Gwna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Solidarni z Australią
czwartek, 30 stycznia 2020 16:56

 

 
#MrągowoBezPrzemocy 2020 - Masz Głos
środa, 29 stycznia 2020 21:25

Jesteś już w Mrągowie, to otwórz oczy szeroko i nie bądź obojętny, bo bezpieczne miasto to nasza wspólna sprawa. Stowarzyszenie Zielone Dzieci podjęło się zadania zwrócenia uwagi na fakt możliwości poprawy jakości bezpieczeństwa w Mrągowie. Mieszkańcy i turyści skorzystają, gdy będzie miło i bezpiecznie chodzić po ulicach.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z naszych działań w akcji Masz Głos - organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie:

https://www.maszglos.pl/2020/01/bezpieczenstwo-w-centrum-mragowa/?fbclid=IwAR2gTdEB2PziBfqIo9Ni8gEbMpYKBglUOzNPIWKFYRiplsSMkyoRNVr2yyo

 
Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 w Mrągowie
niedziela, 15 września 2019 13:26

Stowarzyszenie Zielone Dzieci w ramach uczestnictwa w Europejskich Dnia Dziedzictwa zorganizowało dwa spotkania pod hasłem "Polski splot mazurskich gburek z Ządźborka". Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja
dawnego stroju mazurskiego damskiego i męskiego. Zapraszamy na fotorelację:

7 września odbył się spacer przyrodniczo-historyczny do zabytkowego Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego
w Mrągowie, w którym wzięli mieszkańcy miasta i turyści. Gościem honorowym była Poseł na Sejm RP Pani Anna Wasilewska. Europejskie Dni Dziedzictwa w Mrągowie cz. 1 przeszły do historii.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że stan zabytkowego Cmentarza w Mrągowie ulega stałej
pozytywnej przemianie.

15 września w Centrum Kultury i Turystyki na ulicy Warszawskiej w Mrągowie, odbyło się spotkanie z pisarką
Heleną Piotrowską, która snuła opowieść z życia kobiet na Mazurach w dawnych czasach.

 

 

 
„Hortiterapia – efektywna metoda przeciwdziałania społecznej izolacji” - esej na konferencji w Mińsku
czwartek, 09 maja 2019 00:00

Wspominamy...


W dniach 19 - 20 maja 2016 r. w Mińsku na Białorusi odbyła się 16. międzynarodowej konferencji naukowej „Odczyty Sacharowa 2016: Problemy środowiskowe XXI wieku”

Członkowie oraz przyjaciele naszego Stowarzyszenia przygotowali na to wydarzenie esej naukowy pt.: „Hortiterapia – efektywna metoda przeciwdziałania społecznej izolacji”

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie w powstaniu tekstu oraz za wygłoszenie eseju podczas konferencji Panu Maksimowi Puranok z Międzynarodowego Państwowego Ekologicznego Instytutu Imienia A. D. Sacharowa oraz Pani Irynie Morenko za przetłumaczenie teksu eseju z języka polskiego na język rosyjski.

Tekst eseju w języku rosyjskim można przeczytać pod linkiem:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/169440/1/saharovskie-chteniya-2016-120-121.pdf

Poniżej publikujemy tekst w języku polskim:

Hortiterapia
skutecznie przeciwdziała wykluczeniom z powodu różnic kulturowych i różnego rodzaju tzw. odmienności ze względu na niepełny stopień sprawności fizycznej, intelektualnej, odmienne pochodzenie etniczne. Postawiona teza wynika z osobistych doświadczeń autorów, którzy prowadzili zajęcia hortiterapeutyczne z przedstawionymi grupami. Celem publikacji jest pokazanie w jaki sposób terapia przy użyciu kwiatów i roślin wpływa na poprawę życia osób marginalizowanych w społeczeństwie i udowadnia wysoką wartość ich zaangażowania w procesie ekologii człowieka i rewitalizacji otaczającego nas środowiska.

Charakterystyka osób poddanych działaniu hortiterapii: osoby uznane za zagrożone wykluczeniem i wykluczone. Diagnoza środowiskowa: głównym problemem łączącym wszystkie grupy osób wykluczonych jest ich świadomość o niedopasowaniu do społeczeństwa, brak interakcji w społeczności lokalnej. W związku z tym osoby te ograniczają kontakty tylko do zaufanych osób i na znanym obszarze. Boją się kontaktu z obcymi, nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu. Dodatkowo, z powodu swoich ograniczeń (manualnych, intelektualnych czy językowych) tkwią w przekonaniu, że nie potrafią podjąć efektywnej pracy. Zdiagnozowano: niski stopień motywacji do pracy samodzielnej i w grupie, apatia i osamotnienie, brak czynności sprawczych w procesie resocjalizacji.

W kontekście prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych z takimi osobami należy opracować skuteczne metody oraz określić realny cel do osiągnięcia zarówno dla terapeuty prowadzącego zajęcia jak i dla pacjenta. Długość, intensywność, liczba osób w grupie do ćwiczeń hortiterapeutyczne są zależne od zaawansowania celu. Prace mogą trwać zaledwie kilka godzin jeżeli chcemy np. korzystać z form florystycznych i tworzyć bukiety, kompozycje kwiatowe. Na bardziej zaawansowane prace ogrodnicze np. tworzenie rabaty roślinnej czy innych drobnych form zagospodarowania przestrzeni ogrodu. Terapia powinna zamykać się w cyklu spotkań, w zależności od zdiagnozowanej jednostki chorobowej. Hortiterapia, jak wynika to z wieloletniego doświadczenia pracy w/w metoda na grupie 1300 osób - to przede wszystkim psychofizyczna terapia oparta na neurolingwistycznym programowaniu z zastosowaniem pomocy terapeutycznych w postaci materiału roślinnego realizowana w przestrzeni środowiska naturalnego np. ogrodu. Elementy socjogrodnictwa pozwalają uzyskać wyznaczone cle podstawowe, dostarczanie przyjemności z pracy z roślinami, odprężenie psychiczne. Dlatego należy stworzyć przyjaznej atmosfery w grupie, zintegrowanie jej, także przez budowanie zaufanie wobec instruktorów i opiekuna. Oprócz zajęć manualnych dużą rolę odgrywa część edukacyjna, w tym m.in. wzbogacenie zasobu słownictwa i poznawanie roślin i ich leczniczych właściwości. W przypadku grup zagrożonych wykluczeniem istotne jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętność wykonania prostych prac ogrodniczych np. siewu, pikowania rozsady lub wyznaczanie planu rabaty czy ogrodu. Niezwykle ważne jest stymulowanie wieloma bodźcami. Ogrodoterpia działa przez kontakt z roślinami na wszystkie zmysły: węchu - zapach, smaku – słodkie gorzkie, wzroku – kolorystyka pobudza bądź wycisza, patrzenie na przestrzeń ogrodu z dominacją koloru zielonego wyraźnie obniża ciśnienie tętnicze w siatkówce oka. Terapia w ogrodzie przez wyeliminowanie jakichkolwiek presji relaksuje. Zaawansowanie ćwiczeń powinno być stopniowe o, zaczynamy od prostych zadań (np. od bukietu przez rabatę do ogrodu). Ćwiczenia indywidualne - osoba nabiera pewności siebie "sama potrafi stworzyć coś pięknego" oraz grupowe - umie pracować z innymi w celu stworzenia wspólnego dzieła. Prace hortiterapeutyczne mogą mieć miejsce w otwartych przestrzeniach zielonych, strefach publicznych. To stwarza okazję dla grupy do bezstresowego kontaktu z otoczeniem, interakcję z społecznością lokalna budowanie kontaktu, którego wcześniej się obawiali.

Efekt pracy jest widoczny, namacalny a to buduje poczucie zadowolenia i satysfakcji z osiągnięcia celu. Korzyścią dla społeczeństwa jest powstanie nowego waloru estetycznego w ogólnodostępnej przestrzeni. Z wyników ankiet ewaluacyjnych projektów hortiterapii prowadzonych przez Instytyt Hortiterpaii i hortiterapeutę Zofię Wojciechowską wynika, iż wszyscy uczestnicy doznali rozwoju w wielu dziedzinach: Odnotowano wśród wszystkich uczestników wzrost umiejętności praktycznych, u 100% uczestników projektu nastąpił wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwości, wytrwałości osiągania zamierzonych celów u 100% uczestników projektu. Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% uczestników projektu. Podstawą do w/w wyników były edukacyjne analizy pomocne w określeniu predyspozycji do dalszego rozwoju oraz wzrostu kreatywności u 100% uczestników projektu. Metoda przeprowadzenia hortiterapii oraz przyjęty system prac badawczych przez hortiterapeutę uzyskano przez pomiar aktywności uczestników. Rodzaj zajęć: warsztaty interaktywne i zajęcia wprowadzające w prace, mierzalne zadania indywidualne, zadania grupowe i dyskusje analityczne z opiekunami i uczestnikami zajęć wykonane po każdej sesji terapeutycznej.

 

 

 
Podsumowanie działań w 2018 i 2019 r. - akcja Masz Głos
czwartek, 25 kwietnia 2019 06:01

Przedstawiamy PODSUMOWANIE KOŃCOWE naszych działań w ramach akcji Masz Głos 2018/2019 Fundacji im. Stefana Batorego.

 

https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/private/stowarzyszenie-zielone-dzieci/stowarzyszenie-zielone-dzieci-podsumowanie-koncowe-masz-glos-2018-2019.pdf

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 18

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa