Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 11 lutego 2013 19:58

Zielone Archiwum Mwionej Historii

na licie polskich archiww spoecznych.

Stowarzyszenie dziaa od 2007 roku. Organizacja pracuje na rzecz rozwijania kontaktw midzypokoleniowych, midzynarodowych, zachca do wolontariatu. Zajmuje si rwnie promocj regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszeniu przywieca motto: ?Bliej natury, bliej? serca? wiata?. W 2009 roku Stowarzyszenie ?Zielone Dzieciaki? opracowao program Zielone Archiwum Mwionej Historii. Celem akcji jest zaszczepienie w modym pokoleniu wraliwoci na pami o tragicznych momentach historii regionu, ktra ze wzgldu na emigracyjn wielokulturowo jest bardzo rnorodna.

Zielone Archiwum Mwionej Historii dokumentuje dzieje regionu, rejestrujc w formie reportau i nagra opowieci np. pana Ryszarda Bitowt. W archiwum znajduj si repliki zdj, dokumentw dotyczcych Mrgowian, Repatriantw, Kresowiakw. Materiay umieszczane s w postaci cyfrowej na portalu Radio Wnet.

Typ zasobu: fotografia, wspomnienia, nagrania audio

POLECAMY! Ju jest publikacja ?Archiwistyka spoeczna?

?Archiwistyka spoeczna? to pierwsza ksika poruszajca caociowo temat oddolnego gromadzenia dokumentacji historycznej w Polsce, bdca zarazem zaproszeniem do dyskusji dla badaczy i praktykw tej dziedziny. W pierwszej czci zawiera teksty teoretyczne, opisujce miejsce archiwistyki spoecznej w polskiej rzeczywistoci, perspektywy rozwoju dziedziny, dotychczasowe dziaania rodowiska pozarzdowego, naukowego i pastwowej suby archiwalnej z tym zwizane, problemy zwizane z funkcjonowaniem AS-w. Druga cz ma pomc pracownikom i wolontariuszom archiww w ich codziennej pracy, a take by inspiracj do tworzenia AS-w. Materiay edukacyjne, stworzone przez pracownikw Orodka KARTA prowadz przez kolejne etapy powstawania i dziaalnoci archiwum spoecznego: od pozyskiwania zbiorw przez udostpnianie. Traktujemy t publikacj jako baz do dalszych dziaa edukacyjnych: powstae materiay bdziemy ulepsza w latach kolejnych w toku konsultacji ze rodowiskiem AS. Ksika opublikowana na licencji Creative Commons BY SA dostpna jest rwnie na stronie www.archiwa.org.

 
poniedziałek, 11 lutego 2013 19:57

Zielone Archiwum Mwionej Historii wrd Archiww Spoecznych

Konferencja prasowa ?Ustanowienie dziedziny Archiwistyka spoeczna?

19 grudnia 2012 odbya si konferencja prasowa majca na celu zdefiniowanie czym s archiwa spoeczne, opowiedzenie o dotychczasowych dziaaniach w tej dziedzinie: Orodka KARTA oraz Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych, a take poinformowanie o nowym projekcie ?Archiwa spoeczne w Polsce?.
W spotkaniu wzili udzia: dr Andrzej Biernat, Zastpca Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych, Katarzyna Zital, koordynatorka programu Orodka KARTA ?Archiwa spoeczne w Polsce? oraz Zbigniew Gluza, prezes Orodka KARTA.

Zdjcia z szuflady maj warto!

Trjka
15.01.2013
Przedwojenny bilet do teatru, nagrania odgosw ulicy, zdjcie medalu otrzymanego przez pradziadka - takie zbiory wraz z opisami stanowi cenne rdo informacji dla kolejnych pokole i historykw. Archiwist spoecznym moe zosta kady!

Wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego zjawiska, jak archiwa spoeczne, a szacujemy, e tych jest ich w Polsce kilkaset. To po prostu archiwa powstajce oddolnie i angaujce spoeczestwo - Katarzyna Zital, koordynatorka projektu "Archiwa spoeczne w Polsce".

Kady z nas moe uzupenia zbiory, przekazywa zdjcia, dokumenty, nagrania i opisywa je. Archiwa spoeczne prowadzone s zarwno w internecie i fizycznie, przez organizacje czy osoby prywatne. - Akcja Orodka Karta zmierza do przygotowania otwartej bazy danych tych archiww, ewidencji ich zbiorw oraz uwiadamiania, e take historie codzienne, lokalne s cenne i warto dba o pami o nich - wyjania go Michaa Nogasia.

Baza posuy wymianie informacji o istniejcych w Polsce archiwach spoecznych, ocaleniu zbiorw, ktre czsto gin, gdy umiera osoba je gromadzca, a take edukacji. Orodek Karta przygotowa rwnie materiay edukacyjne dla archiwistw, ktrzy chcieliby zakada i prowadzi archiwa spoeczne.

Jeli posiadaj Pastwo informacje o takich archiwach bd sami je prowadz i chcieliby doczy do otwartej bazy danych prosimy o kontakt pod wskazany TU numer telefony/adres email.


Jak mog zosta wykorzystane ich zbory? Czy archiwa cyfrowe maj przewag nad stacjonarnymi?
Posuchaj caego spotkania, a w nim - relacji z archiww spoecznych: w Kanadzie i Polsce.

 
Rok 2012
poniedziałek, 11 lutego 2013 19:48

Garncarstwo_etniczne_kamionek_wielki


Nasze audycje i nasze sprawy w Programie Pomost w Radio Wnet. Podsumowanie wydarze minionego 2012 i plany na ten rok.
Wielokulturowo przestrzeni... a w niej nasi Gocie : Anna Laddy Widajewicz, Wojciech Zagaa z Fundacji Polcul z Australii, Adam Kwiatkowski pose PiS czonek Sejmowej Komisji cznoci z Polakami za granicami,Otolia Simieniec - burmistrz miasta Mrgowa, Stanisaw Lis prezes Stowarzyszenia Media Polanie twrca wiatowego Forum Mediw Polonijnych i nasi suchacze.


Zapraszamy do dyskusji.

Program Pomost godzina 13.00 roda 16 stycznia 2013

W Programie Pomost relacja ze spotkania, na ktrym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogosi otwarcie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Polska ratyfikowaa Konwencj UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe dziaania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tosamoci. Poczwszy od tego dnia bdzie mona zgasza wnioski o zamieszczenie zjawisk kulturowych na tej prestiowej Licie.


"Dziedzictwo niematerialne ? promocja naszej tosamoci? to tytu konferencji udziaem m.in. Piotra uchowskiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytkw. W konferencji uczestniczyli Jacek Protas, Marszaek Wojewdztwa Warmisko Mazurskiego, Prezes Zarzdu Zwizku Wojewdztw Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Partnerem medialnym Programu Pomost s: Maopolskie Forum Wsppracy z Poloni www.mfwzp.pl i wiatowe Forum Mediw Polonijnych, Magazyn Polonia www.magazynpolonia.com, Polskie Radio USA Nowy Jork www.polskieradiousa.com, Nowy Dziennik NY, Polonika, Radio Lww, Gazeta Petersburska, Apajte, Magazyn Polonijny, Rodacy na Syberii, Wiadomoci Polonijne- Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, Radio Darmstadt 103,4 FM / Radio Bigos, Radio WPNA 1490 i inni oraz Kresowy Serwis Informacyjny - Medialny Organ Porozumienia Pokole Kresowych www.ksi.kresy.info.pl,

mazurskie media lokalne.

Czekamy na Was- Program Pomost

kontakt tel 518 921 104 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
SKO POLONIA w Sankt Petersburgu i nasze warsztaty
niedziela, 25 grudnia 2011 09:36

?Dowiadczenie dla Przyszoci? ? pod takim hasem przebiegay listopadowe warsztaty dla Polonii zebranej w Sankt Petersburgu w czasie witowania rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. 11 listopada 1918 roku i dzie dzisiejszy w 2011 roku czy jedna myl ? niepodlego jest wana, a znaczy wicej, gdy si do niej tskni, a nie gdy si j zwyczajnie posiada. Tej prawdy nauczyo to spotkanie jego uczestnikw.

Sankt Petersburg ? Wenecja Pnocy

Sankt Petersburg to drugie co do wielkoci miasto w Rosji. Przez Rosjan bywa nazywane ?pnocn stolic?, ?kulturaln stolic kraju?, ?Wenecj Pnocy? i ?Palmir Pnocy?. Sankt Petersburg (ros. ?????-?????????) pooony jest w delcie Newy nad Zatok Fisk, bdc czci Morza Batyckiego. Urzeka wiatami, klimatem i obezwadniajcym wspomnieniem przeszoci, widocznej na kadej z wysokich kamienic. To miejsce gocinne i wielokulturowe. Sankt Petersburg, jako spenienie marze cara Piotra Pierwszego, jest faktycznie najprawdziwszym oknem na Europ. Poprzecinane kanaami miasto zawiera w sobie bogactwo historii wielu narodw, a jednoczenie wyranie wida dynamik jego rozwoju ekonomicznego. Chodny i mokry wieczr listopadowy jest tu niezmiernie urokliwy. W pobliu Petersburga znajduje si te najwiksze jezioro Europy ? adoga, co z pewnoci wpywa na wilgotno klimatu. Mieszkaj tu Polacy; jest ich wedug spisu ponad 10 tysicy (liczba oficjalnie przyznajcych si do polskoci w Sankt Petersburgu jest kilkakrotnie wysza). Polacy przybywaj tu tumnie, by y i pracowa ? zakadaj swoje firmy oraz tworz przedstawicielstwa biznesowe, widzc moliwo ekonomicznego rozwoju. Miasto nad New jest miejscem szczeglnym dla Polakw w Rosji.

Dom Polski i ?Gazeta Petersburska? ? najwaniejsze orodki polskoci


Rodziny polskie z Petersburga spotykaj si czsto w Domu Polskim, aktywnie uczestniczc w pracach Stowarzyszenia ?Polonia?, ktremu przewodniczy Czesaw Basik. Polacy yjcy w Federacji Rosyjskiej budz powszechne zainteresowanie i czsto na spotkania polonijne przychodz Rosjanie chccy pozna polsk kultur. Stowarzyszenie SKO POLONIA istnieje od 1988 roku, a prezes Czesaw Basik osobicie patronuje i wspomaga prac innych polonijnych organizacji dziaajcych na terenie petersburskiego okrgu konsularnego. Jedn z takich organizacji jest SKO ?Polonia? z Wielkiego Nowogrodu ? reprezentowana przez prezes Jadwig Michajow. Pani Jadwiga ? kobieta ogromnego i czuego serca ? organizuje wiele spotka polonijnych a take wzia aktywny udzia w organizowanych obchodach Dnia Niepodlegoci w Sankt Petersburgu. Mimo odlegoci i wielu spraw rodzinnych wzia udzia w naszych nietypowych warsztatach.
Na szczeglne wyrnienie zasuguj realizowane przez organizacj SKO Polonia w Sankt Petersburgu spotkania literackie oraz projekty dydaktyczne i muzyczne, powicone twrczoci i yciu Chopina oraz innych kompozytorw. W Sankt Petersburgu wydawana jest take systematycznie od 10 lat ?Gazeta Petersburska?, redagowana przez dziaaczk spoeczn Teres Konopielko. To ona, zawsze umiechnita, z wdzikiem odpowiada na pytania dotyczce codziennego ycia w Petersburgu. A wiele si tu dzieje. Spotkania kulturalne, dziaalno owiatowa oraz przyjanie, ktre podtrzymywane s midzy Polsk a Polakami przebywajcymi na obczynie. W tym olbrzymim kraju Polacy, mimo odlegoci, potrafi si nawzajem odnale, by poczu si bliej Ojczyzny. cz nas polskie sowa i wsplna tsknota do wierszy polskich poetw, zamiowanie do pieni polskiej, zwyczaje i prawdziwe smaki z polskiej kuchni. Zapach polskich wit i tradycja polskiego opatka? czy nas tak wiele a dzieli tylko odlego, ktra w przyjani jest si pozorna.
Dzielnica, w ktrej znajduje si Dom Polski, jest spokojn czci Petersburga. Ciche podwrze, wysoka kamienica (jake by inaczej mogo by w Petersburgu), drzwi na automatyczny zatrzask z poruszajc serce tabliczk z godem Polski. Kawaeczek Ojczyzny w tym olbrzymim rosyjskim miecie. Polacy maj tu swj wiat, w ktrym poczu mona niepodlego i wiar w moc polskiego sowa. Wystarczy tu wej by poczu si jak w Polsce. Gocinno i polskie obyczaje, polski jzyk oraz wspierajca przyja dziaaczy polonijnych. Prezes SKO Polonia Czesaw Basik to take wychowawca i mentor dla wielu modych Polkw przychodzcych na spotkania do Domu Polskiego, dziki niemu s to prawdziwe spotkania z Polsk.


Warsztaty dziennikarskie dla Polakw


Listopadowe uroczystoci oraz dziennikarskie warsztaty zgromadziy polonijnych liderw i modzieowych dziaaczy, przybyych z odlegych czci Rosji, Piatigorska, Pietrozawodska, Nowogrodu. Wszystkich nas Sankt Petersburg przywita adn pogod, zachwycajcymi zabytkami i widokiem tysica wiate rozmieszczonych nad New. Sankt Petersburg pozostawia zapewne w kadym niezatarte wraenie. Liczy 4,9 mln mieszkacw. Ludno miasta w 86% stanowi Rosjanie. Pozostali to gwnie Ukraicy i Biaorusini, ale te Finowie, Tatarzy, Wepsowie oraz przybysze z Kaukazu i Azji Centralnej.
Nasze polonijne warsztatowiczki to pikne dziewczyny o nieco egzotycznej, sowiaskiej urodzie. Szalenie ujmujce delikatnoci, nieco niemiae. S mdre, wraliwe i wspczujce. Oby w ich oczach zawsze odbijaa si ta Polska, ktr czasami trudno odnale w twarzach ludzi na polskich ulicach. Na warsztatach postanowilimy napisa ten artyku razem, liczc, e dziki temu wicej czytelnikw znajdzie w nim co inspirujcego dla siebie. Bo wanie du wartoci warsztatw staa si refleksja, e w kadym czowieku moemy zobaczy co nowego dla siebie i dla wiata.
Zaprezentowane idee dziennikarstwa spoecznociowego, oraz specjalny program ?Pomost?, buduj pomost midzy pokoleniami Polakw bez wzgldu na to, gdzie yj. Zobaczylimy prezentacje z projektw animacji spoecznej, odnoszcych si do tematw ekologii, socjologii, historii oraz kulturoznawstwa. Okazao si, e nawet ludzie z niewielkiego miasteczka mog stworzy wielkie projekty. To przykady naprawd mobilizujce do aktywnej dziaalnoci w przyszoci. Na warsztatach dziennikarstwa spoecznociowego spotkali si Polacy i ci ludzie, ktrych interesuje Polska.

Zwizek Polakw na Kaukaskich Wodach Mineralnych

Podczas warsztatw uczestnicy opowiadali te o dziaalnoci Zwizku Polakw na Kaukaskich Wodach Mineralnych, gdzie od 20 lat prowadzi si zajcia z jzyka oraz historii i kultury Polski. Dzieci i doroli ucz si polskich tacw oraz narodowych pieni. Organizowane s uroczyste obchody najwaniejszych polskich wit. W tym roku 9 padziernika organizacja obchodzia jubileusz. Z okazji witowania dwudziestolecia jej istnienia, odbyy si artystyczne wystawy i koncerty. Jako pamitk z tego wydarzenia przygotowano specjaln prezentacj w postaci materiau audio-video.

Co jeszcze dzieje si ?po polsku?...


Gdy spytaam o to, co dzieje si w Sankt Petersburgu, odpowiedziano mi ? ?Mamy tutaj w Petersburgu w Domu Polskim zajcia jzykowe, gdzie uczymy si polskiej historii i literatury. Po prostu tworzymy wspln rodzin. Czsto, zasiadajc przy stole, dzielimy si sukcesami, ale take smutkami dnia codziennego. To miejsce jest dla nas bardzo wane, nie tylko uczy, lecz rwnie wychowuje?.
W tym roku modzie przygotowaa inscenizacj na dzie witego Walentego, w ktrej wzili udzia seniorzy. Zaczy si spotkania poetyckie ?Kresy 2011?. Co roku w konkursie bierze udzia modzie z Petersburga i innych organizacji polonijnych. W dniu przed konkursem odbya si master-klasa dla uczestnikw ?Kresw 2011?, w ramach ktrej odbywaj si zajcia z dykcji, emisji gosu i ekspresji prezentacji poetyckiej. Uczestnicy wychodz na scen, by zosta prawdziwymi artystami. Rozwijaj si twrczo, zaraajc pasj wiedzy o Polsce innych.
Polacy z Petersburga o swoim przywizaniu do kraju mwi w ten sposb: ?Dziki Stowarzyszeniu Kulturalno-Owiatowemu ?Polonia? mamy moliwo wyjazdu do Polski. Wzilimy udzia midzy innymi w Parafiadzie w Warszawie. Zawsze zapraszamy tu naszych kochanych Rodakw i przyjaci z caego wiata. A nasze miejsca w Sankt Petersburgu zwizane z Polsk to: Dom Polski; Koci w. Katarzyny, gdzie zosta pochowany ostatni krl Polski Stanisaw August Poniatowski; Koci w. Stanisawa; Ogrd Polski, ktry znajduje si obok kocioa Wniebowzicia NMP; szkoa polska imienia Adama Mickiewicza, przed ktr stoi pomnik poety; mosty Dworcowy i Kierbedzia, zaprojektowane przez Polakw; miejsce upamitniajce dziaalno bp. Antoniego Maeckiego, gdzie jeszcze wczoraj zoylimy biao-czerwone bukiety wieych godzikw i frezji. U stp Adama Mickiewicza nadal le psowe re i biae zocienie.?

W Dniu Niepodlegoci Polski moglimy przekaza bezporednio do Rodakw sowa napisane przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Konopki, Starosty Mrgowskiego niosc przesanie od mieszkacw powiatu mrgowskiego i naszego Stowarzyszenia Zielone Dzieci z siedzib na Mazurach.

Na zakoczenie warsztatw, realizowanych w ramach Programu Pomost uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy oraz drobne upominki przygotowane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego i Marszaka Jacka Protasa, ktry obj patronatem honorowym program. Wadze miasta Mrgowa, miasta z ktrego przyjechaam take przygotoway niespodzianki dla Rodakw. Przemia atmosfera w ktrej mogam opowiedzie o przepiknych Mazurach i specjalnym konkursie na Mazury Cud Natury sprzyjaa bliszemu poznaniu. Wszyscy trzymamy mocno kciuki za polskie sprawy.

Petersburg zachwyca o kadej porze roku, nawet jesieni. Jeszcze przed odjazdem znalaz si czas by zobaczy synne zabytki. Pomnik cara Piotra Pierwszego i Paac Zimowy, wspaniay barokowy kompleks o kilkusetletniej tradycji, ktry do 1905 roku by rezydencj carw Rosji. Obecnie mieci si tam najwiksze na wiecie muzeum paacowe. Warto doda, e wiele spord 1057 sal i komnat Paacu Zimowego udostpnianych jest turystom. Ciekawostk jest, e paac ma 1786 drzwi wewntrznych i 1945 okien. Wzorowany na Wersalu Ermita to jedna z najwspanialszych i jedna z niewielu przekrojowych kolekcji sztuki na wiecie prezentuje dziea sztuki ze wszystkich epok ? od prehistorii do XX-wiecznej awangardy. Nie sposb te bdc w Petersburgu nie obejrze legendarnego okrtu bdcego symbolem Rewolucji Padziernikowej. Aurora zakotwiczona na stale przy Nabrzeu Pietrogradzkim jest obecnie okrtem- muzeum i pomnikiem rewolucji, najbardziej popularnym obiektem turystycznym miasta. Spacer po miecie pozostawia niezatarte wraenie. Newski Prospekt(ros. ??????? ????????) to jedna z trzech gwnych, starych arterii Sankt Petersburga. Na Newskim wielu dostojnikw budowao swoje rezydencje. Wysokie kamienice rzsicie owietlone budz zachwyt. Pierwszy paac wznis w 1712 roku feldmarszaek Borys Szeremietiew, niedaleko prospektu, nad rzek Fontank. Nieopodal prospektu wybudowano te wiele wity i to nie tylko prawosawnych. Za najsynniejsze uznaje si sobory Cerkiew Zmartwychwstania Paskiego, na Krwi oraz sobr Kazaski podobny nieco do bazyliki witego Piotra w Rzymie. Paac Admiralicji(ros. ??????????????) by jednym z pierwszych gmachw, jakie powstay w Sankt Petersburgu, jego charakterystyczne kopuy widoczne s z daleka.

C..warto tu wspomnie petersburskich biaych nocach. Wiem jedno koniecznie trzeba tu wrci jeszcze jest tyle do zobaczenia, czekaj te na nas Rodacy. W maju przyszego roku Dom Polski bdzie obchodzi swoje 5- lecie.


Autor i prowadzenie warsztatw - Zofia Wojciechowska
Wsppracujcy uczestnicy warsztatw: Inga Kudaj, Katarzyna Skorik, Olga Machlewska, Paulina Apollonowa, Julia Arachelaszwili, Marysia Szarejko i jej starsza siostra Ksenia Szarejko, Helena Fedorowska, Olga Egorowa, zupenie czarodziejska Pani Jadwiga Michajlowa i tak bardzo urzeczony Polsk Eljasz Zajcew, Igor Czernyszew, Irena Safroszina, Ania Bieniecka, Ania Smirnowa, Wasilij Kondratowicz, Nadia Tiulkowa, Czesaw Basik .


 
Impresje Artystyczne i warsztaty z Wojciechem Kassem
niedziela, 06 listopada 2011 09:34
Zapraszamy na Impresje artystyczne ...oraz niezwyke spotkanie z poet Wojciechem Kassem. Droga prawdy i nagiej natury siy powstania sowa, ktre jest ciaem duszy- takimi tematami zajmowalimy na warsztatach poetyckich.Spotka poet na drodze do pracowni tworzenia gdzie tworzywem jest ars poetica to czas przedziwny rozcignity na listopadowym szlaku wiodcym ku Praniu- miejscu zaczarowanym zieleni. Stoi tam dom z dusz poety- Zielonego Konstantego Gaczyskiego i Wojciecha Kassa- Leniczwka Pranie.


W warsztatach wzili udzia poeci grupy Loa Literacka dziaajcej przy Bibliotece Miejskiej w Mrgowie. Radio Wnet i nasi suchacze towarzyszom poecie- Mistrzowi i jego warsztowiczom na drugim spotkaniu z "Ciaem wiersza".


Mamy te swj Zielony Salonik Literacki
Mrgowo 5 listopada 2011

Wojciech Kass, poeta, dziewi lat temu osiad na Mazurach, gdzie wraz zon Jagienk opiekuje si Muzeum K.I.Gaczyskiego. Jest autorem m.in. ksiki eseistycznej Pkniete struny peni. Wok Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego (2004) - nominowanej do WAWRZYNU - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2004. Wyda tomiki poetyckie: Dowiata (1999) i Jele Thorwaldsena (2000) - zaktre otrzyma nagrod im. Kazimiery Iakowiczwny inagrod Stowarzyszenia Literackiego wSuwakach, Prszenieipranie (2002), wybr wierszy w jzyku polskim iniemieckim 10 Gedichte aus Masurenland (2003), Przypyw cieni (2004), Gwiazda Gg (2005) - nominowany doWAWRZYNU - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur zarok2005, Wiry i sny (2008) i 41 (2010). Jestczonkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. Stypendysta ministra kultury (2002, 2008). Zosta uhonorowany nagrod Nowej Okolicy Poetw za dorobek poetycki. Jego wiersze byy tumaczone na jzyki: niemiecki, angielski, woski, litewski, czeski, serbski, soweski i bugarski. Odznaczony Brzowym Medalem ?Zasuony Kulturze Gloria Artis?, laureat nagrody prezydenta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki ?Sopocka Muza? 2011.

http://www.lesniczowkapranie.art.pl/kass.htm

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 19

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa