Pomost dziki wsparciu wadz samorzdowych Anina oraz pomocy pani dr Aldony Kraus.

Rodacy z Syberii przybyli do Polski z odlegej o 5 tysicy miejscowoci. Mimo odlegoci serca bij nam jednym rytmem a na koncercie pieni spotkalimy si wszyscy jako przyjaciele . Zesp ?Czerwony Jagody? ? to polonijny zesp wokalny, ktry zosta zaoony w 1999 r. w Minusisku jednoczenie z powstajcym Stowarzyszeniem polonijnym ? ?Polonia Minusiska?. W repertuarze zespou znajduj si utwory wielu narodw z Syberii. Urzekajce piknem i nastrojow nut przede wszystkim polskie ludowe, biesiadne i estradowe piosenki, klasyczne utwory chralne, rosyjskie (syberyjskie) piosenki oraz chakaskie utwory wokalne, ludnoci tubylczej Poudniowej Syberii.

Wiele mona opowiada o polskiej gocinnoci ale najmilej dowiadczy jej wtedy gdy jest si zmczonym i w podry daleko od domu. Miejscem gocinnym dla grupy 7 pa - Polek z Syberii okaza si Anin. Witane z umiechem na wawerskim przystanku dugo oczekiwane nasze Rodaczki przyjechay by przy rodzinnym warszawskim stole podzieli si sw rodzinn opowieci.

Aniniana to jake miy czas wrd piewu ptakw w ogrodzie gdzie przesiadywa ks. Jan Twardowski. Tego popoudnia zasiedlimy i my. Wieczorny koncert Pa z Polonijnego zespou wokalnego ?Czerwone Jagody? (m. Minusisk, Rosja) poruszy wszystkich zebranych.

Pamitkowe zdjcia przy kamieniu ks.Jana Twardowskiego, radiowe nagrania, bukiety kwiatw, ciepe uciski doni.

Polska najpikniejsza bywa w nas...

Relacja z koncertu na stronach Radia Wnet- patrona medialnego wydarzenia.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/koncert-rodakow-z-syberii-w-aninie

 
Czerwone Jagody z Syberii w Warszawie
sobota, 17 września 2011 15:45

W Warszawie w dniu 18 wrzenia o godzinie 18.00 zapraszamy na koncert zespou ?Czerwone Jagody? z Syberii w kociele pw MB Krlowej Polski w Aninie ul. Rzebiarska 46. Wieczorow por spotkamy si na wsplnym piewaniu pieni przernych.


Koncert organizuj ludzie peni pasji, spontanicznie nioscy pomoc dla Polonii z Syberii. Zapraszamy gorco bowiem bdzie mona porozmawia z Rodakami.

Zesp pochodzi z Minusiska ubieg jesieni wizytowa w Polsce goszczc na ziemi eckiej. Nie udao nam si wtedy z nimi spotka. Robimy to teraz wracajc wspomnieniem do minionej jesieni 2010 r. W tamtych dniach byy to sympatyczne rozmowy z panem Andrzejem Malinowskim z Olecka organizatorem mazurskiej trasy zespou.

Program KONCERTU na wrzesien 2011

?
?? ????? ?????? ???????????
sajdy. ?Czerwone Jagody?
Piosenka ?Obozowe tango?
?Jezioro? (kurpiowska). ??rakowianka? ? Hej bystra woda?
?Marsz Sybirakw? ?Na drog ycia? ?Wileszczyzna? (trio)
?Rota? oraz wiele innych.


W Warszawie w godzinach poudniowych czyli wczeniej zesp wystpi w Muzeum Niepodlegoci, Al. Solidarnoci 62, Warszawa niedziela (18.09), godz. 12.00 - Usyszymy tam te ?Prawdy jawne i ukryte, czyli o czym mwi sybirackie pamitki? w prelekcji dr Anny Milewskiej-Mynik poczonej z prezentacj multimedialn oraz koncert zespou ?Czerwone jagody? z Syberii (w repertuarze piosenki polskie i syberyjskie)

Europejskie dni Dziedzictwa bd wiodcym tematem obu spotka w Warszawie.
Radio Wnet patronuje wystpom Zespou Czerwone Jagody. Moglimy wielokrotnie usysze ich
na ANTENIE RADIA WNET w naszych programach.Kulturalno-Narodowa organizacja Spoeczna ?Polonia? Republiki Chakasji Krasnojarska regionalna narodowo-kulturalna organizacja ?Polonia Minusiska? i Stowarzyszenie Zielone Dzieci

Zapraszaj na spotkanie w Warszawie.

Relacje w Radio Wnet

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 18

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa